Bilder från årsmötet 2014

Ordförande Håkan Thurfjell hälsade välkommen.

 

 Vår Personaldirektör Kent Conradson informerade om läget, bl.a. vad gäller VW-affären.

Men talade även om vikten av att ha bra kommunikation med facken och hur viktigt det är att vi finns.

Jocke Gårdman satt ordförande och Sonia Shahine sekreterare på årsmötet.

Håkan talade också om det fackliga arbete under kommande verksamhetsår.

Skådespelaren Görhan Hellström blandade skämt och allvar på ett bra sätt när han föreläste om stress, och hur vi hanterar den.

Maha Chamoun avtackades efter sitt arbete som revisor i klubben.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Unionen | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS