Rekordbonus!

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, March 5, 2024 9:59:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige) SRB

 

 

Med vår resultatbonus får vi en rimlig del av de vinster vi är med och skapar. En del av företagets nettovinst betalas ut till de anställda tack vare vårt avtal om resultatbonus.  

Även om vi under året haft det ganska tufft med störningar både från underleverantörer och i logistiksystemet så har vi lyckats leverera ett bra resultat.

 

Vi kan därmed meddela att årets utbetalning för

Scanias Resultatbonus blir

56 082kr per anställd!

Vi är stolta över vårt avtal,  en stark fackförening gör skillnad!

Företaget och de fackliga organisationerna på Scania har sedan 2015 ett avtal om bonus för de anställda som skall säkerställa att vi får ta del av de vinster som vi tillsammans skapar. Detta avtal lyckades vi komma överens om strax efter att VW helt tog över Scania och var en del av vår uppgörelse med de nya ägarna. Då vi enades om att Scanias ledning och fackföreningarna på Scania skulle förhandla fram ett bonusavtal med bonusnivåer som liknar de i VW-gruppen.

Även innan 2015 hade vi bonus men denna var ett ensidigt erbjudande från företaget där vi helt saknade inflytande. Det var baserat på andra faktorer så som kvalité och leveransprecision med mera och gav oss en väsentligt lägre utdelning - cirka 14 000 kr i snitt.  

Mer information om Scanias bonussystem kan du hitta under Min anställning på Reflex, det går så klart även bra att fråga någon av dina lokala fackliga representanter.

 

Klubbordförande Michael Lyngsie (Södertälje), Mikael Johansson (Oskarshamn), Thomas Nyberg (Luleå)

 

Fördelning av vinstandelar  

Scanias Resultatbonus är en fördelning av företagets vinst till samtliga anställda, helt i linje med vår fackliga åsikt att vi ska få ta del av värdet vi producerar! Bonusen följer också en trappstegsmodell utifrån den rapporterade vinsten i bokslutet. Under mars månad meddelas hur stor bonusen för förra produktionsåret blev. Från maj kan du se din tilldelning (hel eller halv bonus och dess värde) på Benify eller PRI.  

Bonusen läggs in i en vinstandelsstiftelse som hanteras av PRI. Där ligger pengarna investerade i 3 år innan du kan begära ut dem och under tiden växlar värdet med aktiekurserna. Du kan se ditt innehav på pri.se under Vinstandelsstiftelse.

I december kan du begära om att göra ett uttag för de andelar som legat inne tillräckligt länge för att bli tillgängliga – disponibla. Innan den 31/12 måste du begära ut dem. De betalas sedan ut ungefär i mars året därpå. Väljer du att inte begära ut några andelar så ligger de kvar, investerade, tills nästa år.  


Läs mer om Scanias resultatbonus på stiftelsen hemsida på www.scaniafacken.com.

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt