Lönerörelse 2024

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, March 20, 2024 7:45:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Just nu är parterna långt ifrån varandra!

 

Vi möts av en begränsad förståelse för våra väl grundade krav om löner i nivå med konkurrenter och andra inom Teknikavtalets avtalsområde.

Trots färsk kommunikation om rekordåret 2023 fortsätter företaget att tala om mörka moln och en osäker framtid.

Att företaget ställer lönsamhet och framtida investeringar mot våra krav om löner som är i nivå med liknande branscher är besvärande.

Vi ställer inte upp på att det är med hjälp av lägre löner som vi skall göra Scania lönsamt och framgångsrikt.

Vi tror inte att det är så vi skall skapa utrymme för nödvändiga investeringar i framtiden.

Vi tror i stället att väl betalda och motiverade medarbetare är rätt strategi.

 

Läs mer i MSS-bladet här.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt