Felaktiga inbetalningskort

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, March 1, 2019 1:59:00 PM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

På grund av ett systemfel har ett antal medlemmar fått inbetalningskort på medlemsavgiften trots att avgiften dragits på lönen.

Om du, eller någon du känner råkat ut för detta, kontakta avdelning 38 på telefon 0491-76 73 90!

 

För att avgiften över huvud taget ska kunna dras på lönen behöver man fylla i en fullmakt. Om man byter arbetsgivare, till exempel från Lernia till Scania, måste man fylla i en ny fullmakt så att den nya arbetsgivaren kan dra avgiften. Fyller man inte i någon fullmakt riskerar man att få betala högsta avgiften, fn 602 kr per månad.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt