Berätta för chefen att du är gravid

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, February 16, 2024 9:24:00 AM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar

 

Det kan vara jobbigt att berätta tidigt om en graviditet, men ibland är det nödvändigt. Om du utsätts för kemikalier eller annat som kan vara skadligt bör din arbetsmiljö riskbedömas tidigt i graviditeten eftersom foster utvecklas mycket även under de första veckorna.

Det finns särskilda regler som skyddar gravida på jobbet, men de gäller först när arbetsgivaren känner till graviditeten.

När din chef får reda på att du är gravid ska hen kalla på en riskbedömning så fort man har fått kännedom om graviditeten. Medverka på riskbedömningen ska chef, skyddsombud och sakkunnig från företagshälsovården. När man har gjort bedömningen ska man titta på om man behöver vidta några åtgärder, tex för att anpassa arbetet

 

Gravidförsäkring.

Gravidförsäkring tecknar du själv på www.folksam.se
Den finns som grundskydd som är gratis och utökat skydd mot ett engångsbelopp. Utökat skydd rekommenderas då framtida diagnoser, medicinsk invaliditet och krisstöd ingår.
Försäkringen gäller även för partner som har rätt till kristerapi och krisstöd.
Försäkringen gäller i sex månader efter födsel och ger möjlighet att teckna medlemsbarn utan hälsodeklaration.

 

Medlemsbarn är en medlemsförsäkring hos Folksam men måste tecknas själv då den inte ligger i medlemskapet.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt