Nolltolerans mot sexuella trakasserier

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, November 22, 2022 8:18:00 AM Categories: Arbetsmiljö Verkstadsklubben

 

Med anledning av ärendet med sexuella trakasserier i Södertälje vill Verkstadsklubben tydliggöra vår ståndpunkt:
Inga former av trakasserier eller kränkande särbehandlingar accepteras oavsett om det gäller sexuella trakasserier eller mobbing i någon form!

 

Trakasserier grundade på kön är ett allvarligt hot mot arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. Trakasserierna är en fråga för organisationen, inte en privat fråga för den som drabbas. Observera att det är den trakasserade som avgör vilka handlingar eller beteenden som är kränkande.

 

Blir du utsatt för trakasserier eller ser någon annan bli trakasserad bör du agera enligt nedanstående riktlinjer:

  1. Säg ifrån! Konfrontera personen direkt! Lämna inget utrymme för missförstånd.
  2. Anmäl trakasserierna till din chef eller till HR. Du kan även ta kontakt med ett skyddsombud eller annan förtroendevald. Det viktigaste är att anmälan sker för att trakasserierna snabbt ska kunna upphöra.
  3. Skriv ner det som hänt så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade. Anteckna klockslag, datum, eventuella vittnen, vad den som trakasserade dig sa och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade.

 

Verkstadsklubben har en beredskapsplan för hur man ska agera om ett ärende med sexuella trakasserier uppstår. Vi arbetar även förebyggande genom att utbilda förtroendevalda i ämnet och genom information i olika forum. Sedan några år tillbaka har vi dessutom en jämställdhetskommitté som ska stärka upp jämställdhetsarbetet.

 

Klubbens jämställdhetsansvariga
Mikael ”Sippa” Johansson (Klubbordförande)
Fredrick Carlsson (Huvudskyddsombud)

Jämställdhetskommittén
Karen Victor (Klubbstyrelsen)
Fredrik Jonasson (Klubbstyrelsen)
Anders Svensson (OLO)
Fredrik Sjöbäck (MB)
Saga Lundberg (MC)
Anna Steisjö Hammarberg (MB)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt