Ökat tempo på vägen mot nya avtal

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, March 1, 2016 10:36:00 AM Categories: Från Förbundet Förhandlingar

 

 

På vägen mot nya kollektivavtal har vi nu nästan kommit till upploppet. Under den sista månaden innan avtal ska vara tecknade samordnas förhandlingarna av opartiska ordförande (opo). Vad innebär det? Vilka befogenheter har opo? Vilka är de och vad är deras uppdrag?

 

Sista månaden innan avtalen löper ut, vad händer då?
Förhandlingarna om nya kollektivavtal mellan industrins parter samordnas från och med den 1 mars av fem så kallade opartiska ordförande, opo.

Vilka befogenheter har opo?
De opartiska ordförandena kan bland annat kalla samman parterna för att se till att förhandlingarna genomförs konstruktivt.
Anledningen till den tydliga rollen är att ingen part ska kunna undvika att förhandla utan att behöva stå till svars inför övriga.
Det går således inte att passivt vänta in andra avtalsområden och därigenom själv slippa ta ansvar.
Från den 1 mars är det opo-gruppen som bestämmer ordningen och ger parterna direktiv om vilka frågor de ska diskutera sinsemellan samt om det finns frågor som ska föras genom opo.

Vilket ansvar har opo?
De opartiska ordförandena har bland annat ansvar för att:
– parterna träffar avtal i tid
– samordna förbundsförhandlingarna
– fack och arbetsgivare preciserar sina krav
– lägga egna förslag till lösningar
– lämna slutligt förslag till avtal
– vid behov skjuta fram konfliktåtgärder.

I uppdraget ingår även att medverka till att löneutrymmet på svensk arbetsmarknad avgörs inom den internationellt konkurrensutsatta industrin. Det vill säga att de nya avtal som träffas mellan parterna blir normerande, sätter märket”, för övriga sektorer som träffar sina avtal efter att industrins avtal blivit klara.

Betyder det att parterna inte längre förhandlar själva?
Nej, tvärtom. Systemet med opartiska ordförande innebär att parterna ska tvingas till att i högre grad anstränga sig för att komma överens i förhandlingarna. Opo-gruppen tar inte över förhandlingarna, utan biträder endast fack och arbetsgivare. De kan även lämna förslag på lösningar.

Vilka är opartiska ordförande?
Samtliga i opo-gruppen har sin bakgrund inom antingen fackliga eller arbetsgivarorganisationer.

 

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt