Posts in Category: Förhandlingar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Lokala förhandlingarna startar

Friday, April 21, 2023 10:34:00 AM

Vi rustar vår beredskap för konflikt

Wednesday, March 15, 2023 3:53:00 PM

Första vändan med OPO klar

Wednesday, March 15, 2023 3:51:00 PM

Förhandlingsläget

Thursday, February 20, 2020 11:10:00 AM

Om det blir konflikt...

Thursday, February 20, 2020 11:00:00 AM

Nyhetsbrev lönerörelse 2019

Monday, March 4, 2019 11:39:00 AM

Nattskift på MC

Thursday, July 12, 2018 8:19:00 AM

Förhandlarrapport

Tuesday, April 10, 2018 1:50:00 PM

Förhandlarrapport OLO

Tuesday, January 30, 2018 10:10:00 AM

Förhandlarrapport

Tuesday, November 7, 2017 1:08:00 PM

Nytt Bemanningsavtal klart

Friday, May 12, 2017 8:01:00 AM

Förhandlingarna är fortfarande i ett låst läge

Tuesday, May 24, 2016 8:17:00 AM

Förhandling om likabehandlingsprincipen

Tuesday, May 24, 2016 8:16:00 AM

Fortsatt trögt i löneförhandlingarna

Friday, May 20, 2016 11:19:00 AM

Löneförhandlingarna inledda

Friday, May 13, 2016 2:05:00 PM

Avtalsrörelsen fortsätter

Tuesday, May 10, 2016 11:08:00 AM

Central förhandling

Tuesday, May 10, 2016 11:04:00 AM

Nu är de lokala löneförhandlingarna igång

Monday, May 2, 2016 11:02:00 AM

Avtal med reallöneökningar

Tuesday, April 12, 2016 10:03:00 AM

Vad innebär avtalet?

Tuesday, April 12, 2016 10:02:00 AM

Lokala förhandlingar väntar

Tuesday, April 12, 2016 10:01:00 AM

Ökat tempo på vägen mot nya avtal

Tuesday, March 1, 2016 10:36:00 AM

Ingen bonus för inhyrda efter AD-beslut

Wednesday, December 16, 2015 12:16:00 PM

Hur är avtalsrörelsen organiserad?

Tuesday, November 24, 2015 10:30:00 AM

Förtydligande av förhandlingsordning

Tuesday, September 15, 2015 12:12:00 PM

Rapport från övertidsförhandlingen

Wednesday, August 19, 2015 3:17:00 PM

Förhandlingsrapport från montering – logistik

Tuesday, April 28, 2015 11:58:00 AM

Förhandlarrapport

Tuesday, March 3, 2015 10:33:00 AM

NYTT BONUSSYSTEM KLART!

Tuesday, February 10, 2015 9:42:00 AM

Rapport från central förhandling

Tuesday, October 28, 2014 11:02:00 AM

Ja till det tredje avtalsåret

Tuesday, September 30, 2014 11:04:00 AM

Förhandlarrapport

Tuesday, September 16, 2014 11:05:00 AM

AVTALSEXTRA - Lokalt avtal klart

Tuesday, June 11, 2013 2:14:00 PM

Avtalsextra - Företaget har lagt ett bud

Sunday, June 9, 2013 10:04:00 PM

Avtalsextra - Det handlar om din lön!

Friday, May 24, 2013 3:22:00 PM

Semester 2013.

Tuesday, March 5, 2013 10:44:00 AM

Överenskommelse om grupporganisation på DynaMate!

Tuesday, January 22, 2013 10:40:00 AM

Avtalsnytt!

Wednesday, January 9, 2013 10:40:00 AM

Avtalsrörelsen

Wednesday, November 28, 2012 8:51:00 AM

Enhälligt ja till förändringarna i lönesystemet!

Tuesday, October 16, 2012 9:01:00 AM

Förhandlarrapport

Tuesday, October 16, 2012 8:42:00 AM

Inför medlemsmötet på Big Bang Torsdag den 11 oktober kl 14:30

Friday, October 5, 2012 8:53:00 AM

Klubbmöte!

Thursday, October 4, 2012 10:16:00 AM

Information om lönesystemet?

Tuesday, September 18, 2012 9:20:00 AM

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt