Deltidspension

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, November 22, 2022 8:13:00 AM Categories: Centrala avtal Medlemskap

 

IF Metall har förhandlat fram en premie till dig för att du ska kunna gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. Du har rätt till att gå i deltidspension om du arbetar på en arbetsplats där man i riksavtalet har träffat överenskommelse om delpension, tex Teknikavtalet.

 

Vad är deltidspensionssystemet?
Systemet ger dig rätt att gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. För att ha råd överförs en premie till en speciell pensionsförsäkring som du kan nyttja när du önskar gå i delpension.

 

Jag går snart i pension, vad händer med mina avsatta pengar?
Om du väljer att inte gå i deltidspension utan arbetar heltid tills du går i pension kommer avsättningen att fungera som en vanlig pensionsförsäkring.

 

Vilken lön beräknas avtalspensionen på?
All lön räknas med i underlaget på samma sätt som avtalspension SAF-LO. Det innebär exempelvis att ob, övertid osv. räknas med.

 

Hur ansöker jag om deltidspension?
Du ska ansöka skriftligt hos arbetsgivaren sex kalendermånader innan du vill att deltidspensionen ska börja gälla.

 

Deltidspension skiljer sig från vanligt deltidsarbete i vissa avseenden:

  • Om du ångrar din deltidspension har du ingen företrädesrätt eller garanti att gå upp i arbetstid.
  • Lön betalas ut i förhållande till den nya arbetstiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på hur statlig ålders- och avtalspension kommer att påverkas. Se mer information från Pensionsmyndigheten och www.minpension.se.
  • Semester- och kompensationsledighet utgår i proportion till den minskade arbetstiden. För deltidsarbete gäller principen om nettosemester.
  • Sjuklön, sjukpenning och övriga ersättningar påverkas i förhållande till din minskade arbetstid.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt