AVTALSEXTRA - Lokalt avtal klart

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, June 11, 2013 2:14:00 PM Categories: Förhandlingar Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Idag har Metallfacket Scania Sverige

(MSS) kommit överens med Scania om

ett lokalt löneavtal. Avtalet sträcker sig

över två år och ligger på ett totalt avtalsvärde

av 4,6 %. Det kan jämföras med

det centrala avtalet som endast skulle

gett 3,4 %.

 

De senaste tre avtalsförhandlingarna

har vi inte kommit överens med företaget

om något avtal. Med detta i åtanke

känns det skönt att den trenden brutits.

MSS hade som målsättning att få till

ett avtal med nivåer som skulle betyda

att vi tog ikapp det rikssnitt vi under en

tid halkat efter. Vår bedömning är att

detta tar oss en bit på vägen och kampen

fortsätter.

Exakta detaljer kring avtalet ser du här

nedan.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt