Kunskap

 

Att arbeta lärande

Att få organisationen att arbeta lärande är den gemensamma uppgiften. Alla situationer kan användas för att stimulera till lärande. Alla kan vara med.

Synsätt
Facket är en organisation för bättre villkor i arbetslivet som bygger på att det finns många aktiva medlemmar. Detta bör också vara utgångspunkt för utbildningsverksamhet. Facklig utbildning syftar förutom till att fylla kunskapsbehov även till att uttrycka föreningens själ. Föreningen förutsätter aktiva medlemmar, vilket gör det naturligt att i IF Metalls utbildningar se deltagarna som aktiva medskapande resurser.

Lärandet begränsas inte enbart till kurser utan kan pågå när som helst. En ny förtroendevald kan till exempel vara med ordföranden på en förhandling. Genom att organisera och använda oss av fler vardagslärande situationer kan vi öka det totala lärandet utan att för den skull ha fler eller längre kurser.

Lärande för medlemmar utan uppdrag
IF Metall behöver många medlemmar som känner till vår grundläggande idé och som har kunskaper om samhället vi verkar i. Förhållandet mellan aktiva och passiva medlemmar kan kännas trögt att förändra men det är påverkbart. Genom att öka antalet medlemmar som lär sig mer om facket ökar förutsättningarna för att det ska bli fler aktiva. Fler ska alltså regelbundet få frågan om de vill lära sig mer om facket och samhället för att det på sikt ska bli fler aktiva medlemmar.

Lärande för medlemmar med uppdrag
Att vara förtroendevald ställer krav på kunskap om föreningens grund och i de flesta fall även krav på kunskap i något sakområde. Lärandet ska fylla kunskapsbehoven i dessa båda perspektiv och till det foga två aspekter på demokratin. Det ska i finnas stöd för medlemmarna att under demokratiska former ta fram sina frågor till beslut men det ska också finnas stöd för att vi ska klara att leva efter dessa beslut.
 

Skribent: Lennart Pettersson IF Metall


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt