Förhandlingsläget

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, February 20, 2020 11:10:00 AM Categories: Förhandlingar Verkstadsklubben

 

En av de stora frågorna som Verkstadsklubben jobbar med just nu är de många omorganisationerna som pågår runt om i hela fabriken.

Verkstadsklubben vill uppmana er till att vara delaktiga och att vara med och påverka resultatet.

 

Hur då undrar ni?

Genom att jobba lugnt och metodiskt, vara med på förbättringsmöte, vara konstruktiva, flagga tidigt till chefen om ni upptäcker risker, våga ta hjälp av de olika funktionerna; t.ex. tekniker, skyddsombud, de lokala fackombuden men framför allt cheferna eftersom de har arbetsmiljöansvaret.

 

Det är bara ni i verksamheten som har den bästa kunskapen för att få avdelningarna att fungera.
Det ligger i allas intresse att skapa en hållbar och trivsam miljö på arbetsplatsen.
Därför är det viktigt att ni vågar påverka!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt