Nyhetsarkiv 2011

2011-12-12 NYTT AVTAL KLART

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om det överenskomna avtalet nedan.

Förhandlingschefen: avtalet en framgång för Unionen

Efter förhandlingar hela natten till måndag tecknade Unionen under måndag eftermiddag avtal med arbetsgivarna på industrins område efter en utdragen och stundtals dramatisk avtalsrörelse. Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef, svarar på några korta frågor just när det stod klart att det tecknats ett avtal.

Hur känns det?
- Nu känns det bra. Vi har förhandlat i en stark motvind, där de dystra ekonomiska prognoser har duggat tätt och vi har vi lyckats nå ett avtal som är en framgång för Unionen. Avtalet ger ökad köpkraft genom reallöneökningar för tjänstemännen, med möjlighet till stärkt konkurrenskraft för företagen i en turbulent ekonomisk tid. Vi har återigen visat att parterna är de som är bäst på att ansvara för löner och villkor på den svenska arbetsmarknaden.

Kan du beskriva avtalet i korthet
- Avtal inom industrins områden är värt 3,0 procent för tjänstemännen. Det innebär att det skapas ett löneutrymme på 3,0 procent på varje företag, detta utrymme fördelas sedan individuellt efter löneförhandlingar och lönesamtal, med en individgaranti på runt 360 kr beroende på avtal. Till det tillkommer 0,2 procent som avlösen av avsättningen till kompetensutveckling som vi gjorde 2010.  För de avtal som vi träffade på 18 månader 2010 (Teknikarbetsgivarna, Industri och Kemigruppen, BÄF och TEKO) tillkommer också 0,6 procent för att utjämna skillnaden mot 22 månadersavtalen. På flera branscher har vi också flyttat fram positionerna i arbetstidsfrågorna.

Alla räknade med ett avtal senast sista november, varför har det dröjt?
- Det har varit tuffa förhandlingar. Arbetsgivarna har varit mer koordinerade än tidigare och gick ut hårt med ett avtalsförslag som skulle innebära reallönesänkningar och allmänna försämringar för våra medlemmar. För bara några veckor sedan hävdade de att företagen inte ens hade råd med en procent i löneökningar. Vi har i förhandlingarna lyckats nå nivåer en bra bit över det.
- Jag tror att båda parter har varit glada över att vi har industriavtalet, som skapar en förhandlingsordning för parterna inom industrin, och också ger oss egna medlare, de så kallade opartiska ordförandena. De har gjort en stor insats nu under december i att hjälpa parterna att teckna avtal.

Är du nöjd?
- Det är klart man alltid funderar på om vi kunde nått lite längre men förhandlingar är ett givande och tagande. Det här avtalet ger medlemmarna i Unionen en rimlig del av det värde de skapat för företagen genom reallöneökningar samtidigt som det ger företagen tydliga förutsättningar i en turbulent tid. Självklart kan man alltid önska sig mer, men jag är övertygad om att det här avtalet är välavvägt mot bakgrund av förhandlingsläget och den ekonomiska utvecklingen.
 
Slutligen, vad ska du göra nu?
- En avtalsrörelse involverar många människor. Det är många som har slitit dag och natt för nå fram till bra avtal för Unionens medlemmar inom industrin. Nu får alla förhoppningsvis lite tid på sig att skapa julstämning och kunna varva ner några sköna helgdagar. Efter helgerna fortsätter förhandlingarna på våra övriga branscher avtalsrörelsen fortsätter hela 2012. Avtalen inom industrin ger goda förutsättningar för de fortsatta förhandlingarna.

2011-12-09 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om läget i avtalsrörelsen nedan.

"Hej!

Nu har det gått en vecka sedan vi svarade nej till den slutliga hemställan. Vi sa nej för att nivån var för låg. Under den här tiden har vi haft täta kontakter mellan samtliga parter och medlarna, eller de opartiska ordförandena som de heter inom industriavtalet. Därför har det också varit rätt tyst eftersom ingen direkt vill kommentera dessa kontakter i ett känsligt läge.

För att industriavtalet ska fungera krävs det att vi har en stark facklig samordning, därför har alla fackliga organisationer prioriterat samarbetet facken inom industrin. Arbetsgivarna har också den här gången varit mycket mer koordinerade än vad de brukar vilket också gör att det fackliga samarbetet måste vara starkt.

Vi gör nu den bedömningen att det börjar röra på sig i diskussionerna och att förutsättningarna för en slutförhandling kan skönjas.

Nu på söndag och måndag kommer delegationerna Industri 1, Industri 2 och Media, alltså de delegationer som berörs av industriförhandlingarna att vara inkallade. Förbundsstyrelsen är också beredda att fatta beslut under denna period. Vår förhoppning är att vi har ett avtal inom kort.

Hälsningar
Niklas Hjert
Förhandlingschef"

2011-12-02 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Lägesrapport 2 december 2011

OpO= Opartiska Ordförande från medlingsinstitutet
FI= Facken inom Industrin, Unionen If-metall, Sveriges ing. mfl
FS= Förbundstyrelsen

Nu har avtalsförhandlingarna inom industrin övergått till partsgemensamma överläggningar under OpOs ledning.
Igår blev Unionen tillsammans med övriga förbund inom FI gemensamt kallade till ett möte med OpO. Arbetsgivarna hade ett motsvarande möte. Diskussion fördes hur de så kallade partsgemensamma överläggningarna praktiskt skulle genomföras.

Avsikten är att OpO på respektive avtalsområde (i vissa avtal uppträder motparterna gemensamt), tillsammans med alla fackliga organisationer, i ett första steg går igenom situationen. Detta sker under fredag och lördag (2-3/12). Lördagen avslutas sedan med en sammanfattande diskussion mellan OpO och samtliga fackliga organisationer. Motsvarande sker mellan OpO och arbetsgivarna.

På måndag 5/12 kallas samtliga parter samtidigt till OpO. Det kommer att vara ca 2 personer per part. OpO kommer att föra protokoll som sedan distribueras till parterna på tisdagen den 6/12.

På onsdag-torsdag 7-8/12 sker, per avtalsområde, diskussioner mellan parterna och OpO.

Under den nu beskrivna tiden kommer OpO inte att lägga någon ny hemställan, men parterna får gärna komma med förslag.
Samtidigt som detta sker har vi planerat in både telefonmöten och fysiska möten med industridelegationerna och förbundsstyrelsen enligt nedan.

Delegationerna har telefonmöten den 5/12 på förmiddagen, samt fysiskt den 6/12 på eftermiddagen.

FS fysiskt den 6/12 på förmiddagen, samt telefonmöte den 7:e eller 8:e.

Avsikten med dessa partsgemensamma överläggningar är att försöka få parterna att närma sig varandra samtidigt som det rent formellt är ett uppfyllande av industriavtalets förhandlingsordning.

Med Vänliga Hälsningar,
Håkan Thurfjell
Klubbordförande Unionen, SCANIA CV AB

2011-11-30 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Lågt och tunt slutbud får Unionen att säga nej

Slutbudet är både för lågt och för tunt. Det finns ett större kostnadsutrymme i företagen för löneökningar och villkorsförbättringar. Därför säger Unionen nej.
Det beskedet gav Unionens förhandlingsledning vid mötet med de opartiska ordförandena på onsdagskvällen.

Den slutliga hemställan lämnades av de opartiska ordförandena i går tisdag med beskedet att den antingen skulle antas eller förkastas i sin helhet. Den innebar en löneökning på 2,4 procent i årstakt under den föreslagna avtalsperiodens 13 månader från den 1 februari nästa år och inga övriga förbättringar av avtalen.

- Vi säger nej eftersom budet inte har en tillräckligt hög nivå för löneökningarna, men också på grund av att det är helt tomt på innehåll för att öka jämställdheten genom utökad föräldralön eller förbättrade arbetstidsvillkor. Vi ser positivt på att budet innehöll individgarantier, höjda lägstalöner och löneökningar från avtalets första dag, men det räcker inte, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

- Det finns ett betydligt större kostnadsutrymme i de svenska företagen, som glädjande nog utvecklas starkt trots turbulensen i omvärlden. Det är mycket bekymmersamt att arbetsgivarna inte inser att företagens goda resultat också borde räcka till rimliga löneökningar till medarbetarna som arbetat ihop företagens mångmiljardvinster.

- De avtalskrav vi har lagt är väl avvägda, de ger fortsatt god konkurrenskraft för företagen och möjlighet till reallöneökningar utan att inflationen stiger, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Unionens nej till slutbudet innebär att det från och med i morgon den 1 december råder avtalslöst tillstånd för ca 120 000 av Unionens medlemmar inom industrin. Det betyder att fredsplikten har upphört och att det är möjligt att varsla om konfliktåtgärder.

Enligt det nya Industriavtalet ska de opartiska ordförandena nu kalla samtliga parter till gemensamma överläggningar. De kan också skjuta upp eventuella konfliktåtgärder i 14 dagar om varsel läggs när de partgemensamma överläggningarna pågår, i annat fall i sju dagar.

2011-11-29 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om läget i avtalsrörelsen nedan.

"Hej!

Idag kom äntligen den slutliga hemställan, alltså medlarnas förslag till ett nytt avtal. Sedan den första november har medlare, de opartiska ordförandena (OpO) varit med och hjälpt fackförbunden och arbetsgivarna inom industrin att träffa nya kollektivavtal. I mitten av november fick vi det första medlarbudet.

Vi svarade nej till det budet med motiveringen att det hade lett till en alldeles för låg löneökningstakt. Arbetsgivarna å sin sida sa också nej till medlarnas avtalsförslag, de föreslog istället ett 10-månadersavtal som bara var värt under en procent för tjänstemännen. Vi står alltså långt ifrån varandra, fackliga organisationer och arbetsgivarna. Det är också skälet till att det tagit så lång tid att nå fram till den slutliga hemställan.

Nu är våra branschdelegationer för Industri I, Industri II och Media inkallade. Vi kommer nu noggrant gå igenom medlarnas förslag på avtalsenheten och i delegationerna. Förbundsstyrelsen är sedan redo att fatta beslut om vårt svar. Svaret ska sedan vara inne på onsdag eftermiddag, då vet vi om vi har ett nytt avtal eller inte.

Hälsningar
Niklas Hjert
Förhandlingschef"
 

2011-11-28 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Håkan Thurfjell, ordförande på Unionen Scania, informerar om läget i avtalsrörelsen just nu. Dessutom en vädjan till alla medlemmar att skicka in sin privata e-postadress till kansliet i händelse av konfliktåtgärder. Läs informationen via länken nedan.

Info Avtalsrörelsen

2011-11-25 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

OpO ger slutgiltigt förslag på måndag

Först på måndag den 28 november kl 10.00 kommer medlarna i avtalsrörelsen, de så kallade opartiska ordförandena (OpO), att ge ett slutgiltigt avtalsförslag. Tidigare hade vi väntat oss att det slutliga budet skulle komma den 25 november.

Förra fredagen gav Unionen sitt svar på det förslag till avtal som hade kommit från de opartiska ordföranden onsdagen den 17 november.

Unionen anser att lönebudet är alldeles för lågt. Det medlarna föreslog var 22-månadersavtal med 2,0 procents löneökningar de första 12 månaderna och 1,9 procent för de följande 10 månaderna. I praktiken innebär det en reallönesänkning med nuvarande inflationsmål från riksbanken.

I veckan kontaktar Unionen ca 500 klubbar inom industrin för att göra en snabbenkät och för att informera om det aktuella förhandlingsläget.

2011-11-24 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Unionens förhandlingschef kommenterar arbetsgivarnas bud

Både fackföreningarna och arbetsgivarna har nu sagt nej till medlarnas bud som kom i förra veckan. Unionens förhandlingschef Niklas Hjert kommenterar därför vad det här innebär för Unionens medlemmar.

Arbetsgivarna har nu föreslagit ett 10-månadersavtal med samma låga nivå som förra avtalet, vad säger du om det?

- När vi tecknade förra avtalet hade vi en historisk kris, vi såg en industriproduktion som störtdök samtidigt som vi såg en rekordstor varselvåg dra över Sverige. Det är inte vederhäftigt att påstå att det är samma typ av kris nu som då. Alla seriösa bedömare menar att vi har tillväxt både i år och kommande år.

Revisionsdatum var ett hett ämne förra avtalsrörelsen, vad jag förstått det som så har arbetsgivarna velat se förskjutna revisioner även denna gång?

- Det som arbetsgivarna föreslår är att de vill se lönerevisioner först i juni. Räknar man med detta så skulle avtalet bara vara värt under en procent för tjänstemännen, det skulle i praktiken innebära en sänkning av tjänstemännens löner när inflationen räknas med. Det är helt oacceptabelt och något vi aldrig kommer att teckna ett avtal på.

Vad krävs för att parterna ska kunna teckna ett avtal då?

- Vi i Unionen kräver reallöneökningar, alltså att köpkraften bland våra medlemmar ska vara större när man räknat med inflationen. Det finns gott om utrymme i företagen och senast i går (22 nov) hörde vi beräkningar på att börsbolagen kommer att dela ut 140 miljarder kronor till sina ägare nästa år. Att då föreslå reallönesänkningar med hänvisning till en kris som uppenbarligen bara existerar på förhandlarnas kontor är inte rimligt.

Slutligen, vad händer nu då?

- Vi kommer att fortsätta arbeta för ett avtal som ger stabilitet till företagen och löneökningar för våra medlemmar.


2011-11-21 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

För låga löneökningar får Unionen att säga nej

Unionen säger nej till avtalsförslaget som lämnades i förra veckan från de opartiska ordförandena.
Det beskedet gav Unionens förhandlingsledning vid ett möte med de opartiska ordförandena i fredags. Förslaget innebär en löneökning på 2 procent för det första året och 1,9 för de nästkommande 10 månaderna.

- Budet är oacceptabelt eftersom de föreslagna löneökningarna är alldeles för låga. Det finns ett betydligt större löneutrymme i de svenska företagen, som glädjande nog utvecklas starkt trots turbulensen i omvärlden. De lönekrav vi har lagt är väl avvägda, med fortsatt god konkurrenskraft för företagen och möjlighet till reallöneökningar utan att inflationen stiger, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Unionens senaste granskning av 250 börsbolag visar att 2011 blir ett bra år och att den positiva utvecklingen fortsätter under 2012 och 2013, inte minst vad gäller lönsamhet.

- Unionens förtroendevalda i Sveriges alla industriföretag ser hur deras egna företag gör mångmiljardvinster. Då kan de självfallet inte acceptera att det inte finns pengar till rimliga löneökningar för dem som har arbetat ihop företagens vinster. Företagens resultat visar att det finns resurser både till ansvarsfulla löneökningar och till investeringar för framtiden, säger Cecilia Fahlberg.

Även övriga fyra fackförbund inom Facken inom industrin säger nej till avtalsförslaget. Förhandlingarna mellan parterna och samtalen med de opartiska ordförandena fortsätter nu. Enligt tidigare besked från de opartiska ordförandena kommer de att lämna en s k slutgiltig hemställan under denna vecka.

De opartiska ordförandena är en del av förhandlingssystemet inom Industriavtalet. Deras uppgift är att biträda de förhandlande parterna en månad innan det gamla avtalet löper ut den 30 november. De har möjlighet att agera på eget initiativ, lägga egna förslag och skjuta upp stridsåtgärder.

2011-11-18 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om läget i avtalsrörelsen. Klicka på länken nedan.

Info Avtalsrörelsen

2011-11-10 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om läget i avtalsrörelsen. Klicka på länken nedan.

Info Avtalsrörelsen

2011-11-04 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om läget i avtalsrörelsen. Klicka på länken nedan.

Info Avtalsrörelsen

2011-11-03 NOMINERA TILL UNIONENS REGIONRÅD

Nu drar valberedningens arbete till nästa års Regionrådsårsmöte igång. Regionrådets årsmöte är planerat till den 24 april 2012.
Regionen består av kommunerna Haninge, Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Nykvarn, Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gotland.

Det är viktigt att regionen representeras av förtroendevalda med så bred förankring som möjligt bland medlemmar och klubbar.
Valberedningen kommer att ta hänsyn till medlemskårens sammansättning och därför är viktigt att nomineringen skickas till regionen för vidare behandling av valberedningen.

Klubbar liksom enskilda medlemmar har rätt att nominera.

Skriftlig (eller via e-post) nominering skickas till:

Unionen Östra Sörmland/Gotland
Lovisinsgatan 3, 2 tr
151 73 Södertälje
osg@unionen.se

Senast den 31 januari 2012. Nomineringar innan detta datum uppskattas.

Se länkar nedan för mer information om vilka uppdrag som kommer att väljas på regionrådets årsmöte samt vilka som har uppdragen idag.

Nominera till regionrådet

Nuvarande uppdragsinnehavare

2011-11-01 TCO´s FÖRÄLDRAMANUAL

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) har tagit fram en "föräldramanual" med tips om föräldraskap i arbetslivet. Den är riktad främst till chefer och HR-ansvariga, men också till föräldralediga. Är du intresserad kan du läsa mer om detta samt ladda ner manualen på följande länk:

http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=12093

2011-10-25 VILL DU REPRESENTERA UNIONEN PÅ SCANIA?

Hej!

Som ni kanske vet, så är vi från Unionen ganska dåligt representerade på vissa delar av Scania idag. Vi har Skyddsombud och Sektionsrepresentanter på de flesta ställen, men vi behöver bli fler.

Det är otroligt viktigt att vi har någon som bevakar era frågor!

Visst, vi som jobbar på klubbexpeditionen, eller i sektionsstyrelserna hjälper gärna till, men vi har inte den lokala kännedomen om all verksamhet. Därför önskar vi, och ber, att någon av er skulle ha möjlighet att ta ett uppdrag för klubben. Det behövs bland annat fler Skydds- och Arbetsmiljöombud.

Uppdraget är inte betungande, det är istället väldigt givande, och man får en inblick i Arbetsmiljöprocessen på att mycket bra sätt. Det är på inget sätt negativt för ens karriär heller, tvärtom får man många nya kontakter på flera plan. Även företaget vill att vi ska ha fler representanter, för att underlätta förhandlingsprocessen och miljöarbetet. 

Vi skulle också behöva fler representanter i de olika Sektionsstyrelserna. Till att börja med kan det räcka med att gå in som suppleant. Detta är också ett mycket givande uppdrag på många sätt.

Vi vet att alla har mycket i sitt dagliga jobb som är otroligt viktigt, men blir vi fler som delar på uppdragen, så underlättar det för alla.

Får ni nu, efter att ha läst ovanstående, en lust att vilja ta ett uppdrag inom Unionen på Scania eller bara vill veta mer så är ni välkomna att kontakta mig eller någon annan inom klubben, både i Klubbstyrelsen eller i Sektionerna.

Se länk för kontaktuppgifter:

http://www.scaniafacken.com/unionen/kontakt.aspx

Med vänlig hälsning,
Lasse Jansson
Huvudskyddsombud & Förhandlare

Unionen på Scania

Telefon: +46 8 553 505 73
Mobil: +46 70 665 05 73
Fax: +46 8 553 859 70

2011-10-24 VI SOM JOBBAR HELTID FÖR UNIONENS MEDLEMMAR PÅ SCANIA

Hej!

Vi som jobbar heltid för Unionen här på Scania är:

Håkan Thurfjell, Ordförande i klubben.
Kristina Illerström, Sekreterare.
Lasse Jansson, Huvudskyddsombud.

Som ni nog vet, så finns vi i Sjöstugan, byggnad 028.
Vi är ofta iväg på förhandlingar på dagarna, men normalt sett finns det någon av oss här.
Ni är mycket välkomna att komma in, om ni har frågor, vill ha lönestatistik, information eller bara prata och ta en kopp kaffe.
Vi fungerar alla tre som förhandlare och har dessutom tystnadsplikt.
Vi äter oftast lunch mellan 11.30 och 12.15, men annars finns vi här mellan 08.00 och 16.00 för det mesta.

VÄLKOMNA!

2011-10-03 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om läget i avtalsrörelsen. Klicka på länken nedan.

Info Avtalsrörelsen

2011-09-21 TRÄFFA UNIONEN I RESTAURANG SJÖKRINGLAN NU PÅ FREDAG

Denna vecka är det Unionenvecka vilket du kanske har märkt av via reklam i tidningar och TV. På Scania kan du passa på att träffa Unionens representanter i restaurang Sjökringlan nu på fredag den 23 September under lunchtid.

Har du funderingar, frågor eller har synpunkter, så kom förbi och säg din mening. Du kan även få information om din lönestatistik på plats.

Välkomna!

2011-09-11 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om läget i avtalsrörelsen. Klicka på länken nedan.

Info Avtalsrörelsen

2011-09-04 AVTALSRÖRELSEN 2011-2012, INFORMATION

Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen, informerar om läget i avtalsrörelsen. Klicka på länken nedan.

Info Avtalsrörelsen

2011-09-04 NEDSATT MEDLEMSAVGIFT VID FÖRÄLDRA-, TJÄNST ELLER STUDIELEDIGT

Man kan få nedsatt medlemsavgift om man skall vara föräldraledig, tjänstledig eller studieledig. För mer information och rätt avgift kontakta Unionens medlemsregister på tel. 0771-743 743.

Det är även viktigt att denna information meddelas till klubbens kanslist på tel. 81981 eller e-post unionen@scania.com

2011-08-29 UPPDATERADE PERMISSIONSREGLER

Företaget har uppdaterat permissionsreglerna som gäller för anställda. Gå gärna in och se vilka regler som gäller vid t.ex. eget bröllop etc. 

Permissionsregler Scania (OBS! Intranätlänk)

2011-07-14 INFORMATION TJÄNSTEBIL

Du som har tjänstebil typ B har fått ett erbjudande från företaget om att bli utlöst mot ett bruttolönepåslag om 6.000 kronor. Dessa 6.000 kronor får du med dig som pensionsgrundande inkomst om du inte fyllt 60 år.

Har du däremot fyllt 60 år träder en regel som heter kapningsregeln in. Den begränsar löneökningar till höjningen av inkomstbasbeloppet (2 – 2,3 % per år).

Kontakta mig gärna för ytterligare information. Tel. 82008, E-post: unionen@scania.com

Håkan Thurfjell

2011-06-10 LÖNEREVISIONEN 2011

Lönerevisionen 2011 är just avslutad. Vi är inte överens om nivån på potterna som vi tycker är alldeles för låga med tanke på Scanias årsvinst och utdelningen till aktieägarna. Vi har alltså inte träffat någon överenskommelse.

Årets utfall för Unionens medlemmar blev att de som hade mindre än 120 högskolepoäng delade på en pott på 2,5%. De som hade över 120 högskolepoäng delade på en pott på 3,5%. Snittet för klubben blev 2,7%.

Utöver detta får alla ett engångsbelopp på 1,8% av individens årslön (före revisionen). Ny lön och engångsbelopp utbetalas i Junilönen.

Håkan Thurfjell

2011-05-27 FEL VID AVGIFTSNEDSÄTTNING PÅ MEDLEMSAVGIFTEN

Sedan en tid tillbaka har Unionen haft problem med löneavdrag för de medlemmar som av någon anledning har en avgiftsnedsättning på medlemsavgiften. Om du som medlem anser att nedsättningen av din medlemsavgift inte är korrekt på lönespecifikationen, ta kontakt med Unionens medlemsregister på telefon 0771 - 743 743.

2011-05-11 SEMINARIUM OM STRESSHANTERING, 24 MAJ

Unionen bjuder in dig till en föreläsning om stress och stresshantering.

Läs mer om kvällen samt hur du anmäler dig via länken nedan. OBS! Sista anmälningsdag är den 17 Maj.

Inbjudan

2011-05-11 INFORMATION

 • Om du som medlem byter avdelning på Scania vill vi att ni skickar ett mail till unionen@scania.com och talar om detta, så att ni hamnar i rätt sektion inom Unionen. Tyvärr sker inte detta med automatik.
   
 • Vet du om att du kan gå in på Unionens hemsida och se marknadslöner för just ditt yrkesområde? Kan vara bra inför lönesamtal att ta en diskussion om hur du ligger till jämfört med övriga landet. Se länk nedan.

Marknadslöner

2011-05-02 LÖNEPROCESSEN

Många frågor handlar om lön och löneprocessen. Via länken nedan finns ett dokument som förklarar lite mer angående detta.

Löneprocessen

2011-05-01 TILLÄGGSTRAKTAMENTEN ÅTERINFÖRS EJ

Tjänstemannafacken på Scania hade gemensamt framställt till företaget att de tilläggstraktamenten som togs bort under finanskrisen skulle återinföras.

Företaget har nu svarat att så ej kommer att ske. Se meddelandet via länken nedan.

Tilläggstraktamenten

2011-04-20 MEDLEMSMÖTE TISDAGEN DEN 26 APRIL kl. 15.00

Unionen på Scania kallar till medlemsmöte Tisdagen den 26 April kl. 15.00 i matsalen på Scania Syd

Lönerevisionen år 2011 blev inte vad vi hoppats på. Missnöjet är massivt hos medlemmarna.

Nu har du som medlem chansen att ställa de frågor du har till både Unionen och även vice VD på Scania, Anders Nielsen, som kommer att deltaga på mötet.

Väl mött!

Unionens klubbstyrelse

2011-04-18 MEDLEMSENKÄT 2011 RESULTAT

Via länken nedan hittar du resultatet av medlemsenkäten 2011. Alla fritext-svar är inte redovisade i presentationen men alla svar har lästs av klubbstyrelsen och följande åtgärder har beslutats att vidta:

 • En arbetsgrupp har tillsatts som kommer att arbeta med de frågor som kommit upp i enkäten.
 • Vi måste informera och marknadsföra oss mer vilket inkluderar att vara ute på arbetsplatserna och synas.
 • Jobba mer med lönefrågor. Även där informera om hur vi jobbar och löpande ge information under löneförhandlingar.
 • Förändra löneprocessen. En arbetsgrupp, tillsammans med de andra tjänstemannafacken och personalavdelningen håller nu på och ska förändra lönearbetet. Bl.a. genom att det blir tydligare lönekriterier och obligatoriska lönesamtal. Det innebär också att man ska få bättre feed-back på varför löneläget är som det är, och vad man kan göra för att förbättra det.
 • Inrikta oss mer på utvecklingsfrågor/utbildning.
 • Se till att höja statusen även för våra icke högskoleutbildade medlemmar. De som ändå är kompetensbärare.
 • Önskemål om medlemsmöten och mer föreläsningar och liknande har framkommit mycket. Det ska vi också se till att det blir mer av.
 • Arbetsmiljön måste också prioriteras mer. Även den psykiska. Stressrelaterade problem måste tas tag i.

Resultat Medlemsenkät 2011

2011-04-08 LÖNEREVISIONEN 2011 KLAR

Vårt centrala avtal var på 1,4% plus ett måltal på 0,5%, det vill säga 1,9%.

Företaget är generösa och bjuder dom som har under 120 poäng en pott på 2,5% och alla över 120 poäng en pott på 3,5%. Den samlade summan i respektive pott fördelas sedan individuellt av lönesättande chef. Utöver detta ger man alla tjänstemän ett engångsbelopp på 1,8% av årslönen samt en extra peng till marknadsutsatta akademiker och kompetensbärare.

Utbetalas 20 juni.

Företaget uppvisar en rekordvinst på 9,1 miljarder efter skatt, inte fullt hälften delas ut till aktieägarna, 5 kr per aktie. Av det som återstår tar företagsledningens 28 personer 170 miljoner. Det blir en snittlön på 6 miljoner, så nog finns det pengar alltid.

Vi ser hellre rejäla löneökningar än engångsbelopp och bonusar. Engångsbelopp är heller inte pensionsgrundande.

Det är bara att beklaga att våra uppoffringar under lågkonjunkturen inte uppskattas mer. Det ska vi komma i håg vid nästa dipp.

Håkan Thurfjell
Ordförande Unionenklubben på Scania

2011-03-16 HÖG TID FÖR LÖNESAMTAL

Förhandlingarna med företaget om 2011 års lönerevision har inletts. Lönerevisionen gäller från den första juni och målsättningen är att den ska vara genomförd, så att den nya lönen kan betalas ut i juni.

Enligt den tidplan som gäller för årets lönerevision ska cheferna sätta ny lön under veckorna 13-18.

Det är alltså hög tid för dig som anställd att boka in ett lönesamtal med din närmsta chef.

2011-02-18 HELKVÄLL OM JÄMSTÄLLDHET MED BL.A. NOUR EL-REFAI

Nu uppmärksammar Unionen internationella kvinnodagen! Kom på en intressant och rolig helkväll på Skandia i Stockholm där vi bjuder på många inspirerande samtal om jämställdhet.

Läs mer om kvällen samt hur du anmäler dig via länken nedan.

Inbjudan

2011-02-08 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

Nedan hittar ni handlingar inför årsmötet den 24 Februari.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till Valberedning
Skyddsombudslista

2011-02-06 AVTALSRÖRELSEN FÖR ETT NYTT KOLLEKTIVAVTAL HAR STARTAT 

Gällande kollektivavtal går ut 2011-09-30 vilket innebär att vi senast den 30 september skall överlämna våra nya krav till Teknikarbetsgivarna. Ambitionen är att ett nytt avtal ska vara klart 30 november.

Vår motpart Teknikarbetsgivarna kommer förmodligen att försöka hålla sig så nära ett nollavtal som möjligt. Vi kommer i vår tur hävda att Unionens medlemmar tog ett mycket stort ansvar under krisen som var, med lokala krisavtal och tuffa besparingsåtgärder.

På lokal nivå tecknade vi bland annat ett krisavtal med förlängning för att undvika varsel på Tjänstemannasidan och i 2010 års lönerevision belönades våra medlemmar på Scania med att få dela på ynka 1% trots att företaget gjorde ett rekordresultat på 9,1 miljarder efter skatt.

2011-06-01 är nästa revisionsdatum och då finns ett avtal gjort under krisen, men nu när Scania definitivt är ute ur lågkonjunkturen och satsar för fullt med ökade volymer framöver, vill vi vara med och dela på det värde vårt arbete skapar. Vi förutsätter att företagsledningen respekterar våra insatser nu och under krisen och att detta visar sig i form av pengar vid 2011 års lönerevision.

För att vi ska kompenseras för förra årets reallönesänkning ( inflationen var över 1%) samt få rimligt betalt för våra insatser anser vi att den pott som ska fördelas inte bör understiga 5 %.

Håkan Thurfjell

2011-01-04 ENKÄTER PÅ UNIONEN.SE 

Vad är viktigast för dig som medlem i Unionen i avtalsrörelsen 2011-2012? Det vill gärna Unionen centralt veta.

Klicka på följande länk för att komma till hemsidan för avtalsrörelsen 2011-2012. En bit ner i texten finns länkar till medlemsenkäten. Det finns även en separat enkät för dig som är förtroendevald. Ta chansen och lämna dina synpunkter till Unionen!

Avtalsrörelsen 2011-2012

2011-01-03 SEKTIONERNAS ÅRSMÖTE

Följande datum för respektive sektions årsmöten är fastställda. Separata kallelser kommer att gå ut till medlemmarna i respektive sektion.

 

Sektion Datum & klockslag Plats
Produktion 20 Januari kl. 16.00 Sjökringlan
Scania-Bilar 27 Januari kl. 16.30 Matsalen byggnad 260
Marknad

27 Januari kl. 17.00

Ceasars Rest., Marenplan
S,T,H 31 Januari Plats & klockslag meddelas senare
STC1 (R,Y) 10 Februari kl. 16.00 Konferensrum 117-05
STC2 (N,U) 10 Februari kl. 16.00 Konferensrum 117-06

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Unionen | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS