Detta händer i avtalsrörelsen under hösten

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, October 13, 2022 7:36:00 AM Categories: Centrala avtal

 

Under våren 2022 kunde alla medlemmar lämna motioner om kollektivavtalen. Under april och maj var det avtalskonferenser över hela landet och i mitten av maj avtalsråd. Nu går förberedelserna för avtalsrörelsen in i en ny fas när motioner ska behandlas och krav prioriteras.

 

Augusti–september
Slutlig behandling av utlåtanden
Motionser och utlåtanden går vidare till förbundsstyrelseberedningen och förbundsstyrelsen och delges sedan avtalsrådet
 

Oktober–november
Ekonomiska rapporter och bedömningar tas fram
LO:s representantskapsmöte
LO-samordning
FI-plattform
 

December
Delegationsarbete och fastställande av branschspecifika krav
Växla avtalskrav vecka 51

 

(Klicka på bilden för att läsa mer)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt