• RSS
  • Subscribe

Nytt flexibilitetsavtal på plats! 

Tuesday, May 26, 2015 11:01:00 AM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige)

 

Nu har vi till slut nått en överenskommelse med företaget om hur många inhyrda de maximalt får ha. Vi har även reglerat hur länge de kan vara inhyrda och hur övergången till en riktig anställning på Scania skall ske. Det reviderade avtalet träder i kraft den 1 Juni, men anpassningen till de nya villkoren görs succesivt under återstoden av 2015.

 

Maxgräns

Företaget får inte ha mer än 10% inhyrda på IF Metalls avtalsområde.

 

Anställning

Ingen skall behöva vara inhyrd och ha en otrygg anställning längre än 24 månader. I god tid innan denna tidsgräns är uppnådd så skall ett erbjudande om fast anställning på Scania ges till den inhyrde.

 

Det kommer att finnas tillfällen då företaget  ej vill anställa en person av olika anledningar, för dessa avvikelser har vi ordnade processer där vi kommer att vara med och företaget tvingas redogöra för skälen till varför de inte vill anställa vår medlem. Varseltiden för att avsluta ett inhyrningsuppdrag skall vara minst 3 månader.

 

Likabehandling

Inhyrda ska behandlas på samma sätt som Scaniapersonal med avseende på arbetsorganisation, introduktion samt enligt Scanias grundvärderingar. De ska ingå i normal rotation och alltså inte placeras fast på enklare och/eller tyngre arbetsuppgifter.

 

Vi har även kommit överens om processer och principer för hur en nedgång skall hanteras, enkla principer som exempelvis att de som varit inne längst är de som går sist.

Avtalets skrivningar om SFA och pensioner är inte hanterade i denna förhandling och är därmed helt oförändrade.

 

Det har tagit tid!

Det har tagit över två år av förhandlingar att komma i mål med denna uppgörelse, förhandlingen startades i mars 2013. Den har sin grund i ett avtal som våra fackliga kamrater på VW tecknat med våra ägare, en riktlinje som har den inhyrdes trygghet och villkor i fokus. De har satt en lägstanivå för inhyrdas villkor inom koncernen.

 

Till en början så ville ledningen på Scania inte erkänna riktlinjens giltighet, inte för ens Volkswagens totala övertagande var ett faktum fick vi gehör för våra krav om att riktlinjen skulle införas. När väl övertagandet var ett faktum och frågan om VW-avtalens giltighet var ur världen så valde vi att prioritera bonusfrågan och så fort vi var klara med den så återupptogs förhandlingarna.

 

Vi har anpassat riktlinjen till våra förutsättningar och behov.

 

Vi skulle vilja påstå att vi har sett en helt annan sida av Scania den senaste tiden, en vilja att komma överens och respekt för våra krav och för oss som motpart!

 

 

De som har förhandlat på koncernfacksnivå är:
Mikael Johansson, Oskarshamn
Mats Johansson, Luleå
Michael Gustafsson, Södertälje

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Föräldralön har blivit föräldrapenningtillägg 

Tuesday, May 26, 2015 10:59:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vi i Försäkringskommittén vill påminna er som har varit föräldralediga innan 2014 om att ansöka om föräldralön från arbetsgivaren. 1 januari 2014 gick föräldralönen som arbetsgivaren betalade ut över till AFA försäkring och kallas numera FPT (Föräldrapenningtillägg).

 

Då det bara går att backa 6 år i tiden i det gamla systemet så är det bra att kolla upp att man har fått ut det man har rätt till i samband med den sammanhängande  föräldraledigheten. Föräldralönen gav dig 10% på din grundlön under tiden du var hemma. Kontakta lönekontoret för vidare hjälp eller hör av er till någon i Försäkringskommittén.

 

Försäkringskommittén

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vad innebär det att vara kontaktombud? 

Tuesday, May 26, 2015 10:56:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Kontaktombuden väljs av medlemmarna på verkstadsklubbens nomineringsmöte, för att vara deras kontakt med verkstadsklubben. Kontaktombud kan också väljas in i efterhand genom att klubbstyrelsen gör ett så kallat fyllnadsval. Målet är att ha ett kontaktombud på varje PL-område.

 

Kontaktombudet är en viktig kugge i det fackliga arbetet. Tillsammans med andra förtroendevalda och medlemmar på sin avdelning arbetar vi för att skapa en god arbetsplats. Ju fler vi är, desto starkare blir vi.

 

Kontaktombudets uppdrag är att:

  • Föra ut information från kontaktombudsträffarna till sin avdelning. 
  • Ta upp frågor från medlemmar på kontaktombudsträffar.
  • Verka för att arbetskamrater blir medlemmar i IF Metall.
  • Verka för ett ökat intresse för IF Metall på sin avdelning.
  • Kunna delta aktivt i projektarbete.

Kontaktombudets rättigheter regleras av förtroendemannalagen, som bland annat säger att en förtroendevald har rätt till den tid uppdraget kräver. Att få gå på kontaktombudsmöten är en sådan rättighet. Likaså att man får tid att föra ut information till medlemmarna på avdelningen. (Naturligtvis kan det hända någon enstaka gång att kontaktombudet inte kan gå på en kontaktombudsträff, till exempel om väldigt många är sjuka.)

 

Så stötta ditt kontaktombud när han eller hon behöver gå ifrån för att vara med på kontaktombudsträffarna! -Och efterfråga information efteråt. Kontaktombudet kanske inte kan svara på alla frågor med en gång, men han eller hon kan ta med sig frågorna till nästa möte.
Det är er rättighet att få information om förhandlingar, försäkringar och andra fackliga frågor!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny arbetsgivare - ny fullmakt 

Wednesday, May 13, 2015 10:10:00 AM Categories: Medlemskap

 

Verkstadsklubben påminner om möjligheten att fylla i en fullmakt för att medlemsavgiften ska kunna dras på lönen. De tidigare Lernia-anställda som nu gått över till Scania behöver fylla i en ny fullmakt. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ökad tillgänglighet på avd 38 

Wednesday, May 13, 2015 10:07:00 AM Categories: Avd 38 Östra Småland

 

Avdelning 38 Östra Småland har från och med vecka 19 utökat sina öppettider på fredagar vilket innebär att man kommer att ha öppet till 16:00 under sommarhalvåret, och till 16:30 på vinterhalvåret.

 

Öppettiderna på avdelningen kommer hädanefter att vara enligt nedan:

 

Måndag                   08:00-17:30
Tisdag-Torsdag        08:00-16:30
Fredag (4/5-28/8)    08:00-16:00
Övriga fredagar       08:00-16:30

 

Lunchstängt             12:00-13:00

 

Kontaktuppgifter till avd 38:

 

                      Telefon            0491-76 73 90
                      E-post              postbox.avd38@ifmetall.se
                      Hemsida           http://www.ifmetall.se/avd38

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringsinformatör på Dynamate 

Wednesday, May 13, 2015 10:06:00 AM Categories: Försäkringar

 

I Hyttbyggaren nr 7 fanns en rapport från försäkringskommittén. Tyvärr saknades ett namn på listan över försäkringsinformatörer. Det var Emanuel Theodoridis på Dynamate som jobbar i presshallen. Han har telefonnummer 65156.

Så om någon på Dynamate har några frågor om försäkringar så kan dom kontakta Emanuel (eller någon av de övriga försäkringsinformatörerna.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Intresserad av ungdomsfrågor? 

Wednesday, May 13, 2015 10:04:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På verkstadsklubbens årsmöte valdes Lars-Ove ”Lalla” Olsson på Instrumentpanelen (skift 1) till ny ungdomsansvarig för verkstadsklubben.

Är du intresserad av ungdomsfrågor och skulle vilja vara med och starta upp en ungdomskommitté? Hör av dig till Lars-Ove, eller till verkstadsklubben.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Många nya medarbetare 

Wednesday, May 13, 2015 9:54:00 AM Categories: Medlemskap

 

För närvarande kommer det in många nya medarbetare från Lernia, vilka vi hälsar välkomna. Verkstadsklubben har ett pass med facklig information under introduktionsveckan och glädjande nog är det många som väljer att bli medlemmar i IF Metall.

 

Syftet med en fackförening är i första hand att förhindra lönekonkurrens och att skapa så bra arbetsvillkor som möjligt. Varje medlem i facket ställer genom sitt medlemskap upp på fackföreningens grundlag (det fackliga löftet) att aldrig någonsin arbeta till sämre lön eller villkor än de vi kommit överens om i föreningen. Det är därför angeläget att så många som möjligt är med i facket.

 

Vill man skriva in sig i IF Metall efter introduktionen är det bara att ta kontakt med någon av våra förtroendevalda, eller komma upp på klubbexpeditionen (ovanpå Sandåsavakten) så hjälper vi till.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt bemanningsavtal klart 

Wednesday, April 29, 2015 5:59:00 PM Categories: Lernia LO

 

 

Ett nytt bemanningsavtal har tecknats mellan LO-förbunden och motparten Almega. Det är ett ettårsavtal som bland annat innebär höjd garantilön, till 103 kronor per timme respektive 110 kronor per timme, för de bemanningsanställda från den 1 maj. Dessutom fick LO-förbunden igenom sitt krav på mer ordning och reda vad gäller anställningsformerna. 


Det innebär bland annat att bemanningsanställda hädanefter inte ska kunna snuvas på garantilönen genom felaktiga anställningsformer – till exempel extraanställning vid "annan huvudsaklig sysselsättning”. 
– Med det nya avtalet måste arbetsgivaren alltid lämna ett skriftligt intyg som styrker att den anställde verkligen studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och det ska lämnas till det administrativt ansvarige förbundets lokalavdelning tillsammans med en kopia på anställningsavtalet.

Det nya bemanningsavtalet är preliminärt till dess att samtliga LO-förbunds respektive förbundsstyrelser godkänt det.

 

Mer info om det nya avtalet finns här: http://da.se/2015/04/klart-med-nytt-bemanningsavtal/

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Första Maj i Oskarshamn 

Tuesday, April 28, 2015 12:06:00 PM Categories: LO

 

 

Första Maj-firandet i Oskarshamn arrangeras som tidigare av LO-facken, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Som vanligt samlas vi på Mäster Palms Väg för att tåga genom centrum. Nytt för i år är att själva firandet kommer att ske på Brädholmen där vi bland annat bjuds på fika, chokladhjul, ansiktsmålning och musik från Ung Aktiv. Talare är Ylva Thörn, tidigare ordförande för Kommunal och Sanna Tolkki, ungdomstalare från Transport.

 

Hålltider
13:00   Samling vid Mäster Palms Väg
13:30   Avmarsch mot Brädholmen
14:00   Möte på Brädholmen

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 30 of 56 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt