Klubbkonferens

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, June 29, 2022 6:31:00 AM Categories: Verkstadsklubben


Klubbstyrelsen har haft sin årliga konferens där man bland annat har gått igenom handlingsplan och utsett områdesansvariga i olika forum (se nedan). Även klubbens jämställdhetsplan reviderades och olika utåtriktade aktiviteter har planerats.

 

ANSVARSOMRÅDEN 2022

ANSVARIGA/VALDA

Försäkringsansvarig

Tobias Engström

Introduktion

Joakim Rylin

Personalfrågor

Klubbordförande, sekreterare, PRU-ansvariga + respektive gruppordförande

Ungdomsansvarig

Martin Nilsson

Hyttbyggaren/Hemsidan

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Leine Johansson

Lönesystemsansvariga

Mikael Johansson, Leine Johansson, Mattias Pettersson, Åsa Fredriksson och Jeff Sabel

Entreprenadfrågor

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrick Carlsson, Anders Svensson och Caroline Lingersjö

Jämställdhetsansvariga

Klubbordförande, huvudskyddsombud, Jenny Ilke Hjelm

Jämställdhetskommitté

Fredrik Jonasson och Karen Victor

Praoelever/APU

Mikael Johansson (d.y.)

Bemanningsplaner

Klubbordförande, sekreterare, huvudskyddsombud, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

Arbetsorganisation

Klubbordförande och huvudskyddsombud

Arbetsmiljö

Huvudskyddsombud / lokalt HSO

Kompetensutveckling i klubben

Klubbordförande och studieorganisatör

Projekt

 

Internationellt ansvarig

Klubbordförande, huvudskyddsombud, PRU-ansvariga och respektive gruppordförande

Mikael Johansson

Facklig/politiskt ansvarig

Jenny Ilke Hjelm, Leine Johansson och Fredrik Jonasson

PARTSAMMANSATTA

 

Matråd

Jeff Sabel

SML

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, Jenny Ilke Hjelm, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

SML suppleanter

Tomas Nilsson,  vice sekreterare och vice gruppordföranden

Arbetsmiljökommitté MB/MC/OLO

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson och Joakim Johansson

Arbetsmiljökommitté Scania IM

Daniel Hag Bisak

Arbetstider

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, Caroline Lingersjö och PRU-ansvariga

Övertidsbevakning            

Fredrick Carlsson samt klubbens sekreterare

KONCERNFACKLIGT

 

MSS styrelsen ordinarie

Mikael Johansson och Fredrick Carlsson

MSS styrelsen suppleanter

Jeff Sabel och Fredrik Jonasson

Scania Resultatbonus

Fredrik Jonasson, ersättare Jeff Sabel

Förhandlare koncernfacket

Mikael Johansson

Jubileumsfonden

SPS

MTM/SAM/STS tidmätning

Leine Johansson, ersättare Fredrick Carlsson

Fredrik Jonasson, Johan Marklund

Johan Marklund

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt