Veckovila

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 24, 2018 12:55:00 PM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal

 

Enligt Teknikavtalet ska man ha minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Det är detta som brukar kallas veckovila.

I ett lokalt avtal har Scania och MSS (koncernfacket) kommit överens om att brytpunkten för varje sjudagarsperiod är lika med tidpunkten för förmiddagsskiftets start måndag morgon. På Scania i Oskarshamn är det 06:24 måndag morgon som gäller.

Mellan 06:24 måndag och 06:24 nästkommande måndag ska man alltså ha fått åtminstone en period med 35 timmars sammanhängande ledighet.

Om man pga till exempel övertid behöver förlägga veckovilan på ordinarie arbetstid är Scania och MSS överens om att ersättning ska utgå som om han/hon hade arbetat, dvs månadslön plus eventuella tillägg.

 

Ur Teknikavtalet:
§4 Mom. 4:7 Veckovila

Om de lokala parterna inte enas om annat ska arbetstagare ha minst 35 timmars sammanhängande viloperiod under varje period om sju dagar (veckovila). Veckovilan ska så långt möjligt förläggas till veckoslut.

[…]

Om veckovila förläggs till ordinarie arbetstid ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas. Det ankommer på de lokala parterna att överenskomma om sådan ersättning.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt