Posts in Category: Verkstadsklubben

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Nya förtroendevalda

Friday, February 16, 2024 9:27:00 AM

Ny försäkringsinformatör

Thursday, September 21, 2023 7:48:00 AM

Rätten att vara sig själv på jobbet!

Monday, September 4, 2023 9:24:00 AM

Om du behöver facklig hjälp

Monday, September 4, 2023 9:23:00 AM

Ny förtroendevald

Monday, September 4, 2023 9:22:00 AM

Jämställdhetskommitténs enkät

Monday, July 3, 2023 9:10:00 AM

Semesterfakta

Friday, June 9, 2023 8:13:00 AM

Information till sommarjobbare

Friday, June 9, 2023 8:12:00 AM

Nya förtroendevalda

Thursday, April 27, 2023 7:59:00 AM

Nya förtroendevalda

Wednesday, March 15, 2023 3:50:00 PM

Fackligt stöd i rehab

Monday, February 27, 2023 9:38:00 AM

KALLELSE

Thursday, February 9, 2023 3:33:00 PM

Nolltolerans mot sexuella trakasserier

Tuesday, November 22, 2022 8:18:00 AM

Nya förtroendevalda

Thursday, October 13, 2022 7:35:00 AM

Fyllnadsval

Wednesday, June 29, 2022 6:33:00 AM

Klubbkonferens

Wednesday, June 29, 2022 6:31:00 AM

Om motionsskrivning

Wednesday, May 18, 2022 8:16:00 AM

Nya förtroendevalda

Wednesday, May 18, 2022 8:08:00 AM

Rapport från årsmötet

Wednesday, April 27, 2022 10:54:00 AM

Nedrivna kallelser

Tuesday, April 5, 2022 8:02:00 AM

SIMs gruppstyrelse återuppstår!

Tuesday, April 5, 2022 7:47:00 AM

Nya förtroendevalda

Tuesday, April 5, 2022 7:46:00 AM

Datum för årsmöten

Tuesday, March 15, 2022 9:28:00 AM

Nya förtroendevalda

Tuesday, March 15, 2022 9:24:00 AM

Stöd till det Ukrainska folket

Friday, February 25, 2022 1:09:00 PM

8 Mars: Stoppa mäns våld mot kvinnor

Tuesday, February 22, 2022 7:13:00 AM

Nya kontaktombud

Tuesday, February 22, 2022 7:09:00 AM

Krönika över ett annorlunda år

Thursday, December 16, 2021 9:30:00 AM

Inställt nomineringsmöte!

Wednesday, December 8, 2021 8:05:00 AM

Ja till nya arbetstider

Monday, December 6, 2021 10:13:00 AM

Praktisk info om medlemsomröstningen

Friday, November 26, 2021 1:25:00 PM

Kallelse till nomineringsmöte

Thursday, November 25, 2021 10:03:00 AM

Kallelse: Medlemsomröstning om nya arbetstider

Wednesday, November 17, 2021 2:34:00 PM

Om stoppdagar

Wednesday, August 25, 2021 8:27:00 AM

Årsmötet fastställt

Tuesday, August 17, 2021 7:56:00 AM

Påminnelse om årsmötet

Tuesday, June 15, 2021 10:02:00 AM

Information till feriearbetare

Tuesday, June 15, 2021 10:00:00 AM

ÅRSMÖTE 2021

Wednesday, June 9, 2021 8:13:00 AM

Inbjudan till föreläsning om vita arkivet

Tuesday, May 25, 2021 9:07:00 AM

Årsmöte per capsulam

Tuesday, May 4, 2021 8:25:00 AM

Ungdomskommittén informerar

Tuesday, May 4, 2021 8:23:00 AM

Planering av årsmöten

Tuesday, April 13, 2021 8:03:00 AM

Nya skyddsombud

Tuesday, April 13, 2021 8:02:00 AM

Uppskjutna årsmöten

Friday, February 12, 2021 10:13:00 AM

Nomineringsanmodan

Tuesday, December 8, 2020 8:19:00 AM

Jämställdhetskommittén informerar

Tuesday, December 8, 2020 8:18:00 AM

Inställda nomineringsmöten!

Tuesday, November 17, 2020 8:20:00 AM

Nya förtroendevalda

Tuesday, November 17, 2020 8:18:00 AM

Nytt skyddsombud

Wednesday, October 28, 2020 9:18:00 AM

Ny gruppordförande på MB

Wednesday, October 28, 2020 9:17:00 AM

Semesterfakta

Wednesday, June 24, 2020 12:04:00 PM

Utökad korttidspermittering

Friday, May 15, 2020 2:07:00 PM

Nya rutiner på grund av Covid-19

Wednesday, April 29, 2020 2:54:00 PM

Permittering även vecka 17 i Oskarshamn

Thursday, April 9, 2020 11:28:00 AM

Förlängd korttidspermittering

Wednesday, April 1, 2020 12:06:00 PM

Korttidspermittering - frågor och svar

Tuesday, March 24, 2020 7:58:00 AM

Korttidspermittering för anställda på Scania i Sverige

Friday, March 20, 2020 12:30:00 PM

Rapport från klubbens årsmöte

Wednesday, March 11, 2020 11:18:00 AM

Klubbstyrelsens konstituering

Wednesday, March 11, 2020 11:17:00 AM

Nytt skyddsombud

Wednesday, March 11, 2020 11:13:00 AM

Förhandlingsläget

Thursday, February 20, 2020 11:10:00 AM

Fyllnadsval

Thursday, February 20, 2020 11:01:00 AM

Ny förtroendevald

Monday, October 21, 2019 2:51:00 PM

Rätt att ta med förtroendevald

Monday, September 9, 2019 2:02:00 PM

Nytt skyddsombud

Thursday, June 20, 2019 10:35:00 AM

Ny gruppordförande i måleriet

Tuesday, June 4, 2019 10:50:00 AM

Ansvariga i klubbstyrelsen

Tuesday, June 4, 2019 10:46:00 AM

I nuläget ingen Västerviksbuss

Wednesday, May 22, 2019 9:40:00 AM

Nytt kontaktombud

Tuesday, March 26, 2019 10:34:00 AM

Felaktiga inbetalningskort

Friday, March 1, 2019 1:59:00 PM

Rättelse bland försäkringsinformatörerna

Wednesday, February 13, 2019 9:14:00 AM

Nya förtroendevalda

Thursday, January 31, 2019 11:14:00 AM

Kontaktombud 2019

Tuesday, December 18, 2018 10:46:00 AM

Nomineringar till klubbstyrelsen

Tuesday, December 18, 2018 10:45:00 AM

Datum för nomineringsmöten

Tuesday, November 6, 2018 11:09:00 AM

Nya förtroendevalda

Tuesday, November 6, 2018 11:08:00 AM

Samverkan på paus

Tuesday, November 6, 2018 11:04:00 AM

Östra Småland + Kalmarsund = Dackebygden

Wednesday, October 24, 2018 8:01:00 AM

Enkäten bra verktyg

Wednesday, October 24, 2018 7:57:00 AM

Nya förtroendevalda

Thursday, July 12, 2018 8:20:00 AM

Semesterfakta

Thursday, July 12, 2018 8:20:00 AM

Fyllnadsval

Tuesday, May 8, 2018 1:06:00 PM

Första Maj

Tuesday, April 24, 2018 12:57:00 PM

Kontaktombudens rätt att gå på möten

Tuesday, April 24, 2018 12:54:00 PM

Ny ungdomsansvarig

Tuesday, April 10, 2018 1:44:00 PM

Aha! - Quiz om jämställdhet

Tuesday, April 10, 2018 1:37:00 PM

Quizza om jämställdhet

Wednesday, March 28, 2018 7:57:00 AM

Klubbstyrelsens konstituering

Thursday, March 15, 2018 9:43:00 AM

Nya förtroendevalda

Thursday, March 15, 2018 9:35:00 AM

Rapport från årsmötet

Tuesday, February 27, 2018 10:08:00 AM

Ordförande informerar

Wednesday, February 14, 2018 9:59:00 AM

Årsmöte 2018

Wednesday, February 14, 2018 9:58:00 AM

Nyhetsbrev från MSS

Wednesday, January 31, 2018 4:12:00 PM

Nytt skyddsombud

Tuesday, January 30, 2018 10:12:00 AM

Fyllnadsval

Monday, December 18, 2017 3:04:00 PM

Rapport från nomineringsmötet

Tuesday, December 5, 2017 11:04:00 AM

Föranmälda frågor till nomineringsmötet

Tuesday, November 7, 2017 10:44:00 AM

Ny i valberedningen

Tuesday, November 7, 2017 10:43:00 AM

Glöm inte fullmakten!

Tuesday, October 10, 2017 1:22:00 PM

Ny försäkringsinformatör

Tuesday, October 10, 2017 1:21:00 PM

Hur mår jag i mitt arbete?

Friday, September 15, 2017 11:14:00 AM

Ny gruppordförande i press/kaross

Monday, June 5, 2017 1:20:00 PM

Rätt att ta med facklig representant

Monday, June 5, 2017 1:18:00 PM

Med anledning av övertiden den 6 Juni

Friday, June 2, 2017 11:37:00 AM

Besök av Karl-Petter

Tuesday, May 23, 2017 12:17:00 PM

1 Maj 2017

Tuesday, April 25, 2017 8:02:00 AM

Verkstadsklubben har blivit andelsägare

Tuesday, April 25, 2017 8:00:00 AM

Rapport från klubbens årsmöte

Monday, April 3, 2017 8:32:00 AM

Konstituering

Monday, April 3, 2017 8:10:00 AM

Unga medlemmar sökes

Tuesday, January 17, 2017 10:32:00 AM

Datum för årsmöten

Tuesday, January 17, 2017 10:25:00 AM

Press-/karossgruppens kontor flyttat

Tuesday, January 17, 2017 10:24:00 AM

Rapport från klubbens nomineringsmöte

Wednesday, December 21, 2016 11:24:00 AM

Scania IMs gruppstyrelse läggs ner

Thursday, November 24, 2016 11:54:00 AM

På gång

Wednesday, September 14, 2016 9:05:00 AM

Rätt att ha med en facklig representant

Tuesday, July 5, 2016 11:23:00 AM

Nytt huvudskyddsombud på verkstadsklubben!

Tuesday, July 5, 2016 11:19:00 AM

Vad innebär det att vara kontaktombud?

Tuesday, June 7, 2016 10:13:00 AM

1 Maj i Oskarshamn

Wednesday, April 27, 2016 7:53:00 AM

Visa vad du tycker på 1 Maj!

Wednesday, April 27, 2016 7:49:00 AM

Lokala förhandlingar väntar

Tuesday, April 12, 2016 10:01:00 AM

Rapport från klubbens årsmöte

Tuesday, March 1, 2016 10:39:00 AM

Datum för årsmöten

Tuesday, January 19, 2016 10:55:00 AM

Insändare

Tuesday, January 19, 2016 10:54:00 AM

Ordförande har ordet!

Tuesday, December 22, 2015 10:00:00 AM

Rapport från klubbens nomineringsmöte

Tuesday, December 8, 2015 10:03:00 AM

Ordförande har ordet

Tuesday, December 8, 2015 10:02:00 AM

Klubbens nomineringsmöte i Folkets Park

Tuesday, November 24, 2015 10:33:00 AM

Ordförande har ordet.

Tuesday, November 24, 2015 10:32:00 AM

Nomineringsmöten

Wednesday, November 11, 2015 8:05:00 AM

Bitvis kyligt klimat

Thursday, October 1, 2015 3:10:00 PM

Det kom ett brev...

Thursday, October 1, 2015 3:04:00 PM

Verkstadsklubben stöder Läkare Utan Gränser

Tuesday, September 15, 2015 12:18:00 PM

Rapport från övertidsförhandlingen

Wednesday, August 19, 2015 3:17:00 PM

Klubbstyrelsens konferens

Wednesday, June 10, 2015 6:19:00 AM

Vad innebär det att vara kontaktombud?

Tuesday, May 26, 2015 10:56:00 AM

Intresserad av ungdomsfrågor?

Wednesday, May 13, 2015 10:04:00 AM

Allas lika värde – fackets grundidé

Tuesday, March 31, 2015 11:10:00 AM

Det lönar sig att vara med i facket

Tuesday, March 31, 2015 10:57:00 AM

Välkommet besked för många inhyrda

Tuesday, March 17, 2015 11:27:00 AM

Förhandlarrapport

Tuesday, March 3, 2015 10:33:00 AM

Datum för årsmöten

Tuesday, January 20, 2015 10:02:00 AM

Årets julklapp

Friday, December 12, 2014 1:25:00 PM

Verkstadsklubbens nomineringsmöte

Friday, December 12, 2014 1:23:00 PM

Rapport från central förhandling

Tuesday, October 28, 2014 11:02:00 AM

Fullmakt förenklar

Tuesday, October 28, 2014 11:01:00 AM

Påminnelse

Thursday, October 16, 2014 10:03:00 AM

Ansvariga i klubbstyrelsen

Tuesday, September 2, 2014 11:00:00 AM

Sommarläsning

Tuesday, July 8, 2014 2:40:00 PM

Sista chansen att hämta ut speedwaybiljetter!

Tuesday, May 27, 2014 10:59:00 AM

Rätten att behandlas lika

Tuesday, May 13, 2014 11:53:00 AM

Hyttbyggaren fyller 30 år!

Tuesday, April 1, 2014 11:58:00 AM

Hämtning av speedwaybiljetter

Tuesday, April 1, 2014 11:57:00 AM

Förhandlarrapport

Tuesday, January 21, 2014 12:45:00 PM

Klubbens årsmöte i Folkets Park

Tuesday, January 21, 2014 12:44:00 PM

Från Matrådet

Tuesday, December 10, 2013 12:02:00 PM

Klubbens nomineringsmöte i Folkets Park

Tuesday, November 12, 2013 1:00:00 PM

Klubben Informerar...

Tuesday, October 15, 2013 11:55:00 AM

Nu får det vara nog!

Tuesday, September 3, 2013 11:01:00 AM

Taktuppgång

Tuesday, September 3, 2013 11:00:00 AM

Rapport från revisorerna angående monteringens årsmöte.

Tuesday, June 25, 2013 11:59:00 AM

Låna semesterdagar

Tuesday, June 25, 2013 11:58:00 AM

Klubbens ansvariga inom olika områden.

Tuesday, June 11, 2013 11:20:00 AM

Klubbstyrelsens konferens

Monday, May 13, 2013 12:47:00 PM

DET FINNS FORTFARANDE JULKLAPPAR ATT HÄMTA!

Tuesday, January 22, 2013 10:38:00 AM

PRESSMEDDELANDE

Tuesday, December 11, 2012 3:04:00 PM

Kontaktombud 2013

Tuesday, December 11, 2012 8:16:00 AM

Verkstadsklubben på Scania vill sprida information & ta debatten

Tuesday, December 11, 2012 7:44:00 AM

Julklappsutdelning till alla våra medlemmar!

Monday, November 12, 2012 2:48:00 PM

Klubbens nomineringsmöte!

Monday, November 12, 2012 2:22:00 PM

IF Metalls svar till klubben om Korttidsarbete

Tuesday, October 30, 2012 10:19:00 AM

Klubbmöte!

Thursday, October 4, 2012 10:16:00 AM

Verkstadsklubben Scania Oskarshamns hemsida sjösatt

Tuesday, October 2, 2012 8:00:00 AM

Information Lönesystemet

Tuesday, October 2, 2012 7:42:00 AM

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt