Vad innebär avtalet?

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 12, 2016 10:02:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Förhandlingar Löner

 

 

 

De opartiska ordförandenas slutliga hemställan, som parterna tackat ja till innehåller följande:

  • Avtalsperioden omfattar tiden 1 april 2016 t.o.m den 31 mars 2017.
  • Löneavtalsvärdet (löneökningarna) skall vara 2,0 %. (Gäller från 1 April 2016.)
  • Avsättningen till deltidspension höjs med 0,2 % från 1 April 2016.
  • Tiden man har på sig för att begära central förhandling i frågor som rör 11 § eller 12 § i MBL minskar från två veckor till en vecka.
  • Det skrivs in i avtalet att en person som sagt upp sig, eller blivit uppsagd, har rätt att få ett arbetsgivarintyg i skälig tid, samt ett tjänstgöringsbetyg inom en vecka från det att man begärt det, som beskriver den tid man varit anställd, de arbetsuppgifter man haft och (om man begär det) vitsord beträffande hur man utfört arbetet.
  • Partsgemensamma arbetsgrupper skapas inom områdena arbetsmiljö, likabehandling i arbetslivet och översyn av semesterregler.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt