• RSS
  • Subscribe

Archives

Fullmakt förenklar! 

Tuesday, May 7, 2019 1:45:00 PM Categories: Medlemskap

 

På sistone har det förekommit att medlemmar blivit uteslutna på grund av att de missat att betala medlemsavgiften. Det vanligaste när detta sker är att medlemmen betalar via inbetalningskort. Bättre är att fylla i en fullmakt så dras avgiften direkt på lönen istället! Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Dessutom hamnar man oftast på maxavgift om man betalar med inbetalningskort!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Tillsammans stärker vi europa 

Thursday, April 11, 2019 7:55:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

 

EU-samarbetet är viktigt för vår industri. Det ger bättre möjligheter till export och handel, vilket ger bättre förutsättningar för industrijobb i Sverige. Genom EU-samarbetet kan vi också vara med och förbättra arbetsmiljön och -villkoren för industriarbetare i hela Europa. Det tjänar vi alla på. IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö och våra fackliga rättigheter.

 

De här frågorna är viktiga för industriarbetarna i Europaparlamentsvalet i maj 2019:

 

*  Våra jobb behöver EU
Tack vare EU-samarbetet stärks vår exportindustri. Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har bättre villkor än i handeln med andra länder. Därför behöver vi politiker som står upp för frihandel och öppenhet. Det ger fler industrijobb och ökade exportinkomster, inkomster som behövs för att finansiera vår välfärd.

*  Ett EU för oss
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, på samma sätt som företagens rättigheter skyddas. EU:s grundlag behöver ett starkare skydd för vår rätt att teckna kollektivavtal både för svenska och utstationerade arbetare, rätten till fortbildning i arbetslivet och rätten till en pension som går att leva på. Inom EU ska industriarbetare inte konkurrera med varandra med låga löner och undermåliga arbetsvillkor.

Ingen ska dö av jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Europa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa. Vi behöver politiker som står upp mot de arbetsgivare som vill öka vinster på bekostnad av arbetsmiljön och säkerheten på jobbet. Inom EU ska industriarbetare inte konkurrera med varandra genom brister och besparingar i arbetsmiljön.

*  Ett demokratiskt Europa
Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Högerextrema krafter skadar industriarbetarna och våra fackliga intressen. Vi behöver politiker som sätter människan framför marknaden, och som är en motkraft till de högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner mark i Europa. Europa behöver mer demokrati – inte mindre.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om fullmakt 

Thursday, April 11, 2019 7:52:00 AM Categories: Medlemskap

 

 

 

Betalar du medlemsavgiften med inbetalningskort? Fyll i en fullmakt så dras avgiften på lönen istället! Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Dessutom hamnar man oftast på maxavgift om man betalar med inbetalningskort!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemskapets värde 

Thursday, April 11, 2019 7:47:00 AM Categories: Medlemskap

 

Tillsammans med över 300 000 andra medlemmar kan du alltid känna dig trygg.
Den största vinsten för dig som medlem är kollektivavtalet. Genom förhandlingar av kollektivavtalet förbättras din lön och dina villkor regelbundet. Men som medlem får du också mycket mer.

 

Du får:

•       Ett kollektivavtal med bra villkor

•       Verktyg och expertkunskap för att påverka på din arbetsplats

•       Förhandlings- och rättshjälp

•       Försäkringar

•       Flera medlemsförmåner

•       Rabatter och erbjudanden

•       Vara med och påverka

 

Att på egen hand förbättra villkoren på en arbetsplats är inte enkelt. Tillsammans däremot, kan vi få bra villkor på våra arbetsplatser och i samhället. Därför har vi bildat IF Metall. Vårt förbund bygger på ett löfte. Vi lovar varandra att inte arbeta under sämre villkor eller till lägre lön än någon annan. Alla tjänar på att vi håller vårt löfte till varandra. -För vilken arbetsgivare vill betala dig full lön om någon annan gör jobbet för halva priset?

 

Om du får problem på jobbet, hjälps vi i IF Metall åt att lösa dem. Det kan handla om allt ifrån en tvist om semesterersättningen till att du hamnat i konflikt med din chef eller arbetsledare. Eller kanske vill du bara veta vad som gäller i en speciell fråga? Då kan facket ge besked. Vänd dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats eller din fackklubb.

Medlemskapet innehåller till exempel försäkringar, förmåner samt råd och stöd i alla frågor som rör din anställning. Men du får också mycket mer.  Det finns flera förmåner som du får på köpet när du är medlem i IF Metall. Viktiga delar som försäkringar, utbildning, stöd och råd, ersättningar.

 

Medlemsförmåner
Förutom den största vinsten du som medlem i facket har – kollektivavtalet – finns också en rad andra förmåner:

 

-       Gratis kunskap. Kunskap ger styrka och makt så därför satsar vi mycket på utbildning för våra medlemmar och förtroendevalda. Alla fackliga utbildningar är gratis. När du går en utbildning får du ersättning som ungefär motsvarar din förlorade arbetsförtjänst.

-       Försäkringar. Som medlem har du ett gott försäkringsskydd. Ibland omfattar det även din familj. Du får bla en försäkring för olycksfall på fritiden och kompletterande livförsäkring. Du har även möjlighet att teckna ytterligare individuella försäkringar via försäkringsbolaget Folksam. På så sätt kan du bland annat få billigare hemförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring eller pensionsförsäkring.

-       Ersättning vid arbetslöshet. Via medlemskapet är du försäkrad i arbetslöshetskassan. Det innebär att du får ersättning om du förlorar ditt jobb och blir arbetslös.

-       Ersättning vid strejk eller lockout. Vid eventuell strejk eller lockout har facket sparat pengar från din medlemsavgift i fonder inom förbundet som ger dig ekonomisk ersättning.

-       IF Metallkortet. Ditt medlemskort fungerar som medlemsbevis, men är också laddat med rabatter och erbjudanden på allt från resor, friskvård och hemelektronik till teater och frisörbesök.

-       Medlemslån. Du har möjlighet att ansöka om Medlemslån hos Swedbank/Sparbankerna. Villkoren för medlemslån är förhandlade mellan banken och fackförbunden och ger bland annat låg ränta och inga avgifter.

-       Facklig rättshjälp. Om du har problem med din arbetsgivare löser ofta din lokala fackliga organisation det direkt vid förhandlingsbordet. Men ibland måste ditt ärende vidare till domstol. Som medlem i IF Metall kan du få facklig rättshjälp.

 

Läs mer om dina medlemsförmåner på www.ifmetall.se/medlem

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Scania Resultatbonus 

Tuesday, March 26, 2019 10:41:00 AM Categories: SRB

 

Då ett större antal medarbetare det senaste året gått över till Scania från Lernia, och därigenom berättigas till resultatbonus informerar vi här om vad som gäller.

 

För att du ska vara berättigad till bonusen krävs det att du har varit anställd under hela eller del av kvalifikationsåret och fortfarande är anställd den 31 december på kvalifikationsåret.

 

Man är berättigad till SRB vid såväl ålderspensionering som vid förtidspensionering under kvalifikationsåret. För anställda som går i pension gäller inte kravet att anställningen ska pågå den 31 december på kvalifikationsåret.

 

För att du ska vara berättigad till en hel bonusdel krävs det att du varit närvarande minst 60% av arbetstiden under kvalifikationsåret (motsvarar 26 veckor). För närvaro mellan 30% och 60% är du berättigad till en halv bonus (motsvarar 13 - 26 veckor). Har du varit närvarande mindre än 30% av arbetstiden under kvalifikationsåret är du inte berättigad till någon bonus. Ledighet med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning räknas som närvarotid.

Tabellen nedan visar hur många timmar man behöver arbeta för att få hel, respektive halv bonus vid våra vanligaste arbetstidsmått:

 

Arbetstider

Veckoarb.tid

Hel andel (26v)

Halv andel (13v)

Dagtid

40,0

1040

520

2-skift

36,8

957

478

Ständig em-skift

36,8

957

478

Ständig fm-skift

38,6

1004

502

Natt

34,0

884

442

Veckoskiftet

32,0

832

416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 års bonus blev 40 435 kronor.
Utfallna medel från SRB avsätts till Resultatbonusstiftelsen för förvaltning. Information om styrelsen, stadgar, strategier och utfall hittar du på Scaniafackens hemsida: www.scaniafacken.com (Klicka på ”Resultatbonusstiftelse” högst upp.)
Avsatta bonuspengar ska förvaltas av stiftelsen i minst tre år innan de kan utskiftas. (Undantag vid dödsfall då innestående bonus utskiftas till dödsboet.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt kontaktombud 

Tuesday, March 26, 2019 10:34:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har fyllnadsvalt Fredrik Gynning till nytt kontaktombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Löneökningar från 1 April 

Tuesday, March 26, 2019 10:31:00 AM Categories: Löner

 

Resultatet av vår lokala lönerevision:

·         OB och Övertidstillägg höjs med 2,0 %.

·         För avtalsperioden 190401-200331 höjs utgående löner med 2,5%.

·         Höjningen värdesäkras i lönesystemet med 2,5%.

·         Omplaceringstilläggen påverkas ej.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Bonusen för 2018 klar 

Friday, March 15, 2019 10:30:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige) SRB

 

(Klicka på bilden ovan för att öppna nyhetsbrevet i pdf-format.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nyhetsbrev lönerörelse 2019 

Monday, March 4, 2019 11:39:00 AM Categories: Förhandlingar Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Den lokala lönerevisionen är nu klar och i nedanstående nyhetsbrev från MSS kan du läsa om resultatet:

(Klicka på bilden ovan för att öppna nyhetsbrevet i pdf-format.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Om olyckan är framme 

Friday, March 1, 2019 2:00:00 PM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar

 

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.

 

Viktigt att anmäla!
Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, så som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan.

Om man skadar sig på jobbet, skall detta anmälas till PL, som skriver in detta i TIA tillsammans med den som skadat sig. Samtidigt gör man anmälan i TIA.

Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 7 of 61 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt