Säljare och köpare


Varje dag säljer alla anställda sitt arbete för att få pengar till mat och kläder, hus och hem. Arbetsgivarna köper arbete och arbetstagarna säljer sitt arbete på en marknad. Arbetslöshet uppstår när det är fler som vill sälja än som vill köpa arbete på marknaden. Då blir det ett överskott på varan arbete. Om några tvingas att sälja sitt arbete billigare för att få ett jobb, måste andra göra detsamma. Då pressas lönerna och det blir köparens marknad där löner och villkor sjunker mot botten. Det kallas för lönedumping.

Fackföreningens uppdrag är att stoppa konkurrensen om jobben, ständigt, varje dag. Medlemmarna i fackföreningen lovar att inte konkurrera med varandra med sämre löner och villkor. Fackföreningens kärna är ett löfte mellan alla medlemmarna att ingen säljer sitt arbete till lägre lön eller sämre villkor än de man lovat varandra. Till lägre pris är arbetet inte till salu. Och arbetslöshetskassan är till för att de arbetslösa medlemmarna ska kunna hålla det fackliga löftet och kunna säga nej till arbete med lägre löner.

Men inga regler och ingen facklig organisation kan förhindra konkurrens på arbetsmarknaden utan kunniga och modiga medlemmar, samt förtroendevalda som har insikt och står upp för sin och kamraternas rätt. 

Två politiska ord:

Arbetsgivare är inte den som skänker arbete, utan den som köper arbete.
Arbetstagare är inte den som stjäl arbete, utan den som säljer sitt arbete. 

Priset på arbete pressas

Vem vill betala hundra kronor i timmen när arbetet finns att köpa för halva priset? Pressen neråt på lönerna ökar när arbetsgivarna skjuter över sitt ansvar på entreprenadföretag och bemanningsföretag.

Arbetet blir mer ensidigt och slitsamt när mer och mer ska hinnas med under dagen. Otryggheten växer och stressen ökar. Lönepressen blir än hårdare om fiffel, skattefusk och svart arbetskraft brer ut sig på marknaden. 

En gränslös marknad

År 2004 utvidgades EU med tio nya länder. Om denna gränslösa arbetsmarknad är bra eller dålig för löntagarna beror helt på vilka regler och villkor som ska gälla. Hotet är lönekonkurrens och försämring av villkoren i arbetet.

 De nya reglerna inom EU får inte försämra arbetstagarnas rättigheter. Det gäller

 • Rätten att ingå och teckna kollektivavtal

 • Rätten att strejka och vidta stridsåtgärder

 • Att det är Sveriges lagar och avtal som gäller på arbetsplatserna här

 • Att det är i Sverige det avgörs vem som ska räknas som arbetstagare här..

 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt