Utökad korttidspermittering

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, May 15, 2020 2:07:00 PM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

Parterna har enats om att förlänga avtalet till och med den 22a september samt att möjliggöra användandet av alla fyra permitteringsnivåerna. (20, 40, 60 och 80% med löneavdrag motsvarande 4, 6, 7,5 och 12%)

 

För merparten av IF Metalls medlemmar är inte korttidspermittering aktuellt med tanke på behovet inom produktion. Det kommer dock att finnas grupper även inom vårt kollektiv som blir arbetsbefriade i olika utsträckning.

Varje verksamhetsområde har nu påbörjat ett arbete med att göra denna indelning som skall gälla från och med 1:a juni.

Medarbetare skall i normalfallet bli informerade senast 7 dagar innan den nya eller förlängda permitteringsgraden börjar att gälla.

 

Ytterligare detaljer om avtalet kommer i en gemensam kommunikation nästa vecka.

 

 /Mvh Mikael "Sippa" Johansson, klubbordförande

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt