Rapport från klubbens årsmöte

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, March 11, 2020 11:18:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Nu har verkstadsklubbens årsmöte hållits. Tyvär såg vi en minskning av deltagandet. Alla medlemmar har rätt att gå på våra möten vilket är viktigt ur en demokratisynpunkt.
Ju fler vi går på nomineringsmöte och årsmöte desto starkare blir vi vid förhandlingsbordet!
Nu var vi ca 120 mötesdeltagare varav 117 röstberättigade.

 

Ordförande för mötet var före detta huvudskyddsombudet Mats Nilsson och före detta klubbsekreterare Björn Klingstedt. Efter sedvanlig mötesformalia rapporterades och godkändes verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2019 samt verksamhetsplan för 2020.

 

Val till styrelseuppdrag förättades. Till kassör valdes Joakim Rylin. Till styrelseledamöter valdes Jenny Ilke Hjelm, Leonardo Cañas och Fredrick Carlsson efter personval. (Övrig nominerad var Karen Victor.) Till styrelseersättare valdes Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson och Tomas Nilsson. (Övriga nominerade var Ulf Aldebert och Kennie Ekstrand.) Till studiekommittén valdes Leine Johansson, Martin Nilsson, Glenn Jonsson, Saga Lundberg, Fredrik Sjöbäck, Muhamed Lelic, Jeff Sabel, Karen Victor och Semirana Karamani. Övriga val: yrkesombud Mikael Johansson, ungdomsansvarig Lina Månsol och internationellt ansvarig Mikael ”Sippa” Johansson. Dessutom valdes 41 st representantskapsombud till avdelning 38 Dackebygden. Nya i valberedningen: Mikael Johansson (sammankallande), Niklas Forsman och Carolina Söderberg. (Valberedning med ett år kvar: Joakim Johansson, Abdo Sarajlija och Emmelie Helgesson.)

 

Under rapporter redovisade klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson bland annat läget i avtalsrörelsen och läget i arbetet med lönesystemet.

 

Klubbstyrelsens sammansättning 2020

 

Ledamöter:
Mikael Johansson
Leonardo Cañas
Daniel Lazic
Joakim Rylin
Jenny Ilke Hjelm
Fredrik Jonasson
Fredrick Carlsson

 

Ersättare:
Jeff Sabel
Leine Johansson
Saga Lundberg
Catarina Gustavsson
Karen Victor
Anders Svensson
Tomas Nilsson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt