Kallelse: Medlemsomröstning om nya arbetstider

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, November 17, 2021 2:34:00 PM Categories: Arbetstider Lokala avtal Verkstadsklubben

 

Som vi skrivit om tidigare har företaget kallat till förhandling om våra arbetstider. Det handlar om att frigöra tid för att återbetalningstakten av tid till stoppdagsbanken ska gå snabbare. Timmarna i stoppdagsavtalet är förbrukade och eftersom det mesta av vår arbetstidsförkortning är schemalagd tar det för lång tid för oss att fylla banken igen och vi kan inte utnyttja avtalet på samma sätt som övriga orter inom Scania.

 

Efter långa förhandlingar finns nu ett förslag att ta ställning till. Verkstadsklubben har under förhandlingarna haft två principer som vi inte har kunnat backa från. Den ena är att vi inte ska behöva börja tidigare än 6:24 på morgonen, och den andra är att kvällsskiftet inte ska arbeta efter 00:00. Båda dessa krav har företaget nu gått med på. Dessutom har vi inte rört arbetstiderna på fredagar då vi vet att folk vill gå hem så tidigt som möjligt.

 

Klubbstyrelsen har gjort bedömningen att vi inte kan ta detta beslut själva och kallar härmed till medlemsomröstning i frågan.

Medlemsomröstningen kommer att ske 1 December, kl 5:24-9:24 samt 15:12-18:12.

 

Plats för omröstning kommer att anslås på respektive gruppområde under kommande vecka. (Medlemmar på SIM & MPC röstar på klubbexpeditionen ovanför Sandåsavakten.)

 


 

Förslag på nya arbetstider

2-skift

Dag-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Måndag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Tisdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Onsdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Torsdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Fredag 

06:24 

12:24 

18 

5,7 

Kvälls-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Måndag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Tisdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Onsdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Torsdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Fredag 

12:24 

18:36 

18 

5,9 

 
Natt

Natt-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Söndag 

22:24 

06:24 

8,0 

Måndag 

23:36 

06:24 

6,8 

Tisdag 

00:00 

06:24 

6,4 

Onsdag 

00:00 

06:24 

6,4 

Torsdag 

00:00 

06:24 

6,4 

 

·         Med förslaget ovan får en 2-skiftsarbetare 70 minuters arbetstidsförkortning/vecka och en nattarbetare 94 minuters arbetstidsförkortning/vecka. (Med dagens arbetstider får en 2-skiftsarbetare 22 minuter och en nattarbetare 94 minuter.)

·         Möjligheten till övertid på vardagar för kvällsskiftet begränsas till 24 minuter tisdag-torsdag. (23:36-00:00)

·         Om vi går med på förslaget kommer företaget att skjuta till 20 timmar i allas stoppdagsbank som en engångskompensation.

 

Återbetalning av tid till stoppdagsbanken

Om förslaget går igenom utökas gränsen för stoppdagsbanken med ytterligare 100h. 
Vid återbetalning får individen varje vecka behålla 11 minuter av arbetstidsförkortningen vilket sätts in i kompbanken.

 

Avtalad återbetalning omfattar befintliga 100h och nya 100h enligt nedan:

2-skift  
70 - 11 = 59 min från medarbetaren 
70 - 11 = 59 min från företaget 
Återbetalningstakt 200h = 2 år

Natt  
94 - 11 = 83 min från medarbetaren 
94 - 11 = 83 min från företaget 
Återbetalningstakt 200h= 1 år och 5 månader

När stoppdagsbanken är tillbaka på noll får individen hela arbetstidsförkortningen (70 minuter respektive 94 minuter) i kompbanken.

 


 

Vad är arbetstidsförkortning?

I Teknikavtalet (”Blå Boken”)  har man förhandlat fram en förkortning av arbetstiden som läggs in i kompbanken, om man inte gör något avtal om att schemalägga tiden. (§4 mom. 3:3)
I Oskarshamn har vi schemalagt det mesta av arbetstidsförkortningen.
Vi har idag alltså kortare arbetstid än våra kamrater i Södertälje och Luleå, och det är därför de har fått mer arbetstidsförkortning till kompbanken.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt