Nya förtroendevalda

  • RSS
  • Subscribe
Thursday, January 31, 2019 11:14:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 25/1 valdes nedanstående medlemmar till nya uppdrag:
Rafael Barisic MBBLC1 och Muamar Gredelj MBBPB1 valdes till skyddsombud.
Frida Moreau på instrumentpanelen valdes till kontaktombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt