Rätt att ta med förtroendevald

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Monday, September 9, 2019 2:02:00 PM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

Som medlem i IF Metall har man alltid rätt att ta med sig någon vid rehab och andra möten med företaget. Är det så att man blir inkallad med kort varsel så har man rätt att skjuta på detta möte om man inte får tag i någon som kan följa med. Detta är en rättighet som alla våra medlemmar inom IF Metall har, och som vi ska ta vara på. -Så ska du på ett möte eller rehabsamtal, ta kontakt med kontaktombudet på din avdelning, gruppordförande eller ring till verkstadsklubben så ska vi hjälpa dig.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt