• RSS
  • Subscribe

”Löneförhandlingarna” har börjat 

Tuesday, March 3, 2015 11:23:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige)

  

 

Från företagets sida innebär detta tydligen att man inte ens vill ställa upp för att möta den fackliga organisationen i regelrätta förhandlingar.

Vi har nu haft två sittningar.
 

På den första träffen förklarar företaget hur lite pengar de har till löneökningar och hur glada och tacksamma ni medlemmar ska vara över alla de förmåner ni har med att jobba här på Scania. Som exempel på förmåner nämner de det fria besöket på Gröna Lund som företaget ibland bekostar samt det faktum att vi har centralt kollektivavtal.

Nu är det ju så att kollektivavtal har ungefär 90 % av Sveriges samtliga arbetare så det kan vi nog inte se som någon extraordinär fördel gentemot andra företag. Och ett fritt inträde på ett nöjesfält har vi svårt att se som någon lönefråga överhuvudtaget.

Det företag som vi jämför oss med är förstås det där andra stora lastbilsföretaget här i Sverige. De har också kollektivavtal om det nu var någon som undrade.

Vad vi tycker är mer relevant är att de har betydligt högre löner än oss på Scania. Den skillnaden vill vi knapra ikapp på.

På dagens sittning, som alltså skulle vara den andra i förhandlingarna, dök företagets delegation inte ens upp. En av företagets representanter sprang in sent på mötet och frågade fackets förhandlare var resten av företagets delegation höll hus.

Vi anser att det är ett tydligt tecken på respektlöshet mot er medlemmar att göra på det här sättet.

De som är utsedda förhandlare från koncernfacket är Mats Johansson från Luleå, Johan Järvklo från Södertälje och Mikael Johansson från Oskarshamn. Varje förhandling innebär med andra ord en hel del tid och resor för vår delegation. Då känns det extra respektlöst att företagets delegation inte ens prioriterar att dyka upp.

Tydligt är att företaget inte anser att ni medlemmar är värda schyssta löner. Era villkor är inte ens värda att diskutera i förhandlingar!

Fortsättning följer..

 

Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige

 

 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om vad som gäller vid övertid 

Tuesday, March 3, 2015 10:34:00 AM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal

 

 

Beordring av övertid

Enligt Teknikavtalet är all övertid beordrad övertid. Det är alltså företaget som avgör om övertid behövs, den anställde kan inte bestämma att han eller hon ska jobba övertid.

 

På Scania används två typer av övertid. När det gäller ”vanlig övertid” är det § 4 moment 5:1 i teknikavtalet som gäller. Där står följande: ”Då arbetsgivaren så anser erforderligt bör arbetstagaren, såvida han icke är därtill förhindrad, arbeta på  övertid i den utsträckning som denna paragraf medger. Meddelande om att arbeta på övertid ska äga rum ävensom förhinder att arbeta på övertid ska lämnas i god tid och senast före sista rast på ordinarie arbetstid”.

Ikappkörningsövertid, (”Toyotatimmen”) är vanlig övertid. Enligt en lokal överenskommelse måste företaget varsla den övertiden senast dagen innan. I överenskommelsen om Ikappkörningstimmen finns också rätten till 12 minuters måltidsuppehåll.

 

Den andra typen av övertid som används på Scania är +SFA. Beordring att jobba SFA ska ges till individen senast 8 dagar innan tillfället. Att bli informerad om att det kan bli +SFA ett visst datum gäller inte som varsel.

 

Skäl att inte arbeta övertid?

När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig.

Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:

  • Företaget beordrar övertid av den anställde.
  • Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.
  • Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.
  • Den anställde kontaktar verkstadsklubben som gör en bedömning av skälen.
  • Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.
  • Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med avdelningen, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport 

Tuesday, March 3, 2015 10:33:00 AM Categories: Förhandlingar Verkstadsklubben

 

  

Den centrala förhandlingen som genomfördes i höstas, angående ett avsked av en person, har fått ett oväntat efterspel. Förhandlingsresultatet blev att medlemmen fick tillbaka sin anställning, men skulle omplaceras till en annan avdelning. Medlemmen är dock fortfarande inte överskriven på den nya avdelningen, utan bara utlånad. Dessutom har medlemmen inte fått tillbaka sitt körtillstånd, trots att den centrala förhandlingen inte resulterade i att tillståndet skulle dras in. Verkstadsklubben har därför på nytt begärt förhandling i ärendet.
Förhandlingen om missbruk av övertid pågår. I samband med förhandlingen lämnades även namnlistorna till företaget. Verkstadsklubben har även författat en skrivelse till förbundet där vi belyser de problem vi har med övertiden.
Förhandlingen om 2015 års lönerevision är uppstartad. Nästa förhandlingstillfälle är idag (3/3).
Verkstadsklubben har även begärt förhandling om deltidsinhyrning. Det handlar om att företaget i en del fall tagit in Lernia för enstaka dagar i veckan, något som klubben anser bryter mot flexavtalet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Närvarotid för bonus 2014 

Tuesday, March 3, 2015 10:32:00 AM Categories: SRB

 

 

Bonusen för 2014 blev 27000 kr. För att erhålla hel bonus krävs en närvarotid på mer än 60 %. För halv bonus krävs 30 - 60 % närvarotid. Under 30 % erhåller man ingen bonus. Samma regler gäller för både visstids- och tillsvidareanställda. Förutsättningen är att man var anställd 31/12, 2014. (Eller om man gick i pension under året.) Ledighet med föräldrapenning (kod 31) är kvalificerande för bonus.

 

I nedanstående tabell finns företagets uppgifter på närvarotid för att uppnå hel respektive halv bonus. Antal arbetsdagar var 224 st. (Exklusive 12 helgdagar och 25 semesterdagar.) Hänsyn tas till arbetstidsförkortningen som om den var schemalagd, dvs årsarbetstiden reduceras. Tabellen gäller för MB, MC och OLO. För DynaMate kan det finnas skillnader i arbetstider. Det kan även finnas personliga arbetstidsöverenskommelser.

Om man fått hel eller halv andel kan man se på www.scaniaforme.se.

 

 

 

 Arbetstider

Veckoarb.tid

Årsarb.tid  

60 %

<60 – 30 %

<30 %

Dagtid

2-skift

Ständig em-skift  

Ständig fm-skift

Natt

Veckoskiftet

40,0

36,8

36,8

38,6

34,0

32,0

1711,36

1630,72

1630,72

1711,36

1460,48

1400,00

1027

978

978

1027

876

840

1026 – 513

977 – 489

977 – 489

1026 – 513

875 – 438

839 – 420

512

488

488

512

437

419

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metall vs Randstad i AD har inletts  

Tuesday, March 3, 2015 10:30:00 AM Categories: Centrala avtal MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

 

– Det blev ingen förlikning vid de inledande muntliga förhandlingarna mellan oss och Randstad i Arbetsdomstolen i går, säger Anna Gustafsson, IF Metalls förhandlingsenhet.

 

 

Verkstadsklubben följer fortlöpande förhandlingarna i stämningen mot Randstad. När tvisten är löst kommer vi att agera utifrån resultatet, när det gäller frågan om bonus för Lernia-anställda.

I går (16/2) inleddes de förberedande muntliga förhandlingarna mellan IF Metall och bemanningsföretaget Randstad. Målet handlar om att de drygt sexhundra bemanningsanställda, som är inhyrda från Randstad till Scania i Södertälje, inte fått någon bonus enligt avtal.
– Det är ren lönedumpning och därför har vi stämt företaget till Arbetsdomstolen. Motparten hävdar dock fortfarande att deras tolkning av bemanningsavtalet är den rätta och att deras anställda som är uthyrda till Scania i Södertälje därmed ska ha sämre ersättning, säger Anna Gustafsson och fortsätter: 
– Bemanningsavtalet säger tydligt att man ska följa villkoren på företaget där de bemanningsanställda är inhyrda. Randstad dumpar villkoren helt enkelt, trots att de inhyrda bidrar till intäkterna på samma sätt som Scanias egen personal.
 
Om det inte nås någon förlikning kommer ytterligare en förberedande förhandling i Arbetsdomstolen att ske den 4 juni. Huvudförhandlingar blir den 29 och 30 september samt den 1 oktober.
– Sådant här tar alltid tid, det är ett omfattande material som ska gås igenom.

IF Metall kräver att medlemmarna på Randstad ska dela på drygt 7 miljoner kronor i utebliven bonus. Summan inkluderar ränta och skadestånd.

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)

 

 Verkstadsklubben följer fortlöpande förhandlingarna i stämningen mot Randstad. När tvisten är löst kommer vi att agera utifrån resultatet, när det gäller frågan om bonus för Lernia-anställda.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt bonussystem klart 

Tuesday, February 17, 2015 1:54:00 PM Categories: MSS (Metall Scania Sverige) SRB

  

Som vi tidigare informerat om är förhandlingen om ett nytt bonussystem nu avslutad. Tisdagen den 10 februari fick klubbstyrelsen information om förhandlingsresultatet. Omedelbart därefter lade vi ut information på verkstadsklubbens hemsida (www.scaniafacken.com/Vklubbenohamn/) och delade ut informationsblad i de olika verkstäderna.

Klubbstyrelsens bedömning är att avtalet är mycket fördelaktigt för våra medlemmar.
Det är främst tre saker som är bättre med den nya bonusen:
- Det är ett avtal. Oavsett vad man tycker om bonusar kontra värdesäkrade löneökningar är detta bättre än det tidigare bonussystemet, där företaget ensidigt bestämde över bonusen.
- Det är ett vinstdelningssystem där vi får del av Scanias vinst. Detta gör att det är tydligt och enkelt för var och en att följa upp bonusens storlek.
- Värdet på bonusen blir högre. Ett normalår (genomsnittlig vinst de senaste 10 åren = 6,5 miljarder) ger 27000:- och taket höjs till 54000:-. (Tidigare tak var 27000:-.)

Pengarna kommer att förvaltas i den stiftelse som förvaltade det gamla bonussystemet, med samma regelverk som tidigare. Vill du veta mer om regelverket kring stiftelsen se www.scaniafacken.com (under fliken ”Resultatbonusstiftelse” högst upp.)

 

Vanliga frågor och svar

 

Vilka eftergifter har facken fått ge för att få igenom detta?
Inga! I en förhandling handlar det oftast om att ge och ta, men i det här fallet har inte facken behövt göra några eftergifter.

Vad händer om Scania går med förlust?
Då delas ingen bonus ut. Detta har dock aldrig hänt. Även under krisen gick Scania med vinst.

Varför har vi inte samma bonusavtal som VW?
Därför att det är andra förutsättningar i Sverige. Till exempel gör våra skatteregler att det är fördelaktigare att låta bonusen förvaltas av en stiftelse under tre år än att den utbetalas direkt. Vi har inte heller behövt göra några eftergifter i form av återhållen löneutveckling eller liknande.

Finns kopplingen mellan SFA och SRB kvar, nu när det är ett avtal?
Det finns ingen koppling mellan SFA och SRB. I flex-avtalet som styr SFA nämns inte bonussystemet över huvud taget.

Vad gäller för 2014 års bonus?
För 2014 blev bonusen 27000:-. Dessa pengar förvaltas som tidigare av bonusstiftelsen.
 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, February 17, 2015 1:53:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

  

Hej alla medlemmar. Jag får tacka för ett bra genomfört årsmöte. På mötet var vi ca 300. I framtiden hoppas jag att våra möten blir mer välbesökta, för ni får inte glömma bort att alla medlemmar har rätt att på betald arbetstid gå på våra möten, och detta inkluderar våra Lerniaanställda. Nu har vi då äntligen kommit överens om ett nytt bonussystem. Vi har från 1 januari träffat och förhandlat fram ett bonusavtal. Ett avtal som vi får vara nöjda med, för vi får inte glömma bort att i det tidigare bonussystemet fanns inget avtal utan det var bara ett ensidigt erbjudande från företaget. Vi har nu fått en första förhandlingstid kring lönerevision 2015. Vi har tredje avtalsåret kvar att förhandla om. Värdet av sista avtalsåret är 1,9 %. Tanken är att det ska vara klart till 1 april. Vi kommer att hålla er uppdaterade kring förhandlingen. Tänk på att alla frågor har ett värde liten som stor, så hör av er till den fackliga organisationen om ni har funderingar.

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Saknar du din kalender? 

Tuesday, February 17, 2015 1:52:00 PM Categories: Avd 38 Östra Småland

 

 

 

Inför 2015 fattade förbundet beslut att papperskalendern som tidigare skickats ut med Dagens Arbete till alla medlemmar skulle dras in. En undersökning gav att intresset för almanackorna inte var så stort.

Det visade sig i efterhand att det trots allt var en del som saknade den och nu har avdelning 38  fått ett antal kalendrar att dela ut till de som vill ha. Antalet är något begränsat så var snabb att höra av dig så du inte blir utan.

Kontakta avdelning 38 på telefon: 0491 76 73 90

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Dags att söka stipendium 

Tuesday, February 17, 2015 1:50:00 PM Categories: Från Förbundet

 

 

Är du medlem i IF Metall, arbetar inom ett företag anslutet till Teknikföretagen och vill studera något ämne inom ramen för Utvecklingsavtalet, till exempel utveckling av arbetsorganisation, företagets ekonomi, resursfrågor eller liknande. Då kan du söka stipendium från IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond. Fonden bekostar, helt eller delvis, studielitteratur och studiematerial.

Ansökan med beskrivning av studieändamål, innevarande och/eller kommande läsår, samt kostnadsberäkning ställs till:
Stiftelsen IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond
Lea Skånberg
Olof Palmes gata 11
105 52 Stockholm

Sista ansökningsdag är den 30 april 2015.

Blankett för ansökan finns att ladda ner på www.ifmetall.se

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Så förvaltas bonusen 

Thursday, February 12, 2015 1:52:00 PM Categories: SRB

 

Pertti Peltola, ordförande för resultatbonusstiftelsen, redogör för hur bonuspengarna förvaltas:

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 30 of 54 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 50 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt