• RSS
  • Subscribe

Archives

Nationaldag på en helg 

Tuesday, April 13, 2021 8:01:00 AM Categories: Arbetstider

 

När annandag pingst, som alltid var en måndag, blev en vanlig vardag till förmån för att nationaldagen den 6 juni blev helgdag, uppstod frågan: Vad händer om den 6 juni är en lördag eller söndag, då blir ju den totala årsarbetstiden plötsligt längre?
Hur man löst frågan beror på vilket kollektivavtal man tillhör. Hos oss får varje anställd 2,2 timmar extra i kompbanken per år som kompensation.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vart går medlemsavgiften? 

Tuesday, March 23, 2021 7:49:00 AM Categories: Medlemskap

 

Avgiften varierar något mellan olika avdelningar. I vår avdelning är avgiften 1,5%. Lägsta medlemsavgift per månad är 230 kronor och högsta medlemsavgift per månad är 633 kronor. Av medlemsavgiften går en del till förbundet, en del till a-kassan och en del till avdelningen.

 

Fördelning medlemsavgift (Exempel beräknat på en månadslön på 28 000 kr)

 

    Beräknad avgift/mån
 

Lön: 28 000 kr

420 kr
Medlemsavgift A-kassa 96 kr 23%
Lokal verksamhet i avdelningarna, tex förhandlingar, studier och arbetsmiljöarbete 186 kr 44%
Medlemsförsäkringar 22 kr 5%
LO och andra organisationer 18 kr 4%
Centralt förhandlings- och arbetsmiljöarbete 23 kr 5%
Dagens Arbete 6 kr 1%
Information, fackliga studier, utredningar & internationellt 28 kr 7%
Förbundsstyrelse, förbundsråd, kongress,  fackligt-politiskt arbete 15 kr 4%
Administrationskostnader, medlemsregister etc 25 kr 6%
TOTALT: 420 kr 100%

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vinnarna i 8 Mars-quizzet 

Tuesday, March 23, 2021 7:48:00 AM Categories: Medlemskap

 

Vinnarna i jämställdhetskommitténs 8 Mars-quiz blev Linus Aldenius och Matilda Ström. -Grattis!

 

Frågorna och de rätta svaren

 

Sedan ett kongressbeslut från 2017 tar IF Metall fram ett årligt tema för internationella kvinnodagen -Vad är temat 2021?
-Rätt svar: Ett MENSkligare arbetsliv. (Läs mer om kampanjen på www.ifmetall.se)

 

Hur stor andel kvinnliga medlemmar har IF Metall på Scania i Oskarshamn?
-Rätt svar: ca 27%. (Siffra från februari i år.)

 

Vad heter IF Metalls nuvarande förbundsordförande?
-Rätt svar: Marie Nilsson. (2017 tog Marie över ordförandeposten efter Anders Ferbe. Susanna Gideonsson är ordförande för LO.)

 

Hur många medlemmar har IF Metall?
-Rätt svar: ca 300 000. (Aktuellt medlemsantal är ca 313 000, varav 21 procent är kvinnor. Därmed är IF Metall det tredje största kvinnoförbundet inom LO.)

 

När hölls det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor i Sverige?
-Rätt svar: 1921. (Det första landet i Europa som införde rösträtt för kvinnor var Finland 1906.)

 

Vid årsskiftet 2018/2019 gick IF Metall Kalmarsund ihop med vår avdelning Östra Småland, vilken då bytte namn. -Vad heter vår avdelning idag?
-Rätt svar: Dackebygden. (Avdelningen har idag över 8400 medlemmar på mer än 200 arbetsplatser.

 

Vilket är symbolen för kvinna?
-Rätt svar: ♀

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, March 23, 2021 7:46:00 AM Categories: Försäkringar

 

Nu är det upp till Er som medlem att se till att ni hanterar er pension för framtiden.
Har du valt rätt förvaltare? Har du koll på vad som sätts in på ditt pensionskonto?
Och om du har familj, vem får dina pensionspengar om du avlider före 65 år?

 

Deltidspension är en liten del av vad du kan utnyttja före 65 år. Den följer teknikavtalet och är fördelad och avsatt till ditt konto. Deltidspensionen har förhandlats fram i vårt kollektivavtal: 2013 - 0,9%, 2014 -  0,3%, 2015 - 0,3%, 2016 - 0,2%, 2017 - 0,2%, 2019 - 0,3%, 2020 - 0,2%. Totalt har 2,4% avsatts av din lön om du har jobbat inom företag som är kopplade till Teknikavtalet IF/METALL.

 

Håll koll!

 

/ Försäkringsinformatör Ulf Aldebert.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Scania Resultatbonus - Utfall 2020 

Wednesday, March 10, 2021 2:50:00 PM Categories: SRB

 

Utfallet för 2020 blev 18 427 kr.

 

Tack vare vårt bonusavtal får vi en hyfsad utdelning även för 2020.
Alla anställda på Scania är med och skapar vinsten och nu får vi vår del av den, det som är syftet med vårt avtal. Trots pandemin och tack vare alla er som jobbat hårt med restriktioner och Corona-anpassningar lyckades vi hålla igång produktionen för att möta efterfrågan på våra produkter.

 

Företaget och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett system som premierar en stark koppling mellan företagets vinst och de anställdas bonus. Enligt avtalet beräknas resultatbonusen på Scanias nettovinst i och med att resultatrapporten läggs fram. Scania Resultatbonus infördes 1996 och resultatbonusen för Scanias anställda har sedan dess varit i genomsnitt 19 436 kr per år.

 

Om och hur stor andel du får beror på i vilken omfattning du arbetat under förra året. Alla anställda på Scania får del i bonusen, visstidare som tillsvidareanställda.

 

Mer info om själva bonussystemet hittar du på www.scaniafacken.com under fliken Resultatbonusstiftelse.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Anmälan av ändrad inkomst till försäkringskassan 

Tuesday, March 2, 2021 11:53:00 AM Categories: Löner

 

Vid anmälan av ändrad inkomst vill försäkringskassan att man ska ange datum då löneavtalet skrevs på.

Det datum som gäller vid den senaste löneförhandlingen är 16 Februari.
 

Den nya lönen gäller som tidigare rapporterats med retroaktivitet från och med 1 November 2020.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Dags att söka stipendium 

Tuesday, March 2, 2021 7:23:00 AM

 

Du som varit anställd på Scania eller något av dotterbolagen i minst två år kan ansöka om stipendium från Scania Personalstiftelse som finns till för att främja de anställdas utveckling. Ansökan kan gälla olika aktiviteter som schemabunden undervisning, konferenser, seminarier, kurs eller studiebesök såväl i Sverige som utomlands. Det kan gälla områden som tex teknik, ekonomi, administration, kreativt skapande, hälsofrämjande aktiviteter eller språk. Bidrag kan även avse studier i arbetslivets villkor som tex produktionsprocesser eller arbetsmiljö.

Högsta beloppet för ett stipendium är 30 000 kr. Sista ansökningsdatum i år är 14 mars, så sätt igång med ansökan redan nu!
Läs mer och hitta ansökningsblanketten på Reflex under Min anställning / Kompetensutveckling och karriär.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till digitala informationsträffar 

Tuesday, March 2, 2021 7:20:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden Försäkringar

 

IF Metall avdelning 38 Dackebygden bjuder in till digitala informationsträffar om pension respektive familjens jurist.

 

Pension

Vi vill bjuda in dig som har funderingar kring att gå i pension eller vill veta hur det funkar om du vill gå ner i tid eller hur mycket du får att leva på som pensionär - vem har mina pengar?

Under kvällen går vi igenom vilka hemsidor det finns att hitta information på, vi visar hur man gör en prognos på hur mycket jag beräknas få i pension och allmänt om de olika delarna i pensionens djungel.

 

Informationen kommer att genomföras digitalt via Teams vid tillfällena 9/3 och 16/3, vi startar 18:00 och beräknas vara klara 20:00. Peter Flobrant Folksam och Magnus Andersson, Anita Westerback IF Metall Dackebygden håller i informationen.                        

 

Familjens jurist

Vi vill bjuda in dig som vill veta mer om vem som får din pengar när du avlider, är det skillnad på att vara sambo eller gift, varför skriva testamente, särkullbarn, biologiska? Frågorna är många…
Information om Juristförsäkringen, arvsordning, förmånstagarförordning.

 

Informationen kommer att genomföras digitalt via Teams vid tillfällena 23/3 och 30/3, vi startar 18:00 och beräknas vara klara 20:00. Familjens jurist håller i informationen.

 

Anmälan till någon av ovanstående träffar görs till postbox.avd38@ifmetall.se eller 0491-76 73 90 senast 1 vecka innan aktuellt datum och det vi behöver är ditt medlemsnummer, namn samt mailadress så vi kan skicka länken till mötet någon dag innan. Vill du ha med din sambo, make, maka så är de välkomna. Vid frågor kontakta Magnus Andersson på magnus.andersson@ifmetall.se eller 070–3190245.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet - om stoppdag produktion 

Thursday, February 25, 2021 10:31:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar, jag hoppas att allt är bra med er!
Nu har vi som ni vet ett nytt löneavtal påskrivet. Avtalet ger en ökning på 3,3%. Vi förhandlade upp det centrala avtalet med 0,6 % efter många långa sittningar.

 

Vi har också förhandlat fram ett nytt avtal som är ytterligare ett verktyg som ska användas för att öka flexibiliteten och anställningstryggheten. Detta avtal ska ej blandas ihop med SFA-avtalet utan är ett nytt avtal som enbart reglerar stoppdagar. Man ska inte arbeta tillbaka tid som har uppkommit via en stoppdag utan detta återbetalas via avdrag på arbetstidsförkortningen (AFK) inget annat. Vid återbetalning bidrar man med hälften av sin tilldelade AFK och företaget med lika mycket. Man börjar inte bidra med något av sin AFK förrän man har haft stoppdagar, alltså inget dras från AFK banken i förebyggande syfte! Återbetalningen regleras endast genom ny tid till AFK banken. Den tid du redan har i banken dras inte.

 

Beslut om nyttjande av stoppdag sker på central nivå. Där tas beslutet tillsammans med berörd facklig organisation om stoppdag i produktion. Minussaldot kan max vara 100 timmar. När vi är hemma vid en stoppdag betalas lön ut som vid normalt arbete. Ditt personliga minussaldo kommer att redovisas på lönespecifikationen så att man kan följa detta när det blir aktuellt.

 

Nedan har vi sammanfattat avtalet och hur mycket AFK som dras för respektive skiftform i Oskarshamn.

Ha det nu bra och sköt om er. Tänk på att höra av er till den fackliga organisationen om ni har frågor. -Ingen fråga är för liten.

 

// Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 


Avtalet om stoppdagar i korthet

  • Beslut om stoppdag sker på central nivå tillsammans med berörd facklig organisation.
  • När vi är hemma på en stoppdag betalas lön ut som vid ordinarie arbete.
  • Minussaldot i tidbanken för stoppdagar är max 100 timmar.
  • Efteråt betalas tiden tillbaka genom avdrag på hälften av den nya arbetstidsförkortning som erhålls. (Företaget skjuter till lika mycket.)
     

Skiftform

Veckoarbetstid

Arbetstidsförkortning/vecka

AFK/vecka vid återbet.

Dagtid

40,0

94 min

47 min

2-skift

36,8

22 min

11 min

Ständig eftermiddag

36,8

22 min

11 min

Ständig förmiddag

38,6

22 min

11 min

Natt

34,0

94 min

47 min

Helgskift

28,0

82 min

41 min

Förlängd fredag var 8:e v

37,08

48 min

24 min

Förlängd fredag var 4:e v

37,35

76 min

38 min

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Stoppdag produktion – ett till verktyg i verktygslådan 

Monday, February 22, 2021 3:26:00 PM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige)

 

Detta är ytterligare ett verktyg i vår verktygslåda, men till skillnad från t.ex. SFA så är detta endast för åtgärder vid lägre produktionsvolym. Syfte att öka flexibiliteten för företaget vid lägre volymer och för oss att säkra anställningstryggheten.
Verktyget ger möjlighet att lägga ut stoppdag/skift (endast hel dag/skift) vid lägre produktionsvolym, eventuella oförutsedda omständigheter som nu eller kanske t.om. att kunna köra fyradagarsvecka med full ersättning. Möjligheterna med detta nya avtal är många, där vi känner att vi kan vara med och påverka användandet och utläggningen på ett helt annat sätt än med SFA!

 

Avtalet gäller för produktionsnära, volymberoende personal inom P&L. Alltså t.ex. du som normalt en del av SFA-utläggningar.
Produktionsvolymen ligger till grund för användandet av Stoppdagar, och det är företaget som tillsammans med facket som beslutar om verktyget Stoppdag Produktion ska användas. Vi beslutar också tillsammans vilka verksamhetsområden som berörs samt vilka undantag som eventuellt måste göras.

 

Besked om utnyttjande av stoppdag/skift lämnas normalt senast 5 kalenderdagar innan användande. Eftersom det är fråga om att vara hemma med fullt betalt så anser vi att riskerna för missbruk av detta avtal är väldigt små, därav den lite kortare varseltiden.
Stoppdag/skift skall så långt det är möjligt förläggas i samband med helg, klämdagar eller annan ledighet.
Spannet för verktyget är reglerat till minus 100 timmar och vid användande av stoppdag/skift utbetalas lön och ersättning som vid normalt arbete.
- Alltså ingen påverkan av lön!

Exempel 2-skift Oskarshamn

Återbetalning av tid: 

Om jag arbetar 2-skift så får jag normalt 22 min/vecka till AFK.

Vid återbetalning av en stoppdag på 8 tim görs då avdrag på min tilldelning av AFK med 11 min/vecka och företaget tillför motsvarande tid. Min skuld minskar då med 22 min/vecka.

I ex ovan får jag 11 min/vecka insatt på mitt AFK-saldo. När skulden är reglerad (efter 22  veckor) återgår tilldelningen till AFK som normalt.


Återbetalning av stoppdagar görs via avdrag från arbetstidsförkortning, AFK. Inte från din intjänade komp-bank, utan från det du får månadsvis i AFK. Om du är dagtidsarbetare får du t.ex. 82 minuter/vecka och om du är 2-skiftsarbetare 112 minuter/ vecka.

 

Hur mycket som skall dras förhandlas av respektive ort då vi har olika AFK samt olika skiftformer. Om inget annat bestäms så har skrivit in ett förslag på 9 minuter per dag, alltså 45 minuter i veckan tills skulden är kvittad.


Nu till en av de stora fördelarna med detta avtal, företaget tillför motsvarande tid. Vi kommer alltså ”bara” betala tillbaka hälften. När du åter är på noll återgår tilldelning av tid till AFK som normalt. Om person slutar på Scania görs inget avdrag mot skuld i minussaldo. Detta gäller dock inte vid uppsägning eller avsked som har sin grund i misskötsamhet.

 

 

MSS-förhandlarna,
Erik Eklund
Mikael Sippa Johan
sson

Thomas Nyberg
 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 7 of 72 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt