Avtal

  

Avtal - Annars får arbetsgivaren bestämma om...

Löner

Om arbetsgivarna får bestämma ska lönerna inte höjas. Fackets uppgift är att höja lönerna så att medlemmarna får sin del av arbetets ökade värde. Men utan starka lönekrav från klubbar och arbetsplatser blir det inga lönelyft och inga låglönesatsningar. Mer till dem som har minst är ett rättvist krav. 

Lägsta löner

Om arbetsgivaren får bestämma vill de inte höja avtalens lägsta löner. De vill inte trots att de säger att ingen har dessa låga löner, att de saknar betydelse. Det är fel. I själva verket är de lägsta lönerna startpunkten för löneloppet. Den som startar långt bak kommer aldrig ikapp. 

Arbetstider

Om arbetsgivaren får bestämma ska de anställda stå till tjänst alla dagar, dygnet runt. Mot det står kravet på arbetstider som ger utrymme för ett helt liv med både arbete och fritid, barn och familj, vänner och gamla mamma. 

Arbetsmiljö

Om arbetsgivaren får bestämma går lönsamheten alltid före risker i arbetet och de anställdas hälsa. Mot detta står de anställdas behov av en säker arbetsmiljö och bra företagshälsovård för alla. Fria arbetskläder och skor borde vara en självklarhet. 

Försäkringar och pension

Om arbetsgivarna får bestämma vill de inte förbättra avtalsförsäkringarna så att de ger mer vid sjukdom och arbetsskada. En högre pension i nivå med tjänstemännens är ett viktigt avtalskrav.

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt