SIMs gruppstyrelse återuppstår!

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 5, 2022 7:47:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Det är med stor glädje klubbstyrelsen kan informera om att SIMs gruppstyrelse nyligen startades upp igen efter att ha varit nedlagd sedan 2016. Anledningen till att gruppstyrelsen lades ner var bristande intresse bland medlemmarna att ta på sig uppdrag. Därför är det extra roligt att se hur många som ställer upp nu!

En gruppstyrelse har utsetts och årsmöte kommer att hållas 13 April.

 

SIMs nya grupporganisation

Ordförande                           Caroline Lingersjö
Ledamot, gruppstyrelsen       Amel Hadzic
Ledamot, gruppstyrelsen       Jimmy Karlsson
Ledamot, gruppstyrelsen       Sebastian Melander
Ledamot, gruppstyrelsen       Mensur Serifovic
Ersättare, gruppstyrelsen       Mathias Gustafsson
Ersättare, gruppstyrelsen       Felix Wilmert
Ersättare, gruppstyrelsen       Daniel Hag Bisak
Kontaktombud                      Ulf Brandt
Kontaktombud                      Jesper Holmqvist
Kontaktombud                      Jens Wiuff
Försäkringsinformatör           Emanuel Theodoridis

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt