• RSS
  • Subscribe

Archives

Detta händer i avtalsrörelsen under hösten 

Thursday, October 13, 2022 7:36:00 AM Categories: Centrala avtal

 

Under våren 2022 kunde alla medlemmar lämna motioner om kollektivavtalen. Under april och maj var det avtalskonferenser över hela landet och i mitten av maj avtalsråd. Nu går förberedelserna för avtalsrörelsen in i en ny fas när motioner ska behandlas och krav prioriteras.

 

Augusti–september
Slutlig behandling av utlåtanden
Motionser och utlåtanden går vidare till förbundsstyrelseberedningen och förbundsstyrelsen och delges sedan avtalsrådet
 

Oktober–november
Ekonomiska rapporter och bedömningar tas fram
LO:s representantskapsmöte
LO-samordning
FI-plattform
 

December
Delegationsarbete och fastställande av branschspecifika krav
Växla avtalskrav vecka 51

 

(Klicka på bilden för att läsa mer)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Thursday, October 13, 2022 7:35:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsemötet 7 oktober valdes nedanstående till nya uppdrag.
Volker Kletsch, kontaktombud för SIM.
Felix Wilmert, ledamot i SIMs gruppstyrelse.
Tobias Engström, ersättare i MBs gruppstyrelse.
Oliver Lundström, skyddsombud på MBC.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ventilation - en het fråga 

Thursday, October 13, 2022 7:34:00 AM Categories: Skydd

 

Frågan kring varmt i fabriken har varit en het fråga under sommarmånaderna och frågan om vad som görs för att förbättra klimatet har lyfts från många håll. Test på att öka luftflödet  i ventilationen har utförts, dock medförde det höga ljudnivåer i fabriken. Rutin för att öppna portar nattetid  för att kyla ner lokalerna finns sedan tidigare och i dagsläget har vi vattenpauser under arbetsdagen vid extra varma dagar som en kortsiktig åtgärd.  

Scania IM  kommer att starta en förstudie kring ventilationen på MC samt komma med rekommendationer på åtgärder för att förbättra klimatet inför nästkommande sommar. När förstudien är klar, kan vi börja se över de åtgärder som behöver vidtas för att ett bättre klimat på vår arbetsplats ska kunna uppnås.

 

/Johan Marklund  Lokalt  huvudskyddsombud MC

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skyddsombudens dag 

Thursday, October 13, 2022 7:33:00 AM Categories: Från Förbundet Skydd

 

Vecka 43 varje år är det den internationella arbetsmiljöveckan och den 26 oktober är det skyddsombudens dag. Det är dagen man väljer att lyfta fram det viktiga uppdraget som skyddsombuden har på arbetsplatsen. Detta beslutades 2011 i Europafacket och sedan 2012 har man uppmärksamma skyddsombuden just denna dag.

Som arbetstagare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud om du har problem med arbetsmiljö. Men du ska alltid i första hand ta upp risker eller problem i arbetsmiljö med din chef. Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och är skyldig att agera om man som anställd hittar risker eller brister i arbetsmiljön.

Onsdagen den 26 oktober tycker vi att ni som IF Metallare och arbetskamrater ska stötta skyddsombuden lite extra i detta viktiga uppdrag som dom har för att verka för en bättre arbetsmiljö, men naturligtvis behöver man det stödet hela året så att vi tillsammans kan skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö i våra verksamheter.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, October 13, 2022 7:32:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar. Hoppas att allt är bra med er! Tänk på att höra av era till våra förtroendevalda om ni har frågor och funderingar, inga frågor är för små.
En av våra större frågor nu är att vi ska teckna ett nytt centralt avtal i vår, vi har avtalsråd 14–15 november där vi bland annat ska diskutera avtalsfrågan. IF Metalls förhandlingsdelegation träffar teknikarbetsgivarna för att lämna över våra krav 21 December, därefter börjar förhandlingarna.
Vi får en del frågor kring hanteringen av vårt lönesystem, en är lönesteg E, där det nomineras utifrån en uttagningsprocess för uppflyttning av verkstadsanställda från respektive avdelning. Nomineringarna startar snart, sedan är det en avstämning med PRU cheferna och efter detta blir det en överläggning med IF Metall (Observera att detta nomineringsförfarande sköts av företaget och att detta inte är någon förhandling.) Nu pågår den årliga Employee Satisfaction Barometer. Från IF Metall vill vi uppmuntra er att fylla i enkäten så att vi får ett så högt deltagande som möjligt, det är viktigt för att kolla vår personals välbefinnande.

 

Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Avtalsrådet representeras av valda delegater från avdelningarna inom IF Metall i Sverige och har till uppgift att träffas, diskutera och vara rådgivande, rekommenderar förbundsstyrelsen att fatta vissa beslut.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Äntligen finns Jubileumsfondens lägenheter bokningsbara på nätet! 

Thursday, September 15, 2022 6:36:00 AM Categories: Jubileumsfonden


Sälen är fantastiskt, oavsett årstid, upplev allt vad fjället har att erbjuda med eller utan snö. Välj mellan skidor, cykling eller vandring - äventyret för hela familjen väntar precis runt knuten!

Under vintern kan du boka dessa härliga lägenheter weekend (torsdag-söndag), kortvecka (söndag-torsdag) eller helvecka (söndag-söndag).
Vår-sommar-höst bokas lägenheterna per dygn eller helvecka med valfri bytesdag.

För att bokningen ska godkännas måste du, i rutan meddelande uppge ditt anställningsnummer och företaget du är anställd i.
 

 

BOKA WEEKEND VINTER

 

BOKA KORTVECKA VINTER

 

BOKA HELVECKA VINTER

 

BOKA DYGN VÅR-SOMMAR-HÖST

 

BOKA HELVECKA VÅR-SOMMAR-HÖST

 

 

Vad är jubileumsfonden?

Jubileumsfonden instiftades 1988 till förmån för de anställda i dåvarande Saab-Scania-koncernen. Ursprungligen avsattes 150 miljoner kronor, varav merparten delats ut till de anställda.

Jubileumsfonden äger semesterlägenheter i Sälen och på Öland, som kan bokas till förmånliga priser av anställda i Saab AB, Scania CV AB och dess dotterbolag.

(Hemsida: http://www.jubileumsfonden.se)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny försäkringsinformatör 

Wednesday, September 7, 2022 10:02:00 AM Categories: Försäkringar

 

Emanuel Theodoridis är nyinvald i försäkringskommittén som lokal försäkringsinformatör mot SIM.
Mail:
emanuel.theodoridis@scania.com, interntel: 65156
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls krav i valrörelsen 2022 

Wednesday, September 7, 2022 10:02:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Industrin har en särställning i det svenska samhället och IF Metallarnas röster ska höras ända in i regeringen. Vi ställer krav för att påverka och för att politiker ska ta beslut som gynnar våra medlemmar. Därför är vi tydliga med våra krav i valrörelsen.
 

En bättre pension
När vi går i pension ska vi kunna känna oss trygga i att vi får ut en pension som är tillräcklig för ett värdigt liv. Den tryggheten ska finnas även om man varit sjuk eller arbetslös under delar av yrkeslivet. Därför behöver pensionerna bli högre, trygghetssystemen fungera och  rehabiliteringen bli bättre.
 

En mänskligare sjukförsäkring
Om vi blir sjuka eller skadade ska sjukförsäkringen ge oss stödet vi behöver, så länge vi behöver det. Sjukdom och sjukskrivning ska inte innebära fattigdom. Idag hamnar sjuka människor i kläm, så kan vi inte ha det. Därför måste sjukförsäkringen förbättras.


En rättvis klimatomställning
Industrin är en del av lösningen på klimatkrisen och klimatomställningen är heller inte möjlig utan oss industriarbetare. Därför måste vi få den kompetensutveckling vi behöver när våra arbetsuppgifter förändras. Det måste ingå i klimatomställningen att hela landet får tillgång till billig el och att kostnaderna för arbetspendling är rimliga för alla.

 

Ingen ska dö av jobbet

Industrin kan vara en farlig arbetsplats, därför behövs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och sjukdomar. De regionala skyddsombuden behöver få tillgång till fler arbetsplatser, arbetsmiljöbrotten måste prioriteras och det ska råda nolltolerans mot dödsolyckor, arbetsrelaterade skador eller sjukdom.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Wednesday, September 7, 2022 10:00:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej och välkomna tillbaka från semestern alla medlemmar, hoppas att ni har haft det bra under ledigheten och att
ni har kunnat ladda batterierna, för det har ju varit en helt underbar sommar. Nu blir det en vardag igen med allt
vad det innebär, från klubbens sida fortsätter den fackliga kampen med att försöka få till lösningar kring dom
frågor som står högst upp på agendan. Vi har en avtalsrörelse som drar i gång på alvar nu i höst som kommer att
bli tuff, när vi nu ska förhandla fram ett nytt centralt avtal som ska börja gälla från 1 april 2023. Vi har val nu i
september, ett val som ska avgöra om vi fortsättningsvis vill ha ett öppet demokratiskt samhälle och där vi
fortsättningsvis har ett inflytande för våra medlemmar i våra fackliga rättigheter.

 

/Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fyllnadsval 

Wednesday, June 29, 2022 6:33:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har valt Sven-Olof Adolfsson till kontaktombud på lågvolymline och Emma Blomqvist har valts till ersättare i MCs gruppstyrelse.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 7 of 79 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt