Ett tryggare arbetsliv

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, May 8, 2018 1:03:00 PM Categories: Från Förbundet

 

Industrin är ibland en farlig och slitsam arbetsplats. Därför krävs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och sjukdom. Vi vill se fortsatta ökade resurser till Arbetsmiljöverket och deras inspektioner, och vi vill att alla ska ha tillgång till företagshälsovård.

När olyckor ändå inträffar så måste polis och åklagare hantera arbetsmiljöbrott bättre och snabbare. Det ska kosta om man slarvar med säkerheten – det handlar om våra liv!

Industrin förändras snabbt, och industriarbetarnas kunskaper måste byggas på i takt med teknikutvecklingen. Därför vill vi se ett nationellt system för lärande i arbetet. Det stärker industrin, men ökad kompetens innebär också en ökad anställningstrygghet.

Svensk industri är framgångsrik tack vare modern teknik och trygga, kompetenta medarbetare. Trots det finns det krafter som vill göra det lättare att sparka folk och lagstifta om lägre löner. Sätt stopp för det – rösta för ett tryggare arbetsliv!

Läs mer om IF Metalls viktigaste frågor inför valet: https://www.ifmetall.se/aktuellt/val-2018/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt