Klubbens nomineringsmöte i Folkets Park

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, November 24, 2015 10:33:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

 

Verkstadsklubbens nomineringsmöte blir torsdagen den 3 december klockan 15:12. På mötet kommer val av kontaktombud att göras och även nomineringar till klubbstyrelsen och revisorer. Lämna gärna förslag till valberedningen innan mötet. Mötet är betalt med verklig tid. Du som arbetar dag har rätt att gå 18 minuter innan mötet börjar, d.v.s. klockan 14:54. Glöm inte att informera din PL senast dagen innan om att du ska gå på mötet.

 

Tidsbokning vid fackmöte

 

FM-skiftet:

När du går till fackmöte ska du göra en frånvarobokning med kod 18 den tid du går och fram till skiftets slut kl 15.12.

Nästa dag gör du en tidsbokning för tiden du var på fackmötet efter kl 15.12. 

 

EM-skiftet:        DRA INTE DITT KORT INNAN MÖTET!
När du kommer från fackmötet till arbetet ska du göra en frånvarobokning med kod 18 från mötets början till mötets slut.

 

Om det blir problem med tidsbokningen kontakta din produktionsledare.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt