Enkäten bra verktyg

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, October 24, 2018 7:57:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Verkstadsklubben uppmanar alla att svara på företagets enkät för medarbetare. Enkäten genomförs i hela Volkswagen-koncernen och är ett bra verktyg för att se hur folk mår och var riktade åtgärder behövs. Eftersom svaren är helt anonyma behöver ingen känna sig utpekad och ju fler som svarar desto bättre bild får vi av hur arbetsklimatet är. Verkstadsklubben får även ta del av resultatet, liksom skyddsorganisationen, och detta kan även vi använda i vårt arbete med arbetsklimatet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt