• RSS
  • Subscribe

Archives

Skyddsombudens dag 

Thursday, October 13, 2022 7:33:00 AM Categories: Från Förbundet Skydd

 

Vecka 43 varje år är det den internationella arbetsmiljöveckan och den 26 oktober är det skyddsombudens dag. Det är dagen man väljer att lyfta fram det viktiga uppdraget som skyddsombuden har på arbetsplatsen. Detta beslutades 2011 i Europafacket och sedan 2012 har man uppmärksamma skyddsombuden just denna dag.

Som arbetstagare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud om du har problem med arbetsmiljö. Men du ska alltid i första hand ta upp risker eller problem i arbetsmiljö med din chef. Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och är skyldig att agera om man som anställd hittar risker eller brister i arbetsmiljön.

Onsdagen den 26 oktober tycker vi att ni som IF Metallare och arbetskamrater ska stötta skyddsombuden lite extra i detta viktiga uppdrag som dom har för att verka för en bättre arbetsmiljö, men naturligtvis behöver man det stödet hela året så att vi tillsammans kan skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö i våra verksamheter.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, October 13, 2022 7:32:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar. Hoppas att allt är bra med er! Tänk på att höra av era till våra förtroendevalda om ni har frågor och funderingar, inga frågor är för små.
En av våra större frågor nu är att vi ska teckna ett nytt centralt avtal i vår, vi har avtalsråd 14–15 november där vi bland annat ska diskutera avtalsfrågan. IF Metalls förhandlingsdelegation träffar teknikarbetsgivarna för att lämna över våra krav 21 December, därefter börjar förhandlingarna.
Vi får en del frågor kring hanteringen av vårt lönesystem, en är lönesteg E, där det nomineras utifrån en uttagningsprocess för uppflyttning av verkstadsanställda från respektive avdelning. Nomineringarna startar snart, sedan är det en avstämning med PRU cheferna och efter detta blir det en överläggning med IF Metall (Observera att detta nomineringsförfarande sköts av företaget och att detta inte är någon förhandling.) Nu pågår den årliga Employee Satisfaction Barometer. Från IF Metall vill vi uppmuntra er att fylla i enkäten så att vi får ett så högt deltagande som möjligt, det är viktigt för att kolla vår personals välbefinnande.

 

Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Avtalsrådet representeras av valda delegater från avdelningarna inom IF Metall i Sverige och har till uppgift att träffas, diskutera och vara rådgivande, rekommenderar förbundsstyrelsen att fatta vissa beslut.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Äntligen finns Jubileumsfondens lägenheter bokningsbara på nätet! 

Thursday, September 15, 2022 6:36:00 AM Categories: Jubileumsfonden


Sälen är fantastiskt, oavsett årstid, upplev allt vad fjället har att erbjuda med eller utan snö. Välj mellan skidor, cykling eller vandring - äventyret för hela familjen väntar precis runt knuten!

Under vintern kan du boka dessa härliga lägenheter weekend (torsdag-söndag), kortvecka (söndag-torsdag) eller helvecka (söndag-söndag).
Vår-sommar-höst bokas lägenheterna per dygn eller helvecka med valfri bytesdag.

För att bokningen ska godkännas måste du, i rutan meddelande uppge ditt anställningsnummer och företaget du är anställd i.
 

 

BOKA WEEKEND VINTER

 

BOKA KORTVECKA VINTER

 

BOKA HELVECKA VINTER

 

BOKA DYGN VÅR-SOMMAR-HÖST

 

BOKA HELVECKA VÅR-SOMMAR-HÖST

 

 

Vad är jubileumsfonden?

Jubileumsfonden instiftades 1988 till förmån för de anställda i dåvarande Saab-Scania-koncernen. Ursprungligen avsattes 150 miljoner kronor, varav merparten delats ut till de anställda.

Jubileumsfonden äger semesterlägenheter i Sälen och på Öland, som kan bokas till förmånliga priser av anställda i Saab AB, Scania CV AB och dess dotterbolag.

(Hemsida: http://www.jubileumsfonden.se)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny försäkringsinformatör 

Wednesday, September 7, 2022 10:02:00 AM Categories: Försäkringar

 

Emanuel Theodoridis är nyinvald i försäkringskommittén som lokal försäkringsinformatör mot SIM.
Mail:
emanuel.theodoridis@scania.com, interntel: 65156
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls krav i valrörelsen 2022 

Wednesday, September 7, 2022 10:02:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Industrin har en särställning i det svenska samhället och IF Metallarnas röster ska höras ända in i regeringen. Vi ställer krav för att påverka och för att politiker ska ta beslut som gynnar våra medlemmar. Därför är vi tydliga med våra krav i valrörelsen.
 

En bättre pension
När vi går i pension ska vi kunna känna oss trygga i att vi får ut en pension som är tillräcklig för ett värdigt liv. Den tryggheten ska finnas även om man varit sjuk eller arbetslös under delar av yrkeslivet. Därför behöver pensionerna bli högre, trygghetssystemen fungera och  rehabiliteringen bli bättre.
 

En mänskligare sjukförsäkring
Om vi blir sjuka eller skadade ska sjukförsäkringen ge oss stödet vi behöver, så länge vi behöver det. Sjukdom och sjukskrivning ska inte innebära fattigdom. Idag hamnar sjuka människor i kläm, så kan vi inte ha det. Därför måste sjukförsäkringen förbättras.


En rättvis klimatomställning
Industrin är en del av lösningen på klimatkrisen och klimatomställningen är heller inte möjlig utan oss industriarbetare. Därför måste vi få den kompetensutveckling vi behöver när våra arbetsuppgifter förändras. Det måste ingå i klimatomställningen att hela landet får tillgång till billig el och att kostnaderna för arbetspendling är rimliga för alla.

 

Ingen ska dö av jobbet

Industrin kan vara en farlig arbetsplats, därför behövs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och sjukdomar. De regionala skyddsombuden behöver få tillgång till fler arbetsplatser, arbetsmiljöbrotten måste prioriteras och det ska råda nolltolerans mot dödsolyckor, arbetsrelaterade skador eller sjukdom.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Wednesday, September 7, 2022 10:00:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej och välkomna tillbaka från semestern alla medlemmar, hoppas att ni har haft det bra under ledigheten och att
ni har kunnat ladda batterierna, för det har ju varit en helt underbar sommar. Nu blir det en vardag igen med allt
vad det innebär, från klubbens sida fortsätter den fackliga kampen med att försöka få till lösningar kring dom
frågor som står högst upp på agendan. Vi har en avtalsrörelse som drar i gång på alvar nu i höst som kommer att
bli tuff, när vi nu ska förhandla fram ett nytt centralt avtal som ska börja gälla från 1 april 2023. Vi har val nu i
september, ett val som ska avgöra om vi fortsättningsvis vill ha ett öppet demokratiskt samhälle och där vi
fortsättningsvis har ett inflytande för våra medlemmar i våra fackliga rättigheter.

 

/Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fyllnadsval 

Wednesday, June 29, 2022 6:33:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har valt Sven-Olof Adolfsson till kontaktombud på lågvolymline och Emma Blomqvist har valts till ersättare i MCs gruppstyrelse.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet - Sommarhälsning 

Wednesday, June 29, 2022 6:33:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar, eftersom detta är sista hyttbyggaren innan semestern så vill jag passa på att skriva några ord. Året har ju präglats av Rysslands invasion av Ukraina, och allt lidande som detta har inneburit. För oss inom Scania så har vi haft en ryckig produktion med en hel del stopp pga. leverantörsbrister, vi får hoppas att det lugnar ner sig i vår värld så att vi alla kan återgå till normal vardag igen.

Jag får med detta passa på att önska alla medlemmar med familjer en riktigt skön semester!

 

Mvh klubbordförande Mikael”Sippa”Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbkonferens 

Wednesday, June 29, 2022 6:31:00 AM Categories: Verkstadsklubben


Klubbstyrelsen har haft sin årliga konferens där man bland annat har gått igenom handlingsplan och utsett områdesansvariga i olika forum (se nedan). Även klubbens jämställdhetsplan reviderades och olika utåtriktade aktiviteter har planerats.

 

ANSVARSOMRÅDEN 2022

ANSVARIGA/VALDA

Försäkringsansvarig

Tobias Engström

Introduktion

Joakim Rylin

Personalfrågor

Klubbordförande, sekreterare, PRU-ansvariga + respektive gruppordförande

Ungdomsansvarig

Martin Nilsson

Hyttbyggaren/Hemsidan

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Leine Johansson

Lönesystemsansvariga

Mikael Johansson, Leine Johansson, Mattias Pettersson, Åsa Fredriksson och Jeff Sabel

Entreprenadfrågor

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrick Carlsson, Anders Svensson och Caroline Lingersjö

Jämställdhetsansvariga

Klubbordförande, huvudskyddsombud, Jenny Ilke Hjelm

Jämställdhetskommitté

Fredrik Jonasson och Karen Victor

Praoelever/APU

Mikael Johansson (d.y.)

Bemanningsplaner

Klubbordförande, sekreterare, huvudskyddsombud, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

Arbetsorganisation

Klubbordförande och huvudskyddsombud

Arbetsmiljö

Huvudskyddsombud / lokalt HSO

Kompetensutveckling i klubben

Klubbordförande och studieorganisatör

Projekt

 

Internationellt ansvarig

Klubbordförande, huvudskyddsombud, PRU-ansvariga och respektive gruppordförande

Mikael Johansson

Facklig/politiskt ansvarig

Jenny Ilke Hjelm, Leine Johansson och Fredrik Jonasson

PARTSAMMANSATTA

 

Matråd

Jeff Sabel

SML

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, Jenny Ilke Hjelm, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

SML suppleanter

Tomas Nilsson,  vice sekreterare och vice gruppordföranden

Arbetsmiljökommitté MB/MC/OLO

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson och Joakim Johansson

Arbetsmiljökommitté Scania IM

Daniel Hag Bisak

Arbetstider

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, Caroline Lingersjö och PRU-ansvariga

Övertidsbevakning            

Fredrick Carlsson samt klubbens sekreterare

KONCERNFACKLIGT

 

MSS styrelsen ordinarie

Mikael Johansson och Fredrick Carlsson

MSS styrelsen suppleanter

Jeff Sabel och Fredrik Jonasson

Scania Resultatbonus

Fredrik Jonasson, ersättare Jeff Sabel

Förhandlare koncernfacket

Mikael Johansson

Jubileumsfonden

SPS

MTM/SAM/STS tidmätning

Leine Johansson, ersättare Fredrick Carlsson

Fredrik Jonasson, Johan Marklund

Johan Marklund

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Samverkan för medlemsnytta 

Wednesday, May 18, 2022 8:17:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vi startar upp samverkan för medlemsnytta igen ihop med Folksam, för information om våra
försäkringar och pensionsrådgivning från och med 17 maj. Våra försäkringsinformatörer på Scania går
igenom våra kollektivt tecknade försäkringar som täcker t.ex olycksfall i arbetet TFA och
föräldrapenningtillägget om du varit föräldraledig. Därefter erbjuder Folksam en timmes digital
genomgång av dina fackliga försäkringar som vi har genom Folksam, samt en pensionsrådgivning.

 

Vid intresse av en tid kontakta någon i vår försäkringskommitté:
 

Försäkringsansvarig Oskarshamn
Tobias Engström intern tel 63780
tobias.x.engstrom@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör MC Logistik
Joakim Rylin inter tel 65326
joakim.rylin@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör MB (press kaross målerierna)
Mattias Pettersson intern tel 65027
mattias_x.pettersson@scania.com

 

Lokal försäkringsinformatör OLO
Joakim Johansson intern tel 65511
joakim.x.johansson@scania.com

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 2 of 74 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt