Om det blir konflikt...

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, February 20, 2020 11:00:00 AM Categories: Från Förbundet Förhandlingar

 

Nu har fack och arbetsgivare bytt avtalskrav med varandra. Motsättningarna och skillnaden i uppfattning om löneökningar och andra krav är ofta väldigt stora.

 

Vad händer om parterna inte kommer överens?
Parterna har rätt att vidta åtgärder i ett avtalslöst tillstånd, dvs. när avtalet löpt ut och inget nytt avtal ännu tecknats. Då råder inte längre fredsplikt. Konfliktåtgärder blir då möjliga som ett påtryckningsmedel. Men det är förbundsstyrelsen som beslutar om stridsåtgärder ska vidtas och den centrala konfliktkommitteen som planerar hur och vart det i så fall ska ske.

 

Vad gör du om det blir konflikt?
Det lokala konfliktarbetet leds alltid av avdelningen i nära samarbete med klubbarna som har ansvaret på arbetsplatserna. Det är viktigt att komma ihåg att en konfliktsituation kan inträffa med extremt kort varsel. Därför är det viktigt att man i god tid ser över sin konfliktorganisation! Det är viktigt att dina uppgifter är korrekta för att du ska kunna nås av rätt information! Du kan själv uppdatera dem i IF Metalls medlemsportal, som du når på www.ifmetall.se

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt