Ventilation - en het fråga

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, October 13, 2022 7:34:00 AM Categories: Skydd

 

Frågan kring varmt i fabriken har varit en het fråga under sommarmånaderna och frågan om vad som görs för att förbättra klimatet har lyfts från många håll. Test på att öka luftflödet  i ventilationen har utförts, dock medförde det höga ljudnivåer i fabriken. Rutin för att öppna portar nattetid  för att kyla ner lokalerna finns sedan tidigare och i dagsläget har vi vattenpauser under arbetsdagen vid extra varma dagar som en kortsiktig åtgärd.  

Scania IM  kommer att starta en förstudie kring ventilationen på MC samt komma med rekommendationer på åtgärder för att förbättra klimatet inför nästkommande sommar. När förstudien är klar, kan vi börja se över de åtgärder som behöver vidtas för att ett bättre klimat på vår arbetsplats ska kunna uppnås.

 

/Johan Marklund  Lokalt  huvudskyddsombud MC

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt