• RSS
  • Subscribe

Archives

Scania Resultatbonus 

Tuesday, March 26, 2019 10:41:00 AM Categories: SRB

 

Då ett större antal medarbetare det senaste året gått över till Scania från Lernia, och därigenom berättigas till resultatbonus informerar vi här om vad som gäller.

 

För att du ska vara berättigad till bonusen krävs det att du har varit anställd under hela eller del av kvalifikationsåret och fortfarande är anställd den 31 december på kvalifikationsåret.

 

Man är berättigad till SRB vid såväl ålderspensionering som vid förtidspensionering under kvalifikationsåret. För anställda som går i pension gäller inte kravet att anställningen ska pågå den 31 december på kvalifikationsåret.

 

För att du ska vara berättigad till en hel bonusdel krävs det att du varit närvarande minst 60% av arbetstiden under kvalifikationsåret (motsvarar 26 veckor). För närvaro mellan 30% och 60% är du berättigad till en halv bonus (motsvarar 13 - 26 veckor). Har du varit närvarande mindre än 30% av arbetstiden under kvalifikationsåret är du inte berättigad till någon bonus. Ledighet med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning räknas som närvarotid.

Tabellen nedan visar hur många timmar man behöver arbeta för att få hel, respektive halv bonus vid våra vanligaste arbetstidsmått:

 

Arbetstider

Veckoarb.tid

Hel andel (26v)

Halv andel (13v)

Dagtid

40,0

1040

520

2-skift

36,8

957

478

Ständig em-skift

36,8

957

478

Ständig fm-skift

38,6

1004

502

Natt

34,0

884

442

Veckoskiftet

32,0

832

416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 års bonus blev 40 435 kronor.
Utfallna medel från SRB avsätts till Resultatbonusstiftelsen för förvaltning. Information om styrelsen, stadgar, strategier och utfall hittar du på Scaniafackens hemsida: www.scaniafacken.com (Klicka på ”Resultatbonusstiftelse” högst upp.)
Avsatta bonuspengar ska förvaltas av stiftelsen i minst tre år innan de kan utskiftas. (Undantag vid dödsfall då innestående bonus utskiftas till dödsboet.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt kontaktombud 

Tuesday, March 26, 2019 10:34:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har fyllnadsvalt Fredrik Gynning till nytt kontaktombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Löneökningar från 1 April 

Tuesday, March 26, 2019 10:31:00 AM Categories: Löner

 

Resultatet av vår lokala lönerevision:

·         OB och Övertidstillägg höjs med 2,0 %.

·         För avtalsperioden 190401-200331 höjs utgående löner med 2,5%.

·         Höjningen värdesäkras i lönesystemet med 2,5%.

·         Omplaceringstilläggen påverkas ej.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Bonusen för 2018 klar 

Friday, March 15, 2019 10:30:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige) SRB

 

(Klicka på bilden ovan för att öppna nyhetsbrevet i pdf-format.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nyhetsbrev lönerörelse 2019 

Monday, March 4, 2019 11:39:00 AM Categories: Förhandlingar Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Den lokala lönerevisionen är nu klar och i nedanstående nyhetsbrev från MSS kan du läsa om resultatet:

(Klicka på bilden ovan för att öppna nyhetsbrevet i pdf-format.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Om olyckan är framme 

Friday, March 1, 2019 2:00:00 PM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar

 

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.

 

Viktigt att anmäla!
Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, så som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan.

Om man skadar sig på jobbet, skall detta anmälas till PL, som skriver in detta i TIA tillsammans med den som skadat sig. Samtidigt gör man anmälan i TIA.

Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Felaktiga inbetalningskort 

Friday, March 1, 2019 1:59:00 PM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

På grund av ett systemfel har ett antal medlemmar fått inbetalningskort på medlemsavgiften trots att avgiften dragits på lönen.

Om du, eller någon du känner råkat ut för detta, kontakta avdelning 38 på telefon 0491-76 73 90!

 

För att avgiften över huvud taget ska kunna dras på lönen behöver man fylla i en fullmakt. Om man byter arbetsgivare, till exempel från Lernia till Scania, måste man fylla i en ny fullmakt så att den nya arbetsgivaren kan dra avgiften. Fyller man inte i någon fullmakt riskerar man att få betala högsta avgiften, fn 602 kr per månad.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Karensdag blir karensavdrag 

Wednesday, February 13, 2019 9:23:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Den 1 januari 2019 ändrades lagen om sjuklön så att karensdagen avskaffas och ersätts av ett karensavdrag. Lagen är tvingande och parterna har att ändra beräkningen i avtalen så att de överensstämmer med lagstiftningens intention.

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Avdrag får dock inte göras för fler timmar än den anställde faktiskt har varit frånvarande! Vid det fall någon arbetat exempelvis 4 timmar och sedan sjukskrivit sig men kommer tillbaka i arbete nästa dag, då skall avdrag ske enbart för de fyra timmarna.

 

Så här räknar man
Det nya karensavdraget blir 20 procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön.

Genomsnittlig veckolön = [månadslön] ∗ 12 (månader på ett år) / 52 (veckor på ett år).

Genomsnittlig sjuklön per vecka = 0,8 * [genomsnittlig veckolön]

Karensavdrag = 0,2 * [genomsnittlig sjuklön per vecka]

 

Räkneexempel

 

Dagtidaren Georg tjänar 28000 kronor per månad och är sjuk två dagar.


Georg arbetar fyrtio timmar i veckan och har en arbetsdag på åtta timmar. Det maximala karensavdraget som han kan få är tjugo procent av sjuklönen per vecka.


Sjuklönen räknas ut genom att ta åttio procent av den genomsnittliga veckolönen:

(28000 ∗ 12) / 52 = 6461,54 kr (genomsnittlig veckolön).


0,8 * 6461,54 = 5169,23 kr (genomsnittlig sjuklön per vecka).


Karensavdraget beräknas genom att ta tjugo procent från den genomsnittliga sjuklönen per vecka:

0,2 ∗ 5169,23 = 1033,85 kr (karensavdrag).


6461,54 (genomsnittlig veckolön) / 40 (veckoarbetstid h) = 161,54 kr (timlön).

Två dagars frånvaro (16 timmar) ger en förlust i lön på:

161,54 ∗ 16 = 2584,64 kr.

Eftersom det ligger långt över det maximala karensavdraget dras 1033,85 kronor i karensavdrag.

För de två sjukdagarna får individen ut:

(5169,23 / 5) ∗ 2 - 1033,85 = 1033,85 kr.

 

*Karens innebär att du avstår från någonting under en tid, som en slags självrisk.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Justerad avgift 

Wednesday, February 13, 2019 9:21:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Lägsta respektive högsta medlemsavgiften för 2019 har fastställts av förbundsstyrelsen. Den lägsta avgiften i procentavgiftssystemet är 219 kronor per medlem och månad och den högsta 602 kronor per medlem och månad.
Pensionärsavgiften är 264 kronor per år under 2019, vilket är oförändrat jämfört med 2018 års avgift.

Faktaruta – Medlemsavgiften

Din medlemsavgift till IF Metall är en procentavgift på din lön. Av medlemsavgiften går en del till förbundet, en del till a-kassan och en del till avdelningen.
I vår avdelning är den totala avgiften för medlemskap och a-kassa 1,5% av din lön.
(Exempel: Den som tjänar 25000:-/mån betalar 375 kr i avgift.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rättelse bland försäkringsinformatörerna 

Wednesday, February 13, 2019 9:14:00 AM Categories: Försäkringar Verkstadsklubben

 

I de senaste Hyttbyggarna blev det lite fel i listan över försäkringsinformatörer då några saknades. En komplett lista över aktuella försäkringsinformatörer ser du här nedanför. 

Försäkringsinformatörer

Namn   Telefon
Ulf Aldebert Försäkringsansvarig 765 892
Joakim Rylin Montering/logistik 765 326
Daniel Lazic Montering/logistik 765 767
Jeff Sabel Montering/logistik 764 477
Eva Davidsdottir Montering/logistik  
Eva-Lena Sarajlija Stenshaga Montering/logistik  
Matthias Pettersson Kaross 765 027
Tobias Engström Kaross 763 780
Joakim Johansson OLO 765 511


 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 7 of 60 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt