På gång

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, September 14, 2016 9:05:00 AM Categories: Kongress Möten Verkstadsklubben

 

 

Mycket är på gång framöver.
Här nedan följer några saker att hålla utkik efter:

 

Extra medlemsmöte i målerigruppen
Då målerigruppens ordförande Jörgen Palmér avsagt sig uppdraget har man kallat till ett extra möte för medlemmar i måleriet, där man kommer att välja en ny gruppordförande. Mötet hålls 21/9 klockan 15:12 i Furans cafeteria.

 

Kongress 2017
Nästa IF Metallkongress genomförs 19-22 Maj 2017 i Göteborg. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till kongressen. Dessa ska vara inskickade till avdelningen senast 30 September för att kunna hanteras av avdelningsstyrelsen.
http://www.ifmetall.se/forbundet/kongress_2017 kan man läsa mer om kongressen och om hur man skriver motioner.
Medlemmar kan även föreslå ombud till kongressen. Dessa nomineringar ska vara verkstadsklubben tillhanda senast 30 September.

 

Nomineringsmöten
Verkstadsklubben vill även uppmana alla medlemmar att redan nu börja fundera på vilka ni vill ska företräda er i klubbstyrelse och gruppstyrelser inför våra nomineringsmöten i höst.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt