• RSS
  • Subscribe

Archives

Ordförande har ordet: Lyssna inte på rykten! 

Thursday, November 12, 2020 9:58:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar!

Vi befinner oss i en tuff situation nu kring den ökande pandemin i vårt samhälle. Det har blivit nya och hårdare restriktioner, allt för att få ner smittspridningen. Scania och våra läkare följer utvecklingen av vad folkhälsomyndigheten tillsammans med våra politiker beslutar. Företaget och den fackliga organisationen har lokala och centrala möten och diskussioner på daglig basis där även våra läkare är med och rapporterar om hur situationen ser ut i bolaget. Vi försöker upprätthålla en så säker arbetsmiljö som möjligt, detta så att vi fortsättningsvis kan köra produktion. Ni ska ha fått ut information om covid19 och hur ni ska göra om ni eller någon i familjen har blivit smittad. Detta är givetvis en åtgärd för att hålla smittan borta. Blir det någon förändring eller några nya restriktioner så kommer ni att få ut detta via mail eller chef. Ett litet medskick är att inte lyssna på rykten utan följa det ni har fått till er. Har ni frågor ta detta med er chef eller kontakta någon på verkstadsklubben.

 

Det har även kommit till min kännedom att det diskuteras att Scania och facket skulle mörka om någon har blivit smittad Detta har även skrivits i en tidning. Det stämmer inte. Om en person eller dennes familjemedlem blir smittad så är det individens sekretess som gäller! Jag ska med bestämdhet säga vi pratar aldrig i personärenden! Däremot ska man få till sig om det finns någon på den egna avdelningen som har misstänkt smitta (inte vilken individ) och därefter tar man beslut om åtgärder.

 

Verkstadsklubben har p.g.a. rådande situation kring ökningen av covid19 och det rådande läget beslutat att ställa in våra nomineringsmöten. Detta gör vi för allas säkerhet. vi kan inte kalla till möten nu och riskera att ni och era familjer riskerar att smittas. Vi kommer givetvis se till att demokratin följs med allt som skulle behandlats på dessa möten. Vi kommer att skicka ut information om hur vi ska hantera detta.

 

-Ta hand om er och era kära, och följ uppmaningarna. Det är sunt förnuft som gäller. Sköt om er!

 

// Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för IF Metall.    

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalen är klara 

Wednesday, November 4, 2020 11:01:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

IF Metall har nu lyckats förhandla fram avtal som gäller från och med 1 november på de avtalsområden som löpte ut i helgen. Detta trots hårt motstånd från arbetsgivarna. Avtalet kommer bland annat att ge mer pengar i plånboken, mer pengar till deltidspensionerna och en satsning för att få upp de allra lägsta lönerna.

 

Avtalet löper över 29 månader och har ett totalt värde på 5,4% fördelat på löneökning på 2,7% från och med 1/11 och 2,2% från och med 1 April 2022, samt avsättningar till deltidspension och avtalspension på sammanlagt 0,3% respektive 0,2%. Dessutom avsätts medel till avtalsförsäkringarna.

 

Den överenskommelse som nu har träffats innehåller en låglönesatsning som för LO-förbunden innebär att arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 kronor per månad får en högre lönepott. – Eftersom det är en större andel av de lågavlönade som är kvinnor är det också en jämställdhetssatsning, och det har varit ett krav som vi fått kämpa väldigt hårt för att få igenom, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

 

Något som många medlemmar har efterfrågat var retroaktiv löneökning från 1 April, men eftersom avtalet prolongerades (förlängdes) så innebär det att någon retroaktivitet inte sker per automatik. Frågan fanns med i förhandlingarna men man prioriterade att få upp lönenivåerna för att värdesäkra. -Nivån påverkar inte bara dagens löneökningar, utan även framtida.

 

Överenskommelsen innebär också att försäkringsuppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv från den 6 april 2020 också kan träda i kraft på de avtalsområden där krav om detta framförts. – Denna del har varit väldigt viktig för oss i IF Metall och övriga LO-förbund, säger förbundsordförande Marie Nilsson.

 

IF Metall och de övriga förbunden inom Facken inom industrin har även lyckats hålla borta arbetsgivarnas alla krav på försämringar, inte minst inom arbetstidsområdet.

(Facken inom industrin är ett samarbete mellan IF Metall, Unionen, Livs, Sveriges Ingenjörer och GS.)

 

Nu startar de lokala löneförhandlingarna. När de lokala förhandlingarna är klara så gäller de överenskomna nivåerna från och med 1/11.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Besvärligt läge i avtalsförhandlingarna 

Wednesday, October 28, 2020 2:52:00 PM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

På tisdagskvällen fattade IF Metall och övriga förbund inom Facken inom industrin beslut om att ta en tillfällig paus i förhandlingarna. Läget i slutförhandlingarna är besvärligt.
- Innehållet är helt enkelt inte tillräckligt bra nog för våra medlemmar för att vi ska kunna acceptera det, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

 

Målet är fortfarande att nå fram till en överenskommelse om nya avtal.
- Men det måste vara avtal som ger en riktig löneökning, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Mer pengar i plånboken, fortsatt avsättning till deltidspension/livsarbetstidspremie och låglönesatsning är kraven som måste finnas med innan man tar i hand på något avtal. Detta tänker IF Metall fortsätta stå fast vid för sina medlemmar, men det handlar också om märket.
- Vi förbund inom Facken inom industrin har ett ansvar för att sätta märket, dvs. vilka nivåer som ska gälla för löneökning på hela arbetsmarknaden, säger IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä, och tillägger:
- Men vi och våra medlemmar är inte ensamma om det ansvaret. Det ansvaret måste även arbetsgivarna ta.

Följ utvecklingen i avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2020.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Slutspurt i avtalsrörelsen 

Wednesday, October 28, 2020 9:22:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

Man är nu inne i det skedet där OPO ( opartiska ordförandena) tar över förhandlingarna. De lämnade över en hemställan (förslag på avtal)  den 19/10. Det som föreslogs var ett avtal som löper 2020-11-01 till 2023-03-31, alltså ett avtal på 29 månader. Det hade ett totalt avtalsvärde på 4,5% men med ett måltal på en löneöversyn på 0,7%. Vi saknade även bla avsättning till DP (delpension), låglönesatsning och de sedvanliga löneökningskonstruktionerna som tex OB. - Det krävs väsentligt högre löneökningar för att vi ska kunna träffa ett avtal!

 

När vi får ny information lägger vi ut den på verkstadsklubbens Facebook-sida samt här på vår hemsida.

Följ också avtalsrörelsen på www.ifmetall.se

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls kongress ställs in 

Wednesday, October 28, 2020 9:21:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in den fysiska kongressen i Västerås den 23–​27 november. Först och främst handlar det om deltagarnas säkerhet.


– Smittspridningen har gått åt fel håll. När vi tog beslutet att försöka hålla en fysisk kongress var den allmänna smittspridningen fortfarande på en förhållandevis låg nivå i hela landet, efter en sommar med sjunkande tal. Nu har situationen försämrats, och därför ställer vi in, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Snart blir medlemskorten digitala 

Wednesday, October 28, 2020 9:19:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

Snart är letandet efter borttappade IF Metallkort ett minne blott. Från den 1 november kan medlemmar alltid hitta sitt kort på medlemssidorna. I övrigt är det exakt samma kort som tidigare, laddat med förmåner och erbjudanden. Majoriteten av de fysiska IF Metallkorten i plast har sista december i år som utgångsdatum. Då faller det sig naturligt att ta steget och ersätta dem med digitala kort. De medlemmar som ändå vill ha ett fysiskt kort kommer att kunna beställa det.
- Läs mer om dina medlemsförmåner på www.ifmetall.se

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt skyddsombud 

Wednesday, October 28, 2020 9:18:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 16 oktober valdes Mirsad Hodzic-Mehic MBBLL1 till nytt skyddsombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny gruppordförande på MB 

Wednesday, October 28, 2020 9:17:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Kennie Ekstrand har avsagt sig uppdraget som gruppordförande för MBs gruppstyrelse. Vice gruppordförande Mattias Pettersson kliver därmed in istället för Kennie.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utbildning på distans 

Wednesday, October 28, 2020 9:15:00 AM Categories: Studier

 

IF Metall har nu utbildningar via DISTANS. Du går utbildningen hemma hos dig uppkopplad via dator/platta och med videomöten. Gott om pauser för att inte bli skärmtrött.
Tänk på att det kan vara svårt för fler på samma avdelning att få ledigt samma tillfälle. Meddela din chef så snart som möjligt efter anmälan.

Anmäl dig här.

(Du anmäler ledighet till din chef på Scania.)

Se till att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Det gör du genom att logga in på din medlemssida på www.ifmetall.se, och sedan klicka på ”Dina uppgifter”.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skyddsombudens dag 

Wednesday, October 21, 2020 8:31:00 AM Categories: Skydd

 

Varje år på onsdagen vecka 43 är dagen då man ska lyfta fram det viktiga uppdraget som skyddsombuden har. Detta beslut togs 2011 i Europafacket och sedan 2012 har man uppmärksamma skyddsombuden just denna dag.

 

Som arbetstagare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud om du har problem med arbetsmiljö, men du ska alltid i första hand ta upp risker eller problem i arbetsmiljö med din chef. Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och är skyldig att agera om man som anställd hittar risker eller brister i arbetsmiljön.

 

Idag uppmanar vi er som IF Metallare och arbetskamrater att stötta skyddsombuden lite extra i detta viktiga uppdrag som de har för att verka för en bättre arbetsmiljö, men det stödet behöver de hela året. -Tillsammans kan vi skapa säkrare och bättre arbetsmiljö i våra verksamheter!

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 7 of 68 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt