Om Unionen

Unionens övergripande vision är "Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet".


Om medlemskapet https://www.unionen.se/medlemskapet
Läs mer om Unionen och hur vi är organiserade på hemsidan www.unionen.se


Om Unionen på Scania

Unionen på Scania består av en klubbstyrelse samt nio sektioner med sektionsstyrelser. En klubbexpedition finns också att besöka i "Sjöstugan". En komplett sammanställning över de olika sektionerna samt vilka förtroendevalda du kan vända dig till hittar du under menyn 'Kontakt' här ovan.

Förtroendevalda medlemmar i de olika sektionerna representerar dig vid t.ex. lokala förhandlingar om chefstillsättningar, flyttar m.m. Vissa förtroendevalda är även med vid centrala förhandlingar som förs med företaget. Under rubriken 'Förhandlingar' kan du se vilka förhandlingar som genomförts den senaste tiden.

Alla förtroendevalda medlemmar utses i respektive sektionsstyrelse. Förtroendevalda till klubbstyrelsen utses via valberedning samt fattas beslut om på Unionen Scania's årsmöte. Om du känner att du skulle vilja ta klivet att bli förtroendevald medlem så är det bara att kontakta någon ur styrelsen i din sektion.

Unionenklubben på Scanias vision

      Unionenklubben på Scania är bäst på att bidra till en hållbar framtid för medarbetare och företag.Vår synlighet och närvaro                        skapar trygghet och glädje där vår styrka kommer från medlemmarna.

 
        Vi verkar för att företaget ska vara en premiumarbetsplats, vilket innebär den bästa arbetsmiljön

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Unionen | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS