• RSS
  • Subscribe

Archives

Central förhandling 

Tuesday, May 10, 2016 11:04:00 AM Categories: Förhandlingar

För ett tag sedan var det central förhandling i ett ärende där företaget brutit mot veckovilan för en medlem. Resultatet av förhandlingen blev att medlemmen fick ett antal timmar i tidsbanken som kompensation, samt att företaget fick i uppdrag att ta fram en lokal rutin för att säkerställa att man inte missar detta igen.

 

Enligt vårat avtal ska veckovilan vara minst 35 timmar i sträck under varje sjudagarsperiod. Veckovilan ska även så långt som det är möjligt förläggas till veckoslut.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Tankar från tåget 

Tuesday, May 10, 2016 11:03:00 AM Categories: Insänt

 

 

Så har man firat 1 Maj igen. Ett mer välbesökt firande än föregående år. OT skrev efteråt att det var ett “rekordlångt demonstrationståg” med ca 300 demonstranter. Det är naturligtvis glädjande, men allt jag kan tänka på är hur få Scania-arbetare jag ser vid min sida. Ett hastigt överslag ger ca 20 arbetskamrater i tåget. -Max. Den enda logiska förklaringen till det måste ju vara att folk ändå är ganska nöjda!

För en fackligt förtroendevald som så gott som dagligen hör frustrerade medlemmar svära över att det är för mycket övertid, för dåligt betalt och för dåliga arbetsförhållanden, är det ofattbart att inte fler än 20 orkar lägga en och en halv timme på att visa sitt missnöje! Det kan ju knappast bli enklare att visa vår styrka - tillsammans! För det är bara tillsammans vi kan göra skillnad. Utan ett massivt stöd i ryggen har vi förtroendevalda inget att komma med. Då spelar det ingen roll hur väl underbyggda argument vi har.
Trots det känner jag framtidstro. Årets huvudtalare, Kim Petersson, pratade mycket om sammanhållning och om att vi tillsammans är framtiden. Jag hoppas, och tror, att vi sakta är på väg att bli fler som känner en kampvilja, och jag hoppas på betydligt fler deltagare i tåget 2017!


/Fredrik

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Insändare 

Tuesday, May 10, 2016 11:03:00 AM Categories: Insänt

 

 

Jag som förtroendevald kan känna att jag inte får det stödet som jag behöver på min avdelning när jag har mina uppdrag och ska gå iväg på möten. Då känns det som man sviker sina arbetskamrater fast det är för dom man gör det, och inte för sig själv.
Chefer kan vända blad från trevlig till otrevlig om man kräver att få sin fackliga tid, fast man går under förtroendemannalagen och har rätt att gå på sina fackliga uppdrag.
Man gör ju inte detta för att man ska smita o slippa jobba. Det är ett uppdrag man har fått av sina arbetskamrater, och om man inte får tid att fullfölja sitt uppdrag så sviker man ju alla som valt en!

 

/Förtroendevald

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, May 10, 2016 11:01:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er annars hör ni av er till den fackliga organisationen, tänk på att alla synpunkter är av värde. Jag får in många synpunkter kring övertiden, jag får även en del synpunkter från anhöriga om hur hanteringen sköts. Därför vill jag återigen poängtera hur detta ska hanteras: om man blir varslad om övertid och om man då har förhinder, då ska man säga detta till arbetsgivaren. Säger arbetsgivaren ändå att personen i fråga ska jobba övertiden så måste medlemmen vända sig till den fackliga organisationen. Vi kommer då att företräda medlemmen.
Nu är det äntligen dags för årets lönerevision, i dag tisdag 10/5 inleds dom lokala löneförhandlingarna. Vi förhandlare som är representerade från orterna hoppas förstås att vi ska kunna få till en överenskommelse. Vi kommer givetvis att hålla er uppdaterade kring förhandlingen.
Tyvärr får vi till oss från chefer men även från en del medlemmar, att man skitar ner och även skriver kränkande saker om folk på våra toaletter. Jag blir inte så lite irriterad av detta otyg, det är väl bättre att höra av sig till oss om man nu har problem med någon i företaget. Jag kommer aldrig att tolerera om man är nedsättande mot någon pga. nationalitet, religion eller sexualitet mm, tänk på vilken skada man kan göra en människa genom att skriva något nedsättande. På återseende alla medlemmar.

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nu är de lokala löneförhandlingarna igång 

Monday, May 2, 2016 11:02:00 AM Categories: Förhandlingar Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Förhandlingarna kommer att bedrivas på MSS-nivå. Dvs. de tre klubbarna i Södertälje, Luleå och Oskarshamn driver en gemensam lönerörelse.

Med den centralt avtalade nivån i botten går vi nu in i en lokal lönerörelse där vi har goda argument för att Scania borde betala lite mer!

Det går bra för Scania, vi jobbar på som aldrig förr och senast för någon vecka sedan kunde man läsa i tidningen om ”rekordkvartal för Scania”.

Vi fortsätter att jämföra våra löner med resten av landet och med våra konkurrenter.

Är det inte rimligt att vi som bygger världens bästa lastbil åtminstone ligger över snittet? Så är det inte i dag! Både inom vårt avtalsområde och i jämförelse med konkurrenter ligger vi efter.

Vi startar förhandlingarna V19 och vår målsättning är att vara klara i god tid innan semestern.

 

Den Centrala förhandlingens resultat

 

Full pott för facken

Det blev ett bra avtal (1 år) på 2,2 procent som ger medlemmarna reallöneökningar (2%)och avsättningar till deltidspension(0,2%). Dessutom lyckades vi få till bra förutsättningar när det gäller arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet.

 

Arbetsgivarna kammade noll

De nya kollektivavtalen, som gäller till och med den 31 mars 2017, innehåller inte några av de försämringar som arbetsgivarna krävde. Deras hårda krav kring bland annat lördagsarbete, försämrade permissions- och semesterregler samt näst intill noll i löneökning lyckades facken avvärja.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

1 Maj i Oskarshamn 

Wednesday, April 27, 2016 7:53:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden LO Möten Verkstadsklubben

Share This Using Popular Bookmarking Services

Visa vad du tycker på 1 Maj! 

Wednesday, April 27, 2016 7:49:00 AM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

Vi har haft mycket övertid på Scania som tär på medlemmarnas kropp och själ. Naturligtvis vet vi om detta och vid varje tillfälle vi får säger vi detta till företaget.
-Men vad kan vi göra mer, tillsammans?

Arbetarna startade demonstrationstågen vid 1 Maj av en orsak. Att få bättre arbetsförhållanden och påverka samhället i stort. I början av första majs historia för över 100 år sedan ekade orden:
8 timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars vila.
I och med all övertid verkar vi gått mer än 100 år tillbaka och nu behöver vi DIN hjälp att visa detta. Det är dags att ställa sig i demonstrationståget med ett skrivet plakat för hållbara arbeten. Att sitta tyst i soffan och titta på tv förändrar inget!
Gå med oss på första maj, gör DIN röst hörd.
- ”Du eller aldrig!”

 

/Verkstadsklubben

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kim blev källkritisk, lämnade SD 

Wednesday, April 27, 2016 7:44:00 AM

 

 

Kim Petersson, IF Metall Västbo-Östbo, har gjort resan från SD till S. Nu ska han första maj-tala i Oskarshamn.

 

Han växte upp i en tid när högerpopulistiska Ny Demokrati skördade framgångar. Tidsandan gav Kim Petersson rätt när han delade upp människor som mer eller mindre värda, beroende på om de var ”svenska” eller hade bakgrund från något annat land. Sedan började han sympatisera med Sverigedemokraterna.
– Det var så lätt att göra det. Man behövde inte ta ansvar, det var bara att gnälla och skylla ifrån sig, säger Kim Petersson.

Hemma hade han fått höra att ”den där flyktingfamiljen från Kosovo, de barnen skulle han undvika att leka med”. När han sedan betedde sig otrevligt mot de barnen fick han beröm från sin kompis pappa.
– Jag var nio år och förstod inte bättre. Det jag fick lära mig var att man inte kan lita på främlingar, särskilt inte om de kommer från andra länder. I dag har jag omvänt mina föräldrar till de socialdemokrater de en gång var.

Själv kom han till insikt tack vare en före detta flickvän. Hon fick honom att inse värdet av källkritik. När han började kolla upp saker insåg han att han tidigare inte sökt efter fakta, utan efter bekräftelse hos andra, som delade hans värderingar.
– Engagemanget i SD handlade om att röra om i grytan. Jag förespråkade deras politik i protest mot de samhällsproblem jag tyckte mig se. När jag ser tillbaka inser jag att det egentligen inte var någon kris i Sverige då, men min bild var att allt var invandrarnas fel.

När han 2010 blev arbetsplatsombud var det för att han hade åsikter om vad som behövde göras på arbetsplatsen. Några år senare träffade han Besim Matoshi, avdelningsordförande i Västbo-Östbo, som undrade varför det inte fanns någon klubb på företaget, trots att de var över 200 anställda. Det blev en utbildning i verktygslådan med 70 deltagare, och när klubben bildades blev Kim Petersson vald till ordförande. Nyligen valdes han också in i avdelningsstyrelsen.

I sitt första maj-tal tänker Kim Petersson berätta om sin egen resa, hur engagemanget i IF Metall fick honom att upptäcka arbetarrörelsens betydelse. – Jag tänker prata om samhället i dag. Eftersom jag är väldigt ideologiskt lagd kommer jag att prata om vad vi måste göra för att förändra. Ska vi verkligen slänga bort över 100 års kamp när människor har kämpat för att vi ska få de rättigheter vi har i dag? I dag är vi så bekväma av oss, vi begär att de förtroendevalda ska ta ansvar men ser inte att vi kanske måste ta ansvar själva.

 

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Insändare 

Wednesday, April 27, 2016 7:42:00 AM Categories: Insänt

 

 

För varje år som går förefaller det som om övertiden ökar. Detta är djupt beklagligt och personligen är jag hysteriskt trött på att företaget inte tar hänsyn till arbetstagarnas behov av rekreation och återhämtning.
 

Jag anser även att det kroniska påpekandet av antalet avvikelser visar att företaget har fel inställning till oss arbetstagare. Till företaget vill jag komma med följande påpekande: vi arbetstagare kan enbart producera efter de förutsättningar som vi får. Får vi inte tid, möjlighet till fullgod vila och rekreation, samt andra förutsättningar kan vi aldrig producera i takt med kvalité.
 

Angående inställning är det viktigt att poängtera att vi arbetstagare behöver förändra oss också. Att resonera som så att ”det här klarar vi” när övertiden står som spön i backen duger inte. Istället bör vi ha ett mera verklighetsförankrat förhållningssätt. Det är uppenbart att nuvarande beläggning, arbetsförutsättningar och övertid inte fungerar. Var gång vi intalar oss själva att det är så, gör vi oss själva en otjänst. Det är våra arbetskamrater som går in i väggen och så vidare.
 

Min uppmaning är att vi istället kontinuerligt skriver tillbud var gång vi varslas om övertid som hotar vår hälsa och möjlighet till fullgod vila. Dessutom måste vi säga ifrån och markera mot övertiden. Företaget, i egenskap som arbetsgivare, har ett arbetsmiljöansvar. När produktionsledaren varslar om övertid ska han eller hon få veta att vi far illa av detta och att det i sin tur hotar kvalitén i produktionen.
 

Det är dags att vi arbetstagare sätter ner foten angående övertiden och därmed tvingar företaget att på allvar börja arbeta med sina problem.

 

/Michael Erlandsson, Line 6

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtal med reallöneökningar 

Tuesday, April 12, 2016 10:03:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Förhandlingar Löner

 

 

 

 

Bara timmar innan de första avtalen löpte ut vid månadsskiftet blev IF Metall efter hårda förhandlingar överens med arbetsgivarna om ett nytt ettårsavtal. – Det är ett bra avtal på 2,2 procent som ger medlemmarna reallöneökningar och avsätt­ningar till deltidspension, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

 

De nya kollektivavtalen , som gäller fram till den 31 mars 2017, innehåller inte några av de försäm­ringar som arbetsgivarna krävde. Deras hårda krav på försämringar lyckades facken avvärja, tack vare medlemmarnas engagemang.

 

– Det främsta skälet till att vi kunnat teckna så här bra avtal är det fantastiska lokala engage­manget i avtalsrörelsen från medlemmar och för­troendevalda. Dessa röster är ovärderliga i för­handlingslokalerna för att sätta tryck på motpar­ten, säger Anders Ferbe. Förutom avtalsvärdet på 2,2 procent och utökad deltidspension innehåller avtalen även andra för­bättringar.

 

– Det är glädjande att vi även lyckades få till bra förutsättningar för våra medlemmar när det gäl­ler arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet, säger Anders Ferbe.

– De här avtalen har mycket goda förutsättningar att normera. Jag utgår från att många parter på den svenska arbetsmarknaden nu kan teckna kollektivavtal med det här avtalet som norm för löneökningarna, säger Anders Ferbe.

 

 

 

 

Ett avtalsvärde på 2,2 procent, inklusive en utbyggd deltidspension. Dessutom överenskommelser om ökat fokus på jämställdhet och arbetsmiljö.

 

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 30 of 64 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt