Nyhetsarkiv 2014

2014-12-19 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Hej!

Nu börjar året närma sig sitt slut. Det har varit ett bra år på många sätt, även om det varit tungt ibland för många.

Det blir en del förändringar, både här i Sjöstugan och i styrelsen framöver. Håkan Thurfjell, vår ordförande, kommer nu att gå i pension efter många år här.

Hör gärna av er om ni undrar något. Antingen via mejl unionen@scania.com eller på telefon.
Vi som kommer att finnas här på heltid är jag Lasse Jansson och Anneli Mannström. Vår Vice Ordförande Mari Carlquist kommer att jobba en hel del här också. Hon kommer att kliva in under perioden fram till årsmötet 2015-02-26. Så kontakta oss gärna.

Är det någon som vill veta mer, eller ha fackliga uppdrag på något sätt, så är det bara att höra av sig också. Vi behöver både skyddsombud och andra förtroendevalda.

Passa på att njuta och koppla av i den ledighet som nu kommer. Och kom igen med nya krafter på nyåret.

Klubbstyrelsen genom Lars Jansson

Vi i Unionenklubbens styrelse vill önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!


 

 

2014-12-19 INFORMATION LÖNEREVISION 2015

De inledande förhandlingarna kring lönerevision 2015 är nu avslutade. Lönerevisionen för 2015 kommer att genomföras enligt den lönerevisionsprocess som infördes 2013 och är gemensam för samtliga tjänstemän. Lönesamtal mellan chef och medarbetare ska hållas mellan början av februari och andra veckan i april. Vårt centrala avtal innehåller en pott på 1.7%. Enligt planen ska de nya lönerna betalas ut vid majlönen, retroaktivt från den 1 april. Vi återkommer med mer information efter helgerna.

2014-12-03 TIDPLAN LÖNEREVISION 2015

Företaget och de fackliga organisationerna är nu överens om tidplanen för 2015 års lönerevision. Ytterligare information om lönerevisionen för 2015 kommer att lämnas efter att de inledande lokala förhandlingarna är avslutade.

2014-10-10 INFORMATION OM GULDKLUBBSGÅVA

Scania har, fram till 2013, till medlemmar i Guldklubben som uppnått 30, 35, 40, 45 och 50 års anställning, givit 100 Scania-aktier. Scania har nu i och med Scaniaaktiens avnotering valt att, istället, som gåva avsätta 12.500 kr, per individ, i Swedbank/Roburs ”Humanfond”. Två procent av fondens värde delas årligen ut till valda ideella organisationer.

Ett konto öppnas för varje individ, som vid önskemål kan avslutas, varvid aktuellt fondandelsvärde utbetalas. Detaljerad information om Humanfonden skickas ut till de som är berörda.

2014-08-27 FÖRELÄSNING - VARFÖR MÄN INTE HÖR VAD KVINNOR TÄNKER

Välkommen till en föreläsning med Görhan Hellström.

Var?      Matsalen Scania Syd
När?      Den 11 september, mellan klockan 16:30 – 18:00

Kaffe och smörgås serveras.
Ta gärna med en kollega eller vän, även om personen inte är med i Unionen.

Du som var på årsmötet hade glädjen av att få lyssna på Görhan då, vet att han är både underhållande och seriös.
Du som inte var där har nu möjligheten att få lyssna på detta, en ny talkshow om kommunikation bland annat …
                                                                                                                                
För att vi ska få veta hur många smörgåsar som ska beställas, så vill vi att du anmäler dig via unionen@scania.com senast den 8 september.

Välkommen önskar Unionenklubben på Scania!


2014-08-26 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

I samband med att Unionen på Scania annonserar efter en ny ordförande, vill valberedningen uppmana samtliga medlemmar att fundera om ni känner, eller kanske själva är, en person med bred föreningserfarenhet. Erfarenheten behöver inte nödvändigtvis vara facklig men viljan ska finnas att vara med och tillvarata medlemmarnas fackliga intressen!

Vi i valberedningen söker, (utöver en ny ordförande), andra intresserade personer som kan tänka sig att lägga ca 2-4 h i månaden på att arbeta med fackliga frågor! Bortsett från klubbstyrelsen som sammanträder en gång i månaden, är unionen uppdelad i ett antal olika sektioner, som har egna styrelser, så det finns alltid platser att besätta.

En bra början kan vara att starta i en sektionsstyrelse, för att skaffa sig en bild av hur Unionen på Scania fungerar och varför det överhuvudtaget behövs en fackförening!

Kontakta gärna din lokala sektion eller klubbkansliet i Sjöstugan!

Valberedningen för Unionen på Scania

2014-08-25 GÅR DU I PENSION SNART?

Planerar du att gå i pension?

Läs mer här: www.unionen.se/medlemskapet/pensionar

2014-08-19 VILL DU BLI UNIONENS NYA ORDFÖRANDE?

Vår ordförande kommer att  gå i pension vid årsskiftet. Är du intresserad av att ta över?

Du bör vara intresserad av arbetsrättsliga frågor och gärna ha erfarenheter som chef och ledare. Du måste behärska engelska och det är en klar fördel om du förstår tyska.

Det finns massor med spännande frågor att ta tag i. Både på hemmaplan men nu har också en internationell spelplan öppnats där du förväntas ta för dig. Vi är tillsammans med de andra tjänstemannafacken representanter för PTK representanter inom:

- VW världsråd, 2 PTK
- VW europaråd, 2PTK
- VW Truck Holding, 2 PTK
- Commercial Vehicles Committee, 3 PTK
- Scania Europeen Committee, 2 PTK
- Scanias Bolagsstyrelse, 2 PTK

Det dagliga arbetet handlar mycket om förhandlingar och personärenden. Du arbetar tillsammans med två vana medarbetare, Lars Jansson och Anneli Mannström. Tillsammans med den utbildning du får kommer du att känna dig trygg i din roll. Vi sitter i by 028 även kallad Sjöstugan.

Är du på sikt intresserad att också arbeta på central Sverigenivå finns det stora möjligheter. Inom Förbundet finns uppdrag inom bla. förhandlingsdelegation, revisoruppdrag, valberedning mm. Du representerar en av de största klubbarna i Sverige, med över 2200 medlemmar.

Tycker du att det låter intressant? Ring vår ordförande Håkan Thurfjell på 55382008 så kan han berätta mer.

Din intresseanmälan med CV, skickar du, (helst innan 2014-10-30), till Valberedningens ordförande: Hans Ferner, SSE/AES
Postadress:
Scania-Bilar Sverige AB
Huvudkontor
Box 900
127 29 Stockholm
Tele dagtid: 070-538 6464
E-post: hans.ferner@scania.com
 

2014-08-14 UTSTATIONERINGSAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN

Unionen har idag som första tjänstemannaförbund givit in ett utstationeringsavtal!

Bakgrunden till utstationeringsavtalet är den ökande rörligheten inom EU/EES-området och det behov av kollektivavtalsreglering som detta fört med sig. I och med Laval-domen och efterföljande Lex Laval har behovet av detta ytterligare förstärkts.

Unionens utstationeringsavtal kommer att registreras och finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor vid utstationering till Sverige. Den fråga som varit svårast att lösa, och som gjort att arbetet tagit lång tid, har gällt utformningen av lönebestämmelserna. Det avtal som nu givits in har diskuterats i branschdelegation Industri 2 som rekommenderat förbundsstyrelsen att godkänna utstationeringsavtalet, vilket förbundsstyrelsen sedan gjort.

 Utstationeringsavtal

2014-06-24 DU BEHÖVS!

Hej,

Vi har ju förmånen att jobba i ett företag som går bra. Det innebär också att vi har ökat antalet anställda de senaste åren, vilket också innebär att vi behöver vara fler som bevakar att arbetsmiljön är bra. Det är den i de absolut flesta fall, men vi behöver vara delaktiga i det arbetet.

Sedan många år har Unionen, fd SIF, varit de som fått ansvaret från företaget att se till att det finns Skydds/Arbetsmiljöombud. Jag började här för drygt tre år sedan och då var vi 23. Idag är vi runt 40 stycken. Men för att få en bra täckning i organisationerna behöver vi vara ca 10 till.

Därför önskar jag/vi att några av er skulle kunna tänka sig att hjälpa till med detta. Det är inget betungande arbete, däremot ett mycket intressant uppdrag. Och ju fler vi är, desto mindre för var och en. Det är heller inget som företaget har något emot, tvärtom.
Vi får ofta förfrågan om vi inte kunde vara fler. Speciellt inom vissa områden.

De uppgifter det handlar om är att vara delaktig vid förändringar. Att vara med och göra riskanalyser och att vara med på ronder. Det är dessutom alltid chefen/företaget som är ansvarig för arbetsmiljön. Men som representant för arbetstagarna ska vi vara med i processen. Det handlar heller inte om att förhandla, det är i stället samverkan vi jobbar med. Vi har ju alla samma mål, att vara ett välmående företag med ett långsiktigt tänkande. Och en hållbarhet för personalen.

Vi behöver folk som känner till verksamheten, därför är det viktigt att vi blir fler som är utspridda på företaget. Just nu har vi stort behov på bl.a. Inköp och i Produktion, men även inom Marknad. T ex KB. Inom R&D finns också behov, bl a UT. Men det finns luckor lite här och där som behöver täppas till.

Så jag/vi skulle vara mycket tacksamma om ni kan höra av er.

Skulle det vara så att någon är intresserad av andra uppdrag, mer fackliga, så är ni så klart också välkomna att höra av er.
Antingen till vår mailbox:  unionen@scania.com
Eller direkt till mig.

Hälsningar,
Lars Jansson

Förhandlare/Huvudskyddsombud  |   Unionen  |  Scania CV AB
Telefon: 08-553 505 73  Mobil: 070-665 05 73 
Adress: 151 87 Södertälje
lars.jansson@scania.com

2014-06-23 INFORMATION UNIONEN

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar.

 Avtalsinformation

2014-06-10 BLUESPICKNICK, RABATT FÖR UNIONENS MEDLEMMAR

På lördag 14/6 är det Bluespicknick på Torekällberget kl. 17.30 med bl.a. Roffe Wikström och Eric Bibb.

Unionens medlemmar erhåller 50 kr rabatt om man anger att man är medlem vid biljettköpet.

Ordinarie pris är 200:-

Biljetter köpes på www.ticnet.se, Turistbyrån Södertälje, Luna Biljettcentrum.

 Bluespicknick

2014-05-12 TYSKA FACKET: "JOBBEN KOMMER INTE ATT FLYTTA"

Se länk nedan till artikel i Dagens Arbete.

Scania-jobben kommer inte att flytta

2014-05-06 VÄRVA EN KOMPIS TILL UNIONEN, FÅ MATKUPONG!

Se dokument nedan.

 Värva en kompis

2014-04-11 FÖRLIKNING MELLAN UNIONEN OCH DYNAMATE-IS

Unionen och DynaMate Industrial Services har ingått förlikning i Arbetsdomstolen. Se dokument nedan.

 Överenskommelse AD

2014-04-02 AVTAL KLART MELLAN SCANIA-FACKEN OCH VW

Se dokument nedan.

 Avtal klart mellan Scania-facken och VW

2014-03-31 GEMENSAMT UTTALANDE, FACKEN PÅ SCANIA OM VWs BUD

Se dokument nedan.

 Gemensamt uttalande om VWs bud

2014-03-26 LÖNEREVISION 2014

Vi har haft några sittningar kring kollektivavtalets lönerevision 2014. Företaget kommer liksom förra året att gå ut med en pott på 1,7% som ska fördelas efter prestation. Det finns även i år ett obestämt belopp för högre management att fördela. Förra året blev utfallet av detta 0,24% i snitt.

Unionen kommer att kräva åtgärdsplaner för de medlemmar som har en onormalt svag löneutveckling. Så det är hög tid för P&U samtal och lönesamtal under våren. Vi räknar med att ny lön kommer att utbetalas i juli om allt flyter på.

Håkan Thurfjell
Ordf.

2014-03-25 INFÖR LÖNESAMTAL

Unionenklubben hade den 20/3 en föreläsning om vad man bör tänka på inför lönesamtalet. Ca 80 personer var där och lyssnade på Rickard Schöffel och Fredrik Bergström, som är Ombudsmän i Regionen Östra Sörmland/Gotland. En sammanfattning av deras presentation finns nedan.

Efter detta gick Lars Jansson bl.a. igenom lite av de förändringar som är gjorda i lönesamtalsmallarna (se dokumenten Bedömningskriterier och Uppföljning nedan). Man bör gå igenom detta och förbereda sig innan lönesamtalet. Om man är intresserad av att få sin lönestatistik, kan man höra av sig till någon av sina förtroendevalda.

Vi behöver också fler förtroendevalda, både skyddsombud och personer till andra uppdrag.

 Presentation Snacka om löneökning

 Uppföljning Prestation Medarbetare

 Bedömningskriterier Medarbetare

2014-02-28 ÅRSMÖTET 2014

Den 27:e februari höll Unionenklubben på Scania årsmöte.

Ett 60-tal personer hade samlats för att delta i valen av ledamöter och för att lyssna på skådespelaren Görhan Hellström som hade ca. en timmes underhållning med ett viktigt budskap kring dagens stressade liv.

Kent Conradson från ledningen informerade bl.a. kring läget angående Volkswagens bud på Scania, samt svarade på frågor.

Se bilder från årsmötet här.

Information om den nyvalda styrelsen kommer ut på hemsidan inom kort.

2014-02-05 FÖRELÄSNINGSSERIE LEDARSKAP OCH ETIK

Intressant föreläsningsserie i Frälsningsarméns regi. Se länkar nedan för mer information.

 Föreläsningstillfällen

 Välgörenhetsprojekt

2014-01-29 SEKTION STC1 ÅRSMÖTE

Nedan finner ni kallelse samt verksamhetsberättelse för sektion STC1.

 Kallelse

 Verksamhetsberättelse

2014-01-28 ÅRSMÖTE UNIONEN, SCANIA

Den 27 februari 2014 kl. 16.00 - 19.00, Matsalen Scania Syd

MISSA INTE: UPPTRÄDANDE AV GÖRHAN HELLSTRÖM, "Och annars är allt bra?"

Läs mer om Görhan på hans hemsida: http://www.gorhanhellstrom.se/


Klubben bjuder även på pajbuffé inkl. vatten eller lättöl samt kaffe.

Anmälan görs till Anneli Mannström, via e-post anneli.mannstrom@scania.com senast den 17 februari, men gärna direkt!

Har du något förslag som du vill ha behandlat på årsmötet? Skriv i så fall ner det och skicka det via mail till oss på Unionen, unionen@scania.com, senast den 17 februari 2014

 Inbjudan

 Dagordning

 Verksamhetsberättelse


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Unionen | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS