Nomineringsanmodan

 • RSS
 • Subscribe

Archives

Tuesday, December 8, 2020 8:19:00 AM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

Som vi tidigare informerat har våra nomineringsmöten ställts in med anledning av rådande omständigheter. Nomineringar görs till respektive valberedning. De nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja. Uppdrag som ska nomineras till framgår nedan.
Sista dag för nominering är 30/12 för både klubben och grupperna.

 

Valbara poster i klubben:

 • Ordförande på två år (Idag: Mikael Johansson)
 • 2 styrelseledamöter på två år (Idag: Daniel Lazic, Fredrik Jonasson)
 • 7 styrelseersättare på ett år (Idag: Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson,  Tomas Nilsson)
 • 2 revisorer på två år (Idag: Poul-Erik Nielsen, Sven-Olof Adolfsson)
 • 2 revisorsersättare på ett år (Idag: Roger Eriksson, Jessica Jacobsson)

Valberedning verkstadsklubben
Mikael Johansson MCAC6B
Niklas Forsman OLOBE2
Carolina Söderberg MCAA3B
Joakim Johansson OLOCL2
Abdo Sarajlija MBBLF1
Emmelie Helgesson MBCTI1

 

Valbara poster MB:

 • Fyllnadsval gruppordförande på ett år
 • Fyra ledamöter på två år (Idag: Lis Erixon, Jens Franzén, Sami Durmishi, Karl-Henry Andersson)
 • Två ersättare på ett år (Idag: Mikael Klason, Ida Spångberg)

Valberedning MB
Abdo Sarajlija MBBLF1

 

Valbara poster MC:

 • Gruppordförande på två år (Idag: Joakim Rylin)
 • En ledamot, MCA på två år (Idag: Karen Victor)
 • En ersättare, MCA på ett år (Idag: Åsa Fredriksson)
 • En ledamot, MCL på två år (Idag: Jessica Jacobsson)
 • En ersättare, MCL på ett år (Idag: Lina Månsol)

Valberedning MC
Per Knutsson MCQAB
Malin Hultin MCLLA2
Linda Jonsson MCABW
Roger Eriksson MCLFL1

 

Valbara poster OLO:

 • Gruppordförande på två år (Idag: Anders Svensson)
 • Två ledamöter på två år (Idag: Ulf Aldebert, Joakim Johansson)
 • Två ersättare på ett år (Idag: Martin Nilsson, Semirana Karamani)
Valberedning OLO
Martin Adolfsson OLOCL1
Mathias Lannerfalk OLOBE1

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt