• RSS
  • Subscribe

Löneförhandlingarna är klara 

Tuesday, March 31, 2015 12:29:00 PM Categories: Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Den 30 Mars träffade parterna en överenskommelse om årets löneökningar. Den innebär 2,3% i löneökning samt ett engångsbelopp på 1800:-. Det är alltid positivt när vi kan komma överens om lokala löneavtal, även om vi hade förhoppningar om att ta igen mer på jämförbara grupper.

Det centrala avtalet gav 1,9%. Genom de lokala förhandlingarna fick vi alltså ytterligare 0,4%.

Ökningen på 2,3% beräknas på den egna lönen. Även nivåerna i lönesystem och tillägg räknas upp med samma procentsats. De nya nivåerna börjar gälla 1 April.
Engångsbeloppet på 1800:- betalas ut på junilönen.

Sammantaget ser vi att vi tar ytterligare ett steg i rätt riktning mot att ta igen det vi tappat mot jämförbara grupper.

Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige

Share This Using Popular Bookmarking Services

Allas lika värde – fackets grundidé 

Tuesday, March 31, 2015 11:10:00 AM Categories: Arbetsmiljö Verkstadsklubben

 

Verkstadsklubben har skrivit om diskriminering på grund av religion, rasism, antisemitism mm flera gånger tidigare, men dessvärre finns det fortfarande anledning att ta upp detta ämne.

På sistone har vi fått kännedom om händelser där personer verbalt och skriftligt hotat andra. Det har även förekommit att personer har ritat hakkors och andra olämpliga symboler.

Ibland handlar det om ett nedsättande ord i stridens hetta. Ibland om systematisk förföljelse där en eller flera personer diskriminerar en individ under en längre tid. Oavsett vilket är det inte acceptabelt.

Fackets grundidé är alla människors lika värde och rätt. Det bygger på att arbetare aldrig får ställas mot varandra, för då blir alla arbetare förlorare. De senaste åren har klassklyftorna ökat och samhället har glidit isär. Människor ställs mot människor.

Det ställer höga krav på facket. Vi måste fortsätta att kämpa för solidaritet, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Vi ska fortsätta att arbeta både fackligt och politiskt för ett samhälle och ett arbetsliv fritt från klasskillnader, fördomar och diskriminering.

Vi måste alltid stå upp för människors lika värde och rätt, och försvara det mot de krafter som vill ha en annan samhällsordning. -Och vi måste vara många som gör detta.

Att förfölja, håna och kränka en annan människa på grund av hudfärg, etnicitet, religion eller annan tillhörighet är ALDRIG okej!

Verkstadsklubben ser mycket allvarligt på denna typ av händelser och vi kommer aldrig att acceptera att människor inte känner sig trygga på jobbet!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Varför SFA? 

Tuesday, March 31, 2015 11:02:00 AM Categories: Lokala avtal

 

På grund av att företaget har kört en del plus-SFA, och nu förvarnat om ytterligare plus-SFA-tillfällen får vi många frågor från medlemmar om vad som egentligen gäller för SFA.

SFA får användas vid tre tillfällen: Bastaktsförändringar, säsongssvängningar och konjunktursvängningar. -Inte vid några andra situationer. Verkstadsklubben bevakar att företaget följer denna överenskommelse, bland annat vid överläggningarna om SFA. Den grundläggande principen är att om produktionsvolymen (hur mycket vi faktiskt behöver producera) skiljer sig från bastaktsvolymen (vad vi kan producera under ordinarie arbetstid) går det att använda SFA. Vårens plus-SFA-tillfällen beror på just detta och har alltså inget med röda dagar, buffertkörning eller annat att göra.

Medlemmar uttrycker ofta kritik mot att facket gått med på att teckna ett SFA-avtal. Många ser bara att vi får jobba extra när företaget vill det. En del går så långt som att vi ska säga upp avtalet. SFA är egentligen inget som verkstadsklubben vill ha, men det ingår i flex-avtalet och om vi vill säga upp det så måste vi säga upp hela flex-avtalet. Där ingår även möjligheten till avtalspension vid 62/63 års ålder, förlängda uppsägningstider och regleringen av hur behandlingen av inhyrd personal ska gå till på Scania. Dessutom får vi högre ersättningar vid plus-SFA än vårat föregående avtal.
Precis som i vilken annan förhandling som helst handlade det, när flex-avtalet skrevs, om att ge och ta. Företaget ville få igenom något (i detta fall SFA och en överenskommelse om inhyrning) och i gengäld tvingades de göra eftergifter (avtalspension, förlängda uppsägningstider, begränsning av andelen inhyrda.) Detta sammantaget gjorde att facket, trots de negativa sidorna med SFA gick med på avtalet.

Visst skulle vi kunna säga upp avtalet om medlemmarna kräver det, men då måste man vara medveten om vad det faktiskt innebär: att vi även säger upp de sakerna i avtalet som är bra för våra medlemmar.
–Och företaget skulle fortfarande kunna beordra ”vanlig” övertid med stöd av kollektivavtalet (”Blå boken”.)

Vid problem att arbeta plus-SFA, som PL inte godtar, kontakta verkstadsklubben så snart som möjligt!

Share This Using Popular Bookmarking Services

Det lönar sig att vara med i facket 

Tuesday, March 31, 2015 10:57:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

Den senaste tiden har verkstadsklubben haft en del lyckosamma medlemsärenden.
Bland annat rör det en Lernia-anställd på Dynamate som fått för låg lön enligt GFL (genomsnitt för avdelningen.) Efter förhandling fick medlemmen flera tusen kronor utbetalat retroaktivt.
I ett annat fall hade en medlem fått ett felaktigt omplaceringstillägg. Efter att verkstadsklubben lyft ärendet mot företaget fick medlemmen ca 6000:- retroaktivt.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, March 31, 2015 10:56:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er annars hör ni av er till den fackliga organisationen. Dagens budskap i hyttbyggaren handlar om allas lika värde. Signaler som vi får in att människor har blivit kränkta kan vi aldrig acceptera. IF Metalls grundidé är alla människors lika värde och rätt.
På förhandlingsfronten håller vi nu på med 2015 års lönerevision och vi har också kommit i gång med flexibilitetsförhandlingen. Vi har nu enligt mig en bra dialog med företaget i dessa frågor och kommer att hålla er informerade om detta.

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson

Share This Using Popular Bookmarking Services

Välkommet besked för många inhyrda 

Tuesday, March 17, 2015 11:27:00 AM Categories: Lernia Verkstadsklubben

 

 

Förra veckan kom beskedet att Scania i Oskarshamn erbjuder ett nittiotal Lernia-konsulter tillsvidareanställning på Scania. De som berörs ska nu ha fått förfrågan.
Verkstadsklubben är naturligtvis glad över detta. Vi har arbetat länge i olika forum för att minska andelen inhyrda, för att de istället ska kunna bli anställda på Scania. Ett arbete som vi fortsätter med.
I och med detta får verkstadsklubben större möjligheter att representera dessa medlemmar.

 

Vi passar också på att uppmana de som ännu inte blivit medlemmar att kontakta någon förtroendevald, eller komma upp på klubbexpeditionen, för att skriva in sig i IF Metall. Som medlem i IF Metall köper du inte en trygghetstjänst, utan du blir en del av en av världens starkaste folkrörelse. Hur och vad facket ska jobba med bygger på medlemmarnas önskemål och delaktighet. Du kan påverka IF Metall i alla led om du vill. Det är lättare än vad många tror att påverka, det gäller bara att skaffa sig lite kunskap och ett engagemang.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, March 17, 2015 11:25:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

Försäkringskommittén vill bara påminna om att vi finns till hands om du skulle ha några frågor om vilka försäkringar som gäller vid de olika tillfällena. Det kan handla om till exempel: längre sjukfrånvaro, olyckor på arbetet eller fritiden, färdolycksfall eller föräldraförsäkring vid föräldraledigt. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar! De som blev valda till försäkringsinformatörer på årsmötet är: Ewa Nilsson, Joakim Rylin, Daniel Lazic, Kenneth Lundahl, Ulf Aldebert, Joakim Johansson, Mattias Petterson, Fredrik Sjöbäck och Emanuel Theodoridis.

 

Försäkringskvart – råd om försäkringar
Är du medlem i IF Metall och vill veta mer om ditt försäkringsskydd kontakta någon av försäkringsinformatörerna och be om en Försäkringskvart. Du kan också boka via LOs hemsida . Tjänsten är gratis.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Resultatbonusstiftelsen informerar 

Tuesday, March 17, 2015 11:23:00 AM Categories: SRB

 

Nu ska de som valt att utskifta sin bonus ha fått pengarna insatta på sitt konto. Om det har blivit fel, eller om man har frågor rörande utskiftningen hänvisar vi i första hand till telefonnummer 0771-390 170. Telefontid 13-15.
Svar på de vanligaste frågorna finns också på SRBs sidor på: http://www.scaniafacken.com/Scaniafacken/scanias-resultatbonusstiftelse.aspx.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

14 gemensamma mål för framtiden 

Tuesday, March 17, 2015 11:03:00 AM Categories: LO

  

Kvinnorna ska närma sig männens lön, arbetarna ska närma sig tjänstemännen och de lågavlönade inom LO ska närma sig dem med snittlöner. LO-förbunden har enats om 14 gemensamma lönemål som ska förverkligas senast år 2028.

 

Arbetet med att enas om långsiktiga lönemål har pågått sedan i somras, och förra veckan presenterades resultatet. LO-förbunden har enats om ett antal mål som ska uppfyllas under tre kongressperioder, fram till 2014.
– Det handlar om frågor som vi inte kan lösa på en avtalsrörelse. Vi har insett att vi måste ta många små steg och gå sakta åt rätt håll för att nå målet, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

 

Flera av målen är konkreta och siffersatta. Lönespridningen inom LO ska minska genom att avtalens lägstalöner ska vara minst 75 procent av en genomsnittlig arbetarlön, vilket för 2013 skulle innebär lägst 18 000 kronor. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ska minska från dagens 45 procent till 40 procent, och lönegapet mellan kvinnor och män inom LO ska minska med 6 procentenheter.

 

I lönemålen ingår också att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och att visstidsanställningar ska begränsas. Högst 10 procent av LO-medlemmarna ska ha tillfälliga anställning.

 

 LO-förbundens långsiktiga mål:

1. Minskad värdediskriminering. Löneskillnaden mellan män och kvinnor ska minska med 6 procentenheter. Innebär att lönegapet mellan könen halveras.

2. Tjänstemän ska tjäna högst 40 procent mer än arbetare. Gäller genomsnittlig lön för arbetare och tjänstemän. I dag är skillnaden 45 procent.

3. Lägstalönen i alla avtal ska vara minst 75 procent av en genomsnittlig arbetarlön.

4. Pensionen ska vara minst 72 procent av slutlönen. Målet handlar om den sammanlagda pensionen.

5. Högst 10 procent ska vara visstidsanställda. I dag har 20 procent visstidsanställning.

6. Begränsa inhyrningen av arbetskraft. Inhyrd arbetskraft ska inte kunna användas för ett kontinuerligt arbetskraftsbehov.

7. Heltid norm för alla.

8. Ökad löneandel och minskad vinstandel.

9. Fortsatta reallöneökningar.

10. Låg löneglidning. Lokal löneglidning plus centralt avtal i den konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande.

11. Bättre arbetsmiljöregler. Alla avtalsområden ska täckas av regler för organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, rehabilitering och kvalitetssäkrad företagshälsovård.

12. Stärkt skydd för arbetares integritet.

13. Ökad trygghet vid sjukdom, arbetsskada och omställning.

14. Full sysselsättning med hög sysselsättningsgrad.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport från MSS 

Friday, March 13, 2015 1:05:00 PM Categories: MSS (Metall Scania Sverige)

 

Löneförhandlingarna

Parterna träffades den 11 mars för att fortsätta förhandla om årets löneökningar. Efter den här sittningen står vi fortfarande en bit ifrån varandra och fackens förhandlare kunde inte acceptera den nivå som företaget föreslog.

Efter lite diskussioner mellan kollegorna på verkstadsklubbarna och underhandsdiskussioner om förhandlingsklimat med företagsrepresentanter så har vi ett nytt förhandlingstillfälle inbokat till den 20 mars.

 

Vetorätt

I media har det under en period diskuterats om vi på Scania har vetorätt eller inte när det gäller eventuell  flytt av produktion från Sverige till tyskland.

Enligt den avtalstext vi har mellan de fackliga organisationerna och Volkswagen kan inte produktion eller delar av produktion flyttas från Sverige eller till ett annat lastbilsföretag utan att de fackliga organisationerna uttryckligen godkänner det.

Den här skrivelsen var en del av de krav vi hade under förhandlingarna under övertagsprocessen från Volkswagen.

I pressmeddelanden från Volkswagen som företag och från våra kollegor från Volkswagens fackliga organisation så bekräftar de vår rätt till detta veto.

Det mesta av de avtalskrav vi hade och processen kring förhandlingarna med Volkswagen har vi ju rapporterat om under förra våren när uppköpet var som mest aktuellt.

Varför vår förre VD går ut i media och börjar kommentera våra avtal just nu har vi svårt att förstå och den enda som kan förklara det är nog Leif själv.

 

Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 30 of 55 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt