• RSS
  • Subscribe

Archives

Pensionsfakta 

Tuesday, December 22, 2015 10:01:00 AM Categories: Centrala avtal Försäkringar Lokala avtal

 

 

 

Deltidspension (Kollektivavtal)

Uttag från 60årsdagen. Start med avsättning från 2013. Olika summor från olika avtalsperioder. Intjänande från första arbetsdag i ett företag med kollektivavtal. Avsättning görs årligen till personliga pensionsvalet och om man inte tar ut av det så finns det kvar i ditt personliga pensionsval.

 

Scanias avtalspension (Scanias flexibilitetsavtal)

Uttag från 62 år om du arbetat 30 år i koncernen. Uttag från 63 år om du arbetat 25 år i koncernen. Ger 75% av den lön du har när du börjar ta ut avtalspensionen.  Avsättning görs i en försäkring av förlorade inkomstpensionsdelar fram till 65år. (Anställningen upphör).

 

Allmänna pensionssystemet (Lagstadgad pension)

Inkomstpension avsätts 18,5 % från arbetsgivaravgift som fördelas. 16% går till fördelningssystem för pensionsutbetalningar och 2.5% avsätts till Premiepensionen där du väljer fonder. Eget val av förvaltare och efterlevnadsskydd.

Tilläggspension endast för födda 1938-1953.

Avtalspension SAF-LO - arbetsgivaren betalar avgiftsbestämd pension till Fora, som förvaltar. Intjänande år från din 25årsdag. Kan tas ut partiellt från 55år.

Du väljer förvaltare och efterskydd, samt kan göra omval eller flytt av avsatt pensionsdel.

 

//Försäkringskommittén

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet! 

Tuesday, December 22, 2015 10:00:00 AM Categories: Ordförande har ordet Verkstadsklubben

 

 

 

 

 

Hej igen alla medlemmar, året börjar närma sig sitt slut och vi kan åter igen börja summera ett händelserikt och hektiskt år. Jag vill tacka alla medlemmar för ett bra engagemang, och passa på att önska er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år.

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ingen bonus för inhyrda efter AD-beslut 

Wednesday, December 16, 2015 12:16:00 PM Categories: Från Förbundet Förhandlingar

 

Arbetsdomstolen gick på bemanningsföretagets linje i tvisten om inhyrdas rätt till bonusar. Dock var domstolen inte enig.
– Beslutet innebär att en bonus som betalas ut en gång per år inte ska ingå i de inhyrdas genomsnittliga förtjänstläge, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.


IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic

Arbetsdomstolen gav alltså bemanningsföretaget Randstad rätt i bonustvisten*. Det innebär att de drygt 600 bemanningsanställda, som är inhyrda till Scania i Södertälje, blir utan bonus. Detta trots att de bidrar till intäkterna på samma sätt som kundföretagets egen personal.
 

 

– Det är ren lönedumpning, som vi ser det. Bemanningsavtalet säger ju tydligt att man ska följa villkoren på företaget där de bemanningsanställda är inhyrda, säger han.

 Bemanningsföretagen ser förmodligen AD-domen som en vinst. Men den är i så fall ytterst kortvarig, säger Darko Davidovic:
– Nu ska vi göra allt vi kan för att täppa igen den här luckan i bemanningsavtalet, säger han.

*) IF Metall krävde att medlemmarna på Randstad skulle få dela på drygt 7 miljoner kronor i utebliven bonus, inkluderat ränta och skadestånd.

Uppdaterad 2015-12-16 Skribent: Anneli Lundberg

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från klubbens nomineringsmöte 

Tuesday, December 8, 2015 10:03:00 AM Categories: Centrala avtal Möten Verkstadsklubben

 

 

3/12 genomfördes verkstadsklubbens nomineringsmöte i Folkets Park med ca 200 närvarande medlemmar. Förutom sedvanliga nomineringar och val av kontaktombud rapporterade ordförande Mikael Johansson från avtalsrörelsen. I samband med detta lyftes frågan om förbundets samtal med arbetsgivarna om LAS. Mötet beslutade att klubben ska ställa krav på att förbundet lämnar dessa samtal. Bland övriga frågor som kom upp på mötet var inarbetningen runt jul en stor punkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, December 8, 2015 10:02:00 AM Categories: Centrala avtal Ordförande har ordet Verkstadsklubben

 

 

Hej igen alla medlemmar, tänkte säga några ord kring vikten av att gå på våra möten. Vi kanske inte alltid har någon större fråga att diskutera på våra möten, men att kunna gå på våra medlemsmöten är en facklig rättighet som vi har slagits för historiskt. När vi hade nomineringsmötet i parken i torsdags så var vi inte så många som vi hade hoppats på, det var väl inte katastrof men det kunde ha varit bättre. Fundera vidare på detta och gå på mötena, ni behöver inte ställa frågor om ni inte vill, men bara att gå och lyssna kan vara nog så viktigt. Nu vänder vi blad och tittar framåt. När vi har vårt årsmöte i början av nästa år hoppas vi kunna ge er mer information om våra avtalsförhandlingar. Vi kommer att informera om det går bra i förhandlingarna, eller om dom är låsta med allt vad det innebär. Jag lovar er också att det kommer att bli förtäring på mötet, så ställ nu upp och kom på årsmötet.

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Svar på fråga från MCs nomineringsmöte 

Tuesday, December 8, 2015 10:01:00 AM Categories: Arbetsmiljö

 

 

På MC-gruppens nomineringsmöte ställdes en fråga om vad som stod i Arbetsmiljöverkets utlåtande efter deras besök i slutet av 2012.

 

 

Nedanstående är ett utdrag ur detta utlåtande:

 

"Man (Scania) försökte därför se till att en stor hytt alltid efterföljdes av en liten hytt. Därutöver fanns en organisation för att kunna bli avlöst och få snabb hjälp. Hon/ han som gör bedömningen att inte hinna med monteringen på sin position har alltid möjlighet att begära sådan genom att dra i ett snöre. Teamledaren ska då snabbt se till att hon/ han själv eller annan hjälper till en stund. Till varje line finns en frånvaroreserv samt en teamledare. Reserv kan ibland även tas in från annan line. Vid långtidssjukskrivningar tas extra personal in i arbetsgruppen på line.

Vidare görs en belastningsergonomisk bedömning av arbetet vid samtliga positioner och man arbetar för att få bort riskfyllda arbeten genom ändrat arbetssätt, hjälpmedel mm. Avsikten är att samtliga medarbetare vid en line under vissa timmar i veckan ska arbeta med förbättringsarbete.

 

Det framfördes vid mötet att personal ibland upplevde motvilja att dra i snöret för att få hjälp. Det överenskoms därför på mötet mellan arbetsplatsens parter att arbetsgivaren kommer att ytterligare tydliggöra för arbetstagarna att de inte ska låta bli att dra i ett tidigt skede för att påkalla hjälp.

 

Arbetsmiljöverket gör följande bedömning:

 

Sammantaget finner Arbetsmiljöverket att företaget aktivt arbetar för att arbetet ska kunna utföras i en lugn och jämn takt. Ett aktivt arbete pågår för att minska de belastningsergonomiska riskerna. Arbetstagare har möjlighet att få hjälp och avlastning och antalet stopp vid linen följs löpande."

 

 

Det är alltså av stor vikt att man drar i snöret när man inte hinner med!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Varför är det viktigt med kollektivavtal? 

Tuesday, December 8, 2015 10:00:00 AM Categories: Centrala avtal Medlemskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbens nomineringsmöte i Folkets Park 

Tuesday, November 24, 2015 10:33:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

 

Verkstadsklubbens nomineringsmöte blir torsdagen den 3 december klockan 15:12. På mötet kommer val av kontaktombud att göras och även nomineringar till klubbstyrelsen och revisorer. Lämna gärna förslag till valberedningen innan mötet. Mötet är betalt med verklig tid. Du som arbetar dag har rätt att gå 18 minuter innan mötet börjar, d.v.s. klockan 14:54. Glöm inte att informera din PL senast dagen innan om att du ska gå på mötet.

 

Tidsbokning vid fackmöte

 

FM-skiftet:

När du går till fackmöte ska du göra en frånvarobokning med kod 18 den tid du går och fram till skiftets slut kl 15.12.

Nästa dag gör du en tidsbokning för tiden du var på fackmötet efter kl 15.12. 

 

EM-skiftet:        DRA INTE DITT KORT INNAN MÖTET!
När du kommer från fackmötet till arbetet ska du göra en frånvarobokning med kod 18 från mötets början till mötets slut.

 

Om det blir problem med tidsbokningen kontakta din produktionsledare.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet. 

Tuesday, November 24, 2015 10:32:00 AM Categories: Ordförande har ordet Verkstadsklubben

 

 

 

Hej alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er annars hör ni av er till den fackliga organisationen.

 

 Nu har avtalsråden sagt sitt och röstat ja till FI plattformen. Några av facken inom industrins förslag till krav:
• Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar.
• Fortsatt utbyggnad av delpension.
• En ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö
.

 

 Det som händer nu är att förhandlingsdelegationerna för respektive avtalsområde kallas in och börjar sitt arbete, tanken är att man kring jul ska lämna över kraven till motparten. Efter det drar förhandlingarna igång, vi kommer att hålla er uppdaterade.

 

 Dagens budskap handlar om allas lika värde, signaler som vi får in att människor har blivit kränkta kan vi aldrig acceptera. IF Metalls grundidé är alla människors lika värde och rätt.

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson.
 
 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Nu kan du göra ditt val 

Tuesday, November 24, 2015 10:31:00 AM Categories: SRB

 

Sedan 16 november är det möjligt att registrera sig på www.scaniaforme.se för att få ut innestående bonus. Sista svarsdatum för de som svarar via ScaniaForMe är 30 December.
Kom ihåg att bekräfta ditt val genom att klicka på ”Godkänn och skicka”!
-När du är klar ska det se ut så här:

 

 

 

  

För dig som valt att få informationen med post gäller att fylla i den blankett finns bifogad i brevet och returnera det i det medföljande svarskuvertet. Svar via brev ska vara stiftelsen tillhanda senast den 12 december, annars kommer andelarna att stå kvar. Observera att det inte kommer att skickas ut någon påminnelse!

 

Vid frågor rörande utskiftningen kan man även kontakta SEB Vinstandelar på telefonnummer 0771-390170, vardagar mellan kl 13-15.

Mer info om resultatbonusen finns på www.scaniafacken.com (klicka på fliken ”Resultatbonusstiftelse” högst upp).

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 30 of 60 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt