Aha! - Quiz om jämställdhet

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 10, 2018 1:37:00 PM Categories: Från Förbundet Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

28 Mars kunde man delta i IF Metalls quiz om jämställdhet i Furans matsal. Här kan du se de rätta svaren.

 

Fråga 1. Vad betyder jämställdhet?
Rätt svar: En jämn fördelning av makt mellan kvinnor och män.
Jämställdhet handlar i grund och botten om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter att forma sina liv och därmed påverka villkoren i organisationen, i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället. Jämställdhet är en fråga om makt. När makten är jämnt fördelad mellan kvinnor och män har vi nått jämställdhet.

 

Fråga 2. Hur mycket lägre pension har kvinnor, i genomsnitt, än män?
Rätt svar: 33 procent.
När arbetslivet är över får kvinnor i genomsnitt 67 procent av mäns pension. De yngre något mer och de äldre något mindre. Bland annat beror detta på en könssegregerad arbetsmarknad, dvs. kvinnor som grupp och män som grupp arbetar inom olika branscher och yrken och allmänt tjänar mansdominerade yrken mer än de kvinnodominerade. Dessutom arbetar kvinnor i högre utsträckning deltid och tar större ansvar för föräldraledighet och ledighet för vård av barn.

 

Fråga 3. Vilket år togs beslutet att avskaffa särskilda kvinnolöner i kollektivavtalen?
Rätt svar: 1960.
1960 slöt LO (Landsorganisationen) och SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) avtal om att under en femårsperiod plana ut och avskaffa de särskilda kvinnolönerna inom sina avtalsområden.

 

Fråga 4. Hur många procent av lF Metalls medlemmar är män?
Rätt svar: 80 procent.
Av lF Metalls totalt 313000 medlemmar är 80 procent män och 20 procent kvinnor. lF Metall är LO:s tredje största kvinnoförbund.

 

Fråga 5. Vilket påstående är sant?
Rätt svar: Fler män än kvinnor dör inom industrin varje år.
Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. Män och kvinnor arbetar ofta i olika yrken och branscher. Detta får olika konsekvenser för män och kvinnor när det gäller arbetsmiljö. Skillnaderna blir särskilt tydliga när vi talar om allvarliga olyckor och dödsolyckor.

 

Fråga 6. vilket påstående stämmer om belastningsskador inom industrin?
Rätt svar: Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av belastningsskador.
Kvinnor har oftare arbetsuppgifter som är repetitiva och monotona samt ger mindre utrymme till flexibilitet. Arbetsuppgifter som ger belastningsskador i rygg, axlar, nacke, knän och handleder.

 

Fråga 7. Hur stor andel av unga kvinnor bland lF Metalls medlemmar har blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under 2017?
Rätt svar: 59 procent.
I lF Metalls undersökning, tillsammans med Novus, uppger 59 procent av unga kvinnor och 34 procent av samtliga kvinnor av lF Metalls medlemmar att de blivit utsatta för handlingar som kan beskrivas som sexuella trakasserier på sina arbetsplatser under 2017.

 

Fråga 8. Hur många kvinnor har eller har haft posten som förbundsordförande i lF Metall?
Rätt svar: En.
lF Metall bildades 2006 av Svenska Metallindustriarbetarförbundet och Industrifacket och har sedan dess haft 3 ordförande: 2 män och 1 kvinna. Men redan 1902 blev Anna Sterky ordförande i Kvinnornas fackförbund 1902-1907. Anna Sterky var den första kvinnan att leda ett fackförbund för arbetare.

 

Fråga 9. Vilket påstående stämmer om kompetensutveckling inom industrin?
Rätt svar: Män oroar sig mindre än kvinnor för sina möjligheter till kompetensutveckling.
lF Metalls undersökning om medlemmarnas kompetensutveckling visar att många saknar sådan och att kvinnor får minst möjlighet. Vid ekonomisk nedgång drabbas kvinnor mest, utan kompetensutveckling har de svårt att behålla jobbet eller att få nytt jobb. Kompetensutveckling för alla, oavsett kön, ger industrin konkurrensfördelar och individen möjlighet att utvecklas och att ställa om till nya jobb.

 

Fråga 10. Vilket påstående är inte en av lF Metalls handlingslinjer?
Rätt svar: lF Metall ska öka andelen män i administrativa och rådgivande organ genom att kvotera. Målet om minst 50 procent män ska vara uppfyllt 2020 på central nivå och avdelningsnivå.
lF Metalls högst beslutande organ, kongressen, fastställer totalt nio handlingslinjer som är ledande för förbundets verksamhet under kongressperioden (2017-2020). Två av dessa nio fokuserar på jämställdhet och kvinnors arbetssituation inom industrin. lF Metall arbetar för att skapa schyssta, inkluderande och jämställda arbetsplatser.

 

Vinnare:

Thomas Hagberg (10 rätt)       Presentkort 500:-
Per Knutsson (8 rätt)               Presentkort 250:-
Fredrik Nilsson                        Powerbank

Grattis!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt