Utskiftningsförfrågan 2022

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, November 22, 2022 8:11:00 AM Categories: SRB

 

Om du vill ta ut dina resultatbonusandelar, som tilldelades år 2019 (intjänad år 2018) eller tidigare, så behöver du registrera ditt svar på webbtjänsten www.pri.se, under ”Vinstandelsstiftelse”.

 

Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten kommer en svarblankett skickas till dig per post under vecka 46.

 

Sista datum för begäran av utbetalning är 2022-12-31.

 

Om du väljer att ta ut andelar kommer utbetalning ske i slutet av mars 2023 till värde som fastställs i stiftelsens bokslut per 31 december 2022.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt