Nya rutiner på grund av Covid-19

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, April 29, 2020 2:54:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

På grund av rådande omständigheter tar klubbexpeditionen för närvarande inte emot oplanerade besök.

Vid fackliga frågor sker kontakt i första hand via telefon. (För aktuella telefonnummer se "PDF om det mesta" i menyn högst upp.) Om behov av att träffas finns sker detta endast efter överenskommelse med den förtroendevalde.

 

Tills vidare är även alla kontaktombudsmöten inställda. Eventuella frågor tas i realtid med respektive gruppordförande, PRU-ansvarig eller klubbordförande. När vi har information som behöver komma ut till medlemmarna kommer detta som vanligt ske via klubbens hemsida, facebook samt eventuellt Hyttbyggare.

 

Ovanstående är beslutat av verkstadsklubbens arbetsutskott och gäller till att börja med under Maj månad. Därefter tas nytt beslut beroende på det allmänna smittskyddsläget. Vi hoppas att samtliga har förståelse för det speciella läge vi befinner oss i och respekterar dessa beslut.

 

Ta hand om er och följ Folkhälsomyndighetens råd!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt