• RSS
  • Subscribe

Archives

Stöd Musikhjälpen 

Friday, November 24, 2023 9:46:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden

 

En decembervecka om året engagerar Musikhjälpen hela Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Tre kända programledare blir inlåsta i en glasbur på ett torg för att sända radio och tv dygnet runt i 144 timmar. Musikhjälpen bygger på de personer som engagerar sig runtom i Sverige.

 

IF Metall Dackebygden har startat en insamlingsbössa hos Musikhjälpen för att hjälpa till att samla in pengar för årets tema - Ingen ska behöva dö av hunger. Alla bidrag går direkt till Radiohjälpen som fördelar insamlade pengar.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rätt och möjlighet att ha med en facklig representant vid rehab och andra möten med företaget! 

Friday, November 3, 2023 8:25:00 AM

Då det har kommit till vår kännedom att många inte får frågan om de vill ha med någon facklig

representant vid rehab eller andra möten med företaget, så vill vi förtydliga att man alltid har 

rätt att ta med sig någon vid dessa tillfällen. Är det så att man blir inkallad med kort varsel så har man rätt att skjuta på detta möte om man inte får tag i någon som kan följa  med. Detta är en rättighet som alla våra medlemmar inom IF Metall har, och som vi ska ta vara på. Man vet aldrig vad som väntar en på andra sidan dörren, och då är det skönt att veta att man inte är ensam!!


Till dig som blivit påkommen vid en drogkontroll så vill vi vara med vid samtalet med chef och hr för att det ska gå rätt till och bevaka så allt sker på ett bra sätt för dig som individ. När vi är med vid rehab och andra möten har vi tystnadsplikt och under förtroende, och det är inget vi tar lätt på.

 

Så ska du på ett möte eller rehabsamtal, ta kontakt med kontaktombudet på din avdelning,
gruppordförande eller ring till verkstadsklubben så ska vi hjälpa dig.
DU väljer vem du vill ha med på mötet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Folklådan - om krisen kommer... 

Wednesday, September 27, 2023 8:24:00 AM Categories: Medlemskap

 

Just nu pågår beredskapsveckan vars syfte är att öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Genom ditt medlemskap i IF Metall kan du köpa Folklådan till ett förmånligt pris - en genomtänkt prepperlåda för krisberedskap.

Gå till www.lomervarde.se för att beställa.

 
 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Övertid - vad gäller? 

Thursday, September 21, 2023 8:03:00 AM Categories: Centrala avtal Lokala avtal

 

På förekommen anledning påminner vi om vad som gäller vid övertid.

 

Företaget kan beordra övertid när de anser att det behövs. Det är alltså inget som förhandlas med facken! När företaget beslutat att övertid behöver köras är det närmaste chef, eller högre som varslar respektive individ. Detta eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret. En teamleader tex har inte befogenhet att kräva att en arbetskompis ska jobba över om denna inte vill.

 

Övertid ska varslas före sista rasten på ordinarie arbetstid. Om man inte kan arbeta vid ett övertidstillfälle säger man det till chefen. Det finns inget som säger att man behöver ”ansöka om ledigt” på tid som är utanför ordinarie arbetstid!

 

När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig. Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:
• Företaget beordrar övertid av den anställde.
• Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.
• Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.
• Den anställde kontaktar gruppstyrelse/verkstadsklubb som gör en bedömning av skälen.
• Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.
• Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med förbundet, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 

Ovanstående förhandlingsordning är enda sättet för verkstadsklubben att driva enskilda personers rätt att slippa arbeta vid ett övertidstillfälle.

 

Förutom detta regleras mängden övertid en individ kan arbeta i kollektivavtalet. En person får arbeta max 50 timmar övertid per månad, och max 150 timmar per år (därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar). Vårt lokala flexibilitetsavtal säger att övertid och +SFA tillsammans inte får överstiga 225 timmar per år.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Steg E i lönesystemet 

Thursday, September 21, 2023 7:59:00 AM Categories: Lokala avtal Löner

 

2012 förhandlades steg E i lönesystemet fram som ett sätt att utöka möjligheterna till utveckling då lönesystemet ansågs för låst. För att komma i fråga för E-steget måste man varit minst två år i steg 4, samt uppfylla kraven nedan:
- Visar på en högre kompetens i sitt arbete och förståelse för helheten.
- Aktivt engagemang i verifiering av ny utrustning till avdelningen.
- Aktivt engagemang vid produktändringar som berör avdelningen.
- Visar på konkreta bidrag till att ta bort slöseri och förbättring av kvaliteten.
- Stödjer övriga gruppmedlemmar och bidrar till deras utveckling.

 

Beslut och uppflyttning av medarbetare till nivå E sker en gång per år i februari.

Om du har varit i steg 4 mer än två år och du anser att du uppfyller kraven ovan, ställ frågan om nominering till E-steget till din chef på nästa PoU-samtal. Om hen säger nej ska du samtidigt få veta vad du behöver förbättra för att uppfylla kraven.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Varför ska man vara med i facket? 

Thursday, September 21, 2023 7:49:00 AM

 

Att vara med i facket är en solidaritetshandling. Om en eller några få väljer att stå utanför kanske inte gör så stor skillnad för hela kollektivet, men om många går ur försvagas facket och möjligheten att förhandla upp lön och andra fördelar minskar. Man kan likna det vid den där personen i kompisgänget som gärna blir bjuden men aldrig bjuder igen. Om alla skulle göra så skulle det till slut inte bli något kompisgäng kvar.

 

7 bra anledningar att vara med i IF Metall

1. A-kassa och inkomstförsäkring

Du kan få ersättning från vår a-kassa om du blir av med jobbet. Dessutom ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet.

 

2. Schyssta villkor och bra lön
Tack vare våra kollektivavtal får du bland annat en rättvis lön, regelbundna löneökningar, rimliga arbetstider, övertidsersättning, ob-tillägg och arbetstidsförkortning. När du jobbat klart kan du glädjas åt den extra avtalspensionen.

 

3. En säker arbetsmiljö
En bra arbetsmiljö är viktig för att förebygga olyckor och sjukdomar. Vi ser till att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen, och att det finns skyddsombud som jobbar för din säkerhet och ditt välmående.

 

4. Hjälp och stöd när det behövs
Vi ger dig råd och stöd vid uppsägning, rehabilitering, löneförhandling med mera. Om det krävs kan du även få rättshjälp. Vi jobbar också för att du ska få växa i din yrkesroll så att du har en kompetens som efterfrågas även i framtiden.

 

5. Försäkrad både på jobbet och fritiden
Du kan få ersättning för såväl arbetsskador som olycksfall på fritiden, och när du är sjuk, genom våra kollektivavtal och medlemsförsäkringar. När du är föräldraledig kan du dessutom få en extra ersättning.

 

6. Inflytande på jobbet
I många viktiga frågor måste arbetsgivaren förhandla med facket på arbetsplatsen innan beslut tas.
Det kan exempelvis handla om förändringar av arbetstider och arbetsuppgifter, eller hur lönen ska utvecklas och fördelas på arbetsplatsen. Du kan vara med och påverka detta.

 

7. Tillsammans är vi starka
Det är svårt att ensam kräva sina rättigheter. Men du är inte ensam. Vi är över 300 000 medlemmar. Tillsammans kan vi förbättra villkoren för alla industriarbetare och öka rättvisan i samhället.

 

Klicka här för att ansöka om medlemskap.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny försäkringsinformatör 

Thursday, September 21, 2023 7:48:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har valt Anders Eklund till ny försäkringsinformatör.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rätten att vara sig själv på jobbet! 

Monday, September 4, 2023 9:24:00 AM Categories: Arbetsmiljö Avd 38 Dackebygden Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

Är HBTQi en facklig fråga? -Absolut!
Fackets uppgift är att jobba för trygga, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplatser med en god arbetsmiljö för alla. En god arbetsmiljö för alla innebär både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Ingen ska känna sig utsatt, diskriminerad eller påhoppad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

 

Fredagen 15/9 går årets Pride-tåg från stadsparken i Oskarshamn och IF Metall Dackebygden är anmälda. Kom och gå med oss i tåget, och visa att du står upp för din, och dina arbetskamraters rätt att vara sig själv på jobbet! Från 16:00 kommer det bjudas på bland annat sång, dans, tal, ansiktsmålning och ponnyridning. 17:20 är det uppställning och 17:30 avgår tåget.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Om du behöver facklig hjälp 

Monday, September 4, 2023 9:23:00 AM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

I bästa fall behöver du inte hjälp av facket, men skulle du tex hamna i rehabprocessen eller bli inkallad till chefen har du alltid rätt att ta med en facklig förtroendevald. I första hand är det någon i din lokala grupporganisation du kontaktar.

Skulle det behövas så eskalerar de vidare till klubbstyrelsen. Ibland kan klubbstyrelsen behöva ta hjälp av avdelning 38, Dackebygden.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rättelse av kollektivavtalsboken – Teknikavtalet IF Metall 

Monday, September 4, 2023 9:23:00 AM

 

Från förbundet:

I kollektivavtalsboken Teknikavtalet IF Metall § 14, Penningfaktorer i öre per timme anges fel siffra för höjningen den 1 april 2023 rörande lönegrupp 3. Rätt siffra ska vara 9 872.

Den digitala versionen av avtalet på ifmetall.se/kollektivavtal och på medlemssidorna är korrigerad.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 1 of 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>


Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt