Nyhetsarkiv 2009

2009-12-02 NYTT 4-DAGARS AVTAL KLART!

En ny Spegel med information om avtalsläget har publicerats.

PDF Dokument Spegeln nr. 8 2009

2009-11-05 Lönerevision 2009

Lönerevisionsarbetet har inletts för 2009 års revision. Potten är 2,8%
med en lägsta garantisumma på 362:- per månad. Individuell lönesättning
tillämpas som vanligt. Planen är att lönen ska kunna betalas ut som
ordinarie lön den 20 April 2010 med retroaktivitet fr.o.m. den 1 November
2009 enligt "4-dagarsavtalet".

Ytterligare information om hur processen går till hittar du i nedanstående
två filer:

PDF Dokument Revionsprocess
Excel Dokument Tidplan

2009-09-29 Angående dispens från 4-dagars vecka på R&D

PTK-L och företaget har beträffande dispens från den lokala överenskommelsen om lediga fredagar kommit överens om att företaget återtar dispensen för de berörda på R&D och istället använder övertid.
Vid frågor, kontakta:
Ulf Ericson
Huvudskyddsombud
Tel. 83309
E-mail: ulf.ericson@scania.com

2009-08-12 Jämförelse mellan fackförbund

Vad får jag som medlem i Unionen?
Ta del av en jämförande undersökning mellan fyra fackförbund (Unionen, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Ledarna) genom att klicka på länken nedan. Unionen utmärker sig väl på flera punkter i undersökningen.

Excel Dokument Undersökning

2009-05-15 Information angående 4-dagars vecka. Förhandlingarna är avslutade.

Här kommer det slutliga resultatet av förhandlingarna om 4-dagarsvecka. Avtalet stämmer i stort sett med Metalls med den skillnaden att semesterersättningen 2009 för tjänstemännen betalas ut sommaren 2010 och för Metall gäller att de får halva ersättningen 2009 och halva 2010. Dessutom minskas tjänstemännens arbetstidsförkortning med 30 min/vecka medan Metall inte får någon.
Ovanstående träder i kraft fr o m 2009-06-01.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Unionen | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS