• RSS
  • Subscribe

Archives

Rekordbonus! 

Tuesday, March 5, 2024 9:59:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige) SRB

 

 

Med vår resultatbonus får vi en rimlig del av de vinster vi är med och skapar. En del av företagets nettovinst betalas ut till de anställda tack vare vårt avtal om resultatbonus.  

Även om vi under året haft det ganska tufft med störningar både från underleverantörer och i logistiksystemet så har vi lyckats leverera ett bra resultat.

 

Vi kan därmed meddela att årets utbetalning för

Scanias Resultatbonus blir

56 082kr per anställd!

Vi är stolta över vårt avtal,  en stark fackförening gör skillnad!

Företaget och de fackliga organisationerna på Scania har sedan 2015 ett avtal om bonus för de anställda som skall säkerställa att vi får ta del av de vinster som vi tillsammans skapar. Detta avtal lyckades vi komma överens om strax efter att VW helt tog över Scania och var en del av vår uppgörelse med de nya ägarna. Då vi enades om att Scanias ledning och fackföreningarna på Scania skulle förhandla fram ett bonusavtal med bonusnivåer som liknar de i VW-gruppen.

Även innan 2015 hade vi bonus men denna var ett ensidigt erbjudande från företaget där vi helt saknade inflytande. Det var baserat på andra faktorer så som kvalité och leveransprecision med mera och gav oss en väsentligt lägre utdelning - cirka 14 000 kr i snitt.  

Mer information om Scanias bonussystem kan du hitta under Min anställning på Reflex, det går så klart även bra att fråga någon av dina lokala fackliga representanter.

 

Klubbordförande Michael Lyngsie (Södertälje), Mikael Johansson (Oskarshamn), Thomas Nyberg (Luleå)

 

Fördelning av vinstandelar  

Scanias Resultatbonus är en fördelning av företagets vinst till samtliga anställda, helt i linje med vår fackliga åsikt att vi ska få ta del av värdet vi producerar! Bonusen följer också en trappstegsmodell utifrån den rapporterade vinsten i bokslutet. Under mars månad meddelas hur stor bonusen för förra produktionsåret blev. Från maj kan du se din tilldelning (hel eller halv bonus och dess värde) på Benify eller PRI.  

Bonusen läggs in i en vinstandelsstiftelse som hanteras av PRI. Där ligger pengarna investerade i 3 år innan du kan begära ut dem och under tiden växlar värdet med aktiekurserna. Du kan se ditt innehav på pri.se under Vinstandelsstiftelse.

I december kan du begära om att göra ett uttag för de andelar som legat inne tillräckligt länge för att bli tillgängliga – disponibla. Innan den 31/12 måste du begära ut dem. De betalas sedan ut ungefär i mars året därpå. Väljer du att inte begära ut några andelar så ligger de kvar, investerade, tills nästa år.  


Läs mer om Scanias resultatbonus på stiftelsen hemsida på www.scaniafacken.com.

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till pensionsinfo 

Friday, February 16, 2024 9:28:00 AM

Har du koll på vad som gäller när du går i pension?

Alla medlemmar som är över 55 år, samt förtroendevalda som vill veta mer om pensioner är välkomna på information i Auktionen med Magnus Andersson som är ansvarig för arbetsmiljö och försäkringar på avdelning 38 Dackebygden.
(Notera att detta är samma genomgång som förra året och riktar sig i första hand till de som inte fick plats då, samt nya intresserade.)

 

Två tillfällen är inbokade:

Måndag 22 april

13:00 – 14:00

Plats: Auktionen

Måndag 29 April

13:00 – 14:00

Plats: Auktionen

 

Anmälan kan ske till försäkringsansvarig Tobias Engström på telefon 63780, eller via mail till ifmetall.oskarshamn@scania.com (ange namn och anställningsnummer samt vilket tillfälle du anmäler dig till).

 

Bild från ett av förra årets tillfällen.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Friday, February 16, 2024 9:27:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

  • På MB-gruppens årsmöte valdes Andreas Jisvik till ny gruppordförande.
  • Klubbstyrelsen har fyllnadsvalt Lars Lundgren MBCPS1 och Malin Johansson MCABW till nya kontaktombud, samt Amel Hadzic på SIM till skyddsombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Berätta för chefen att du är gravid 

Friday, February 16, 2024 9:24:00 AM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar

 

Det kan vara jobbigt att berätta tidigt om en graviditet, men ibland är det nödvändigt. Om du utsätts för kemikalier eller annat som kan vara skadligt bör din arbetsmiljö riskbedömas tidigt i graviditeten eftersom foster utvecklas mycket även under de första veckorna.

Det finns särskilda regler som skyddar gravida på jobbet, men de gäller först när arbetsgivaren känner till graviditeten.

När din chef får reda på att du är gravid ska hen kalla på en riskbedömning så fort man har fått kännedom om graviditeten. Medverka på riskbedömningen ska chef, skyddsombud och sakkunnig från företagshälsovården. När man har gjort bedömningen ska man titta på om man behöver vidta några åtgärder, tex för att anpassa arbetet

 

Gravidförsäkring.

Gravidförsäkring tecknar du själv på www.folksam.se
Den finns som grundskydd som är gratis och utökat skydd mot ett engångsbelopp. Utökat skydd rekommenderas då framtida diagnoser, medicinsk invaliditet och krisstöd ingår.
Försäkringen gäller även för partner som har rätt till kristerapi och krisstöd.
Försäkringen gäller i sex månader efter födsel och ger möjlighet att teckna medlemsbarn utan hälsodeklaration.

 

Medlemsbarn är en medlemsförsäkring hos Folksam men måste tecknas själv då den inte ligger i medlemskapet.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Dags att skriva motioner! 

Friday, February 16, 2024 9:14:00 AM Categories: Centrala avtal

 

Ta möjligheten att vara med och påverka, om du vill få in något nytt eller förbättra något befintligt i vårat kollektivavtal. Det kan du göra genom att skriva en motion till avtalsrådet. Det behöver inte vara en helt färdig motion, utan vi hjälper gärna till att färdigställa.

Det finns även möjlighet att skriva motioner till IF Metalls kongress som går av stapeln nästa år. Där har man ett bredare område som man kan skriva motioner om och man kan motionera om i princip vad som helst. Allt ifrån att förbättra arbetsmiljön till att få en starkare A-kassa.

Så diskutera gärna runt fikaborden vad ni vill förändra eller förbättra så vi får in många kloka motioner!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Stöd Musikhjälpen 

Friday, November 24, 2023 9:46:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden

 

En decembervecka om året engagerar Musikhjälpen hela Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Tre kända programledare blir inlåsta i en glasbur på ett torg för att sända radio och tv dygnet runt i 144 timmar. Musikhjälpen bygger på de personer som engagerar sig runtom i Sverige.

 

IF Metall Dackebygden har startat en insamlingsbössa hos Musikhjälpen för att hjälpa till att samla in pengar för årets tema - Ingen ska behöva dö av hunger. Alla bidrag går direkt till Radiohjälpen som fördelar insamlade pengar.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rätt och möjlighet att ha med en facklig representant vid rehab och andra möten med företaget! 

Friday, November 3, 2023 8:25:00 AM

Då det har kommit till vår kännedom att många inte får frågan om de vill ha med någon facklig

representant vid rehab eller andra möten med företaget, så vill vi förtydliga att man alltid har 

rätt att ta med sig någon vid dessa tillfällen. Är det så att man blir inkallad med kort varsel så har man rätt att skjuta på detta möte om man inte får tag i någon som kan följa  med. Detta är en rättighet som alla våra medlemmar inom IF Metall har, och som vi ska ta vara på. Man vet aldrig vad som väntar en på andra sidan dörren, och då är det skönt att veta att man inte är ensam!!


Till dig som blivit påkommen vid en drogkontroll så vill vi vara med vid samtalet med chef och hr för att det ska gå rätt till och bevaka så allt sker på ett bra sätt för dig som individ. När vi är med vid rehab och andra möten har vi tystnadsplikt och under förtroende, och det är inget vi tar lätt på.

 

Så ska du på ett möte eller rehabsamtal, ta kontakt med kontaktombudet på din avdelning,
gruppordförande eller ring till verkstadsklubben så ska vi hjälpa dig.
DU väljer vem du vill ha med på mötet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Folklådan - om krisen kommer... 

Wednesday, September 27, 2023 8:24:00 AM Categories: Medlemskap

 

Just nu pågår beredskapsveckan vars syfte är att öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Genom ditt medlemskap i IF Metall kan du köpa Folklådan till ett förmånligt pris - en genomtänkt prepperlåda för krisberedskap.

Gå till www.lomervarde.se för att beställa.

 
 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Övertid - vad gäller? 

Thursday, September 21, 2023 8:03:00 AM Categories: Centrala avtal Lokala avtal

 

På förekommen anledning påminner vi om vad som gäller vid övertid.

 

Företaget kan beordra övertid när de anser att det behövs. Det är alltså inget som förhandlas med facken! När företaget beslutat att övertid behöver köras är det närmaste chef, eller högre som varslar respektive individ. Detta eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret. En teamleader tex har inte befogenhet att kräva att en arbetskompis ska jobba över om denna inte vill.

 

Övertid ska varslas före sista rasten på ordinarie arbetstid. Om man inte kan arbeta vid ett övertidstillfälle säger man det till chefen. Det finns inget som säger att man behöver ”ansöka om ledigt” på tid som är utanför ordinarie arbetstid!

 

När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig. Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:
• Företaget beordrar övertid av den anställde.
• Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.
• Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.
• Den anställde kontaktar gruppstyrelse/verkstadsklubb som gör en bedömning av skälen.
• Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.
• Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med förbundet, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 

Ovanstående förhandlingsordning är enda sättet för verkstadsklubben att driva enskilda personers rätt att slippa arbeta vid ett övertidstillfälle.

 

Förutom detta regleras mängden övertid en individ kan arbeta i kollektivavtalet. En person får arbeta max 50 timmar övertid per månad, och max 150 timmar per år (därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar). Vårt lokala flexibilitetsavtal säger att övertid och +SFA tillsammans inte får överstiga 225 timmar per år.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Steg E i lönesystemet 

Thursday, September 21, 2023 7:59:00 AM Categories: Lokala avtal Löner

 

2012 förhandlades steg E i lönesystemet fram som ett sätt att utöka möjligheterna till utveckling då lönesystemet ansågs för låst. För att komma i fråga för E-steget måste man varit minst två år i steg 4, samt uppfylla kraven nedan:
- Visar på en högre kompetens i sitt arbete och förståelse för helheten.
- Aktivt engagemang i verifiering av ny utrustning till avdelningen.
- Aktivt engagemang vid produktändringar som berör avdelningen.
- Visar på konkreta bidrag till att ta bort slöseri och förbättring av kvaliteten.
- Stödjer övriga gruppmedlemmar och bidrar till deras utveckling.

 

Beslut och uppflyttning av medarbetare till nivå E sker en gång per år i februari.

Om du har varit i steg 4 mer än två år och du anser att du uppfyller kraven ovan, ställ frågan om nominering till E-steget till din chef på nästa PoU-samtal. Om hen säger nej ska du samtidigt få veta vad du behöver förbättra för att uppfylla kraven.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 2 of 79 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt