Ansvariga i klubbstyrelsen

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, June 4, 2019 10:46:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har gått igenom, och uppdaterat klubbens ansvarsområden:

Försäkringsansvarig

Ulf Aldebert

Introduktion

Mikael Johansson (d.y.)

Personalfrågor

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, PRU-ansvariga + respektive gruppordförande

Ungdomsansvarig

Dubravko Pervan

Hyttbyggaren/Hemsidan

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Leine Johansson

Lönesystemsansvariga

Mikael Johansson, Leine Johansson, Mattias Pettersson, Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Entreprenadfrågor

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrick Carlsson, Anders Svensson, Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Jämställdhetsansvariga

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm och Fredrick Carlsson

Praoelever/APU

Mikael Johansson (d.y.)

Bemanningsplaner

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson, Fredrick Carlsson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

Arbetsorganisation

Mikael Johansson och Fredrick Carlsson

Arbetsmiljö

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson, Johan Marklund, Daniel Hag Bisak och Ulf Aldebert

Kompetensutveckling i klubben

Mikael Johansson och Leine Johansson

Projekt

 

Internationellt ansvarig

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

Mikael Johansson

SIM

Facklig/politiskt ansvarig

Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Jenny Ilke Hjelm och Leine Johansson, Fredrik Jonasson

 

PARTSAMMANSATTA

 

 

Matråd

Fredrik Jonasson

SML

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

SML suppleanter

Tomas Nilsson och vice gruppordföranden

Arbetsmiljökommitté MB/MC/OLO

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson och Ulf Aldebert

Arbetsmiljökommitté Scania IM

Daniel Hag Bisak

Arbetstider

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson och PRU-ansvariga

Övertidsbevakning                        

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson och PRU-ansvariga

 

KONCERNFACKLIGT

 

 

MSS styrelsen ordinarie

Mikael Johansson och Fredrick Carlsson

MSS styrelsen suppleanter

Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Scania Resultatbonus

Fredrik Jonasson, ersättare Ulf Aldebert

Förhandlare koncernfacket

Mikael Johansson

Personalstiftelsen

Daniel Lazic

Jubileumsfonden

SPS

MTM/SAM tidmätning

Leine Johansson, ersättare Fredrick Carlsson

Leonardo Cañas, Daniel Lazic och Fredrik Jonasson

Leonardo Cañas

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt