Lokala förhandlingar väntar

  • RSS
  • Subscribe
Tuesday, April 12, 2016 10:01:00 AM Categories: Förhandlingar Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

 

 

Det nya avtalet som parterna har tackat ja till är än så länge preliminärt. Den 13 april tar IF Metalls avtalsråd ställning till uppgörelsen och beslutar då att antingen rekommendera förbundsstyrelsen att godkänna eller att förkasta den. Därefter tas beslut i förbundsstyrelsen.

Efter det väntar lokala förhandlingar som för Scanias del sker på koncernnivå. Koncernfacket har redan börjat se över vilka skäliga krav vi kan ställa i de lokala förhandlingarna.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt