• RSS
  • Subscribe

Archives

Slutspurt i avtalsrörelsen 

Wednesday, October 28, 2020 9:22:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

Man är nu inne i det skedet där OPO ( opartiska ordförandena) tar över förhandlingarna. De lämnade över en hemställan (förslag på avtal)  den 19/10. Det som föreslogs var ett avtal som löper 2020-11-01 till 2023-03-31, alltså ett avtal på 29 månader. Det hade ett totalt avtalsvärde på 4,5% men med ett måltal på en löneöversyn på 0,7%. Vi saknade även bla avsättning till DP (delpension), låglönesatsning och de sedvanliga löneökningskonstruktionerna som tex OB. - Det krävs väsentligt högre löneökningar för att vi ska kunna träffa ett avtal!

 

När vi får ny information lägger vi ut den på verkstadsklubbens Facebook-sida samt här på vår hemsida.

Följ också avtalsrörelsen på www.ifmetall.se

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls kongress ställs in 

Wednesday, October 28, 2020 9:21:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in den fysiska kongressen i Västerås den 23–​27 november. Först och främst handlar det om deltagarnas säkerhet.


– Smittspridningen har gått åt fel håll. När vi tog beslutet att försöka hålla en fysisk kongress var den allmänna smittspridningen fortfarande på en förhållandevis låg nivå i hela landet, efter en sommar med sjunkande tal. Nu har situationen försämrats, och därför ställer vi in, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Snart blir medlemskorten digitala 

Wednesday, October 28, 2020 9:19:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

Snart är letandet efter borttappade IF Metallkort ett minne blott. Från den 1 november kan medlemmar alltid hitta sitt kort på medlemssidorna. I övrigt är det exakt samma kort som tidigare, laddat med förmåner och erbjudanden. Majoriteten av de fysiska IF Metallkorten i plast har sista december i år som utgångsdatum. Då faller det sig naturligt att ta steget och ersätta dem med digitala kort. De medlemmar som ändå vill ha ett fysiskt kort kommer att kunna beställa det.
- Läs mer om dina medlemsförmåner på www.ifmetall.se

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt skyddsombud 

Wednesday, October 28, 2020 9:18:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 16 oktober valdes Mirsad Hodzic-Mehic MBBLL1 till nytt skyddsombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny gruppordförande på MB 

Wednesday, October 28, 2020 9:17:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Kennie Ekstrand har avsagt sig uppdraget som gruppordförande för MBs gruppstyrelse. Vice gruppordförande Mattias Pettersson kliver därmed in istället för Kennie.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utbildning på distans 

Wednesday, October 28, 2020 9:15:00 AM Categories: Studier

 

IF Metall har nu utbildningar via DISTANS. Du går utbildningen hemma hos dig uppkopplad via dator/platta och med videomöten. Gott om pauser för att inte bli skärmtrött.
Tänk på att det kan vara svårt för fler på samma avdelning att få ledigt samma tillfälle. Meddela din chef så snart som möjligt efter anmälan.

Anmäl dig här.

(Du anmäler ledighet till din chef på Scania.)

Se till att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Det gör du genom att logga in på din medlemssida på www.ifmetall.se, och sedan klicka på ”Dina uppgifter”.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skyddsombudens dag 

Wednesday, October 21, 2020 8:31:00 AM Categories: Skydd

 

Varje år på onsdagen vecka 43 är dagen då man ska lyfta fram det viktiga uppdraget som skyddsombuden har. Detta beslut togs 2011 i Europafacket och sedan 2012 har man uppmärksamma skyddsombuden just denna dag.

 

Som arbetstagare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud om du har problem med arbetsmiljö, men du ska alltid i första hand ta upp risker eller problem i arbetsmiljö med din chef. Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och är skyldig att agera om man som anställd hittar risker eller brister i arbetsmiljön.

 

Idag uppmanar vi er som IF Metallare och arbetskamrater att stötta skyddsombuden lite extra i detta viktiga uppdrag som de har för att verka för en bättre arbetsmiljö, men det stödet behöver de hela året. -Tillsammans kan vi skapa säkrare och bättre arbetsmiljö i våra verksamheter!

Share This Using Popular Bookmarking Services

LAS - Vad händer? 

Tuesday, October 6, 2020 8:29:00 AM Categories: Centrala avtal Lagar/Regeringsbeslut

 

LAS-förhandlingarna har brakat samman och nu hotar politikerna att lagstifta om förändringar i LAS, men vet du vad det handlar om? Här förklarar vi vad LAS är och turerna kring LAS-förhandlingarna.

 

Faktaruta
Vad är LAS?

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en av arbetsmarknadslagarna. Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera uppsägningar. Enligt LAS får en arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en så kallad saklig grund vilket innebär att det måste bero på arbetsbrist eller att uppsägningen sker av personliga skäl, alltså att den anställda har misskött sig på något sätt.

 

LAS reglerar även i vilken turordning anställda ska sägas upp om företaget inte har råd att ha kvar alla sina anställda och enligt lagen har de som varit anställda under en längre tid företräde.

 

LAS säger också att om arbetsgivaren sedan vill anställa igen så har den som blivit uppsagt företrädesrätt om personen i fråga arbetat i ett år på företaget.

Fackförbunden kan ibland påverka hur företag förhåller sig till Lagen om Anställningsrätt. Ett fackförbund kan till exempel komma överens med ett företag om att man inte ska följa turordningsreglerna utan att man istället får en längre uppsägningstid.

 

LAS-utredningen” som tillsattes efter krav från C och L i ”januariavtalet” föreslår bland annat att undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare oavsett storlek. (Idag kan företag med högst tio anställda göra två undantag.) Den förändring utredningen föreslår skulle i praktiken innebära att ett företag när som helst kan göra sig av med fem anställda och hänvisa till att det råder arbetsbrist.

En annan förändring som föreslås i utredningen är att arbetstagare i företag med upp till 15 anställda inte ska kunna ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl. I princip skulle alltså små företag kunna säga upp folk helt godtyckligt.

 

LAS-förhandlingarna
”Januariavtalet” sa att parterna själva skulle få en chans att komma överens genom avtal. Dessa avslutades förra veckan utan att man kunde komma överens. Bland annat krävde arbetsgivarna att begreppet ”saklig grund” (se faktaruta ovan) skulle tas bort, något som facken inom LO inte kunde gå med på.

 

Vad händer nu?
Den 17 juni skickade regeringen ut LAS-utredningen på remiss till myndigheter, fack och arbetsgivare. Remissvaren ska ha kommit in till regeringen senast den 26 oktober 2020. Därefter kommer regeringen att ta fram förslag på ny lag.

 

Vill du veta mer?
På Dagens Arbete kan du läsa mer om LAS och vad förändringarna innebär. Klicka här för att komma till artikeln.

 

Upprop från OLOs gruppstyrelse:

Tufft läge för LAS förhandlingarna

Om fack och arbetsgivare inte enas om förslaget

hotas våran nuvarande LAS att bli urvattnad och försvagad och bli en LAG.

Detta tycker inte vi från IF Metall på OLO Gruppstyrelse är okej!

Vi vill inte att exempelvis uppsägningar av personliga skäl inte ska kunna ogiltigförklaras i företag med som mest 15 anställda. (I dag löper anställningen vidare tills tvist är avgjord.)

  • Detta måste vi slå vakt om!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om fullmakt 

Tuesday, October 6, 2020 8:27:00 AM Categories: Medlemskap

 

Betalar du medlemsavgiften med inbetalningskort? Fyll i en fullmakt så dras avgiften på lönen istället!
(Har du bytt arbetsgivare behöver du fylla i en ny fullmakt.)
Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Dessutom hamnar man oftast på maxavgift om man betalar med inbetalningskort!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från MSS (Metall Scania Sverige) 

Tuesday, October 6, 2020 8:27:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige)

 

Hej på er, vi har sedan pandemin slog till och av naturliga skäl den påverkan detta skapade för samhället, för företaget haft kontinuerliga möten, allt för att försöka få till lösningar för vad denna situation inneburit. Vi har fortfarande avstämningar med bolaget även om situationen blivit bättre och vi kör full produktion. Centralt inom Scania sitter vi i möten, diskussioner med ex board (Scanias högsta ledning), även flera andra mötes forum. Även om vi nu ser en förbättring med en positiv optimism kring rådande omständigheter måste vi fortfarande vara observanta.

 

Taktförhandlingar på Europanivå är gjorda och dom centrala löneförhandlingarna är nu igång. Vi har personer från MSS som är på olika sätt är involverade. När vi kommit överens om ett nytt kollektivavtal ska MSS förhandlare sätta sig ner och förhandla med företaget.

 

Vi har även egna möten varje vecka för att uppdatera oss vad som händer på respektive enhet. Alla möten som vi sitter i är digitala. Fortsättningsvis kommer vi att försöka få igång våra andra ordinarie forum, för det finns flera frågor att ta tag i.

I dagens Hyttbyggare kan ni läsa om LAS Arbetsrätten är en av dom viktigaste frågorna i modern tid, en fråga som rör alla våra medlemmar.

 

// Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för Scania i Oskarshamn, även vice ordförande för Metall Scania Sverige

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 2 of 63 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt