Korttidspermittering för anställda på Scania i Sverige

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, March 20, 2020 12:30:00 PM Categories: Arbetstider Löner MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

De tre klubbarna i Oskarshamn, Södertälje och Luleå har under den senaste tiden bevakat och förhandlat med företaget gällande ett avtal om korttidspermittering.
 

Företaget har tecknat ett lokalt avtal med de fackliga organisationerna om korttidsarbete. Detta tillämpas på både IF Metalls och tjänstemännens avtalsområde. Avtalet har träffats inom ramen för den centrala överenskommelse som gjorts efter att regeringen beslutat om möjlighet till statligt krisstöd för 60 procents arbetstidsminskning, vilket motsvarar 30 arbetsbefriade dagar under perioden 23 mars till och med den 31 maj.

 

Från den 25 mars och fram till den 13 april arbetsbefrias Scanias verkstadsanställda och produktionsnära tjänstemän i Sverige på heltid med ett individuellt löneavdrag på 7,5 procent. För återstoden av avtalsperioden avgörs graden av arbetstidsminskning av den leveranskapacitet som finns tillgänglig hos Scania samt hos leverantörer och den aktuella orderingången.

Under vecka 13 (nästa vecka) kommer den detaljerade tillämpningen av avtalet kring korttidsarbete för tjänstemän och därför arbetar tjänstemännen under nästa vecka. 

I flera europeiska länder finns möjlighet till permitteringsstöd liknande det som den svenska regeringen nyligen beslutat om. Vid Scanias produktionsanläggningar i Nederländerna och Frankrike kommer statliga permitteringsavtal också att börja tillämpas med anledning av det produktionsstopp som införs under nästa vecka.

 

// Mikael ”Sippa” Johansson, klubbordförande, Verkstadsklubben

 

 

Avtalet i korthet

 

Avtalet för korttidspermittering gäller 30 arbetsbefriade dagar från 23 Mars till och med 31 Maj.

 

Från 25 Mars till 13 April sker ingen produktion och alla verkstadsanställda arbetsbefrias. (IF Metalls avtalsområde)

 

För avtalsperioden (23/3-31/5) betalas 92,5% av lönen ut.

 

Om det kommer behövas ytterligare produktionsstopp längre fram avgörs av leveranskapaciteten hos Scania och hos leverantörerna.

 

Om företaget behöver komma ut med ytterligare information under tiden med arbetsbefrielse kommer man att meddela detta via www.scaniaforme.se

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt