Kontaktombudens rätt att gå på möten

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 24, 2018 12:54:00 PM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

När man väljs till kontaktombud anmäler verkstadsklubben det till företaget. Kontaktombudet meddelar sin produktionsledare vilka tider vi har kontaktombudsträffar och att hen förväntas gå på dessa. Då kan inte PL komma i efterhand och säga att man inte får gå på mötet. Naturligtvis kan det hända någon enstaka gång att ett kontaktombud inte kan gå på en kontaktombudsträff, till exempel om väldigt många är sjuka på samma avdelning. I så fall ska verkstadschefen ringa till någon i klubbstyrelsen och meddela detta.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt