• RSS
  • Subscribe

Archives

Semesterfakta 

Thursday, June 20, 2024 2:19:00 PM Categories: Centrala avtal Lokala avtal Löner Medlemskap

 

Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 15 juli till 11 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2023 till 31 mars 2024. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas det från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen. -Det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg.

 Semestertillägget är 0,8% per dag av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ett ”rörligt tillägg” som för anställda på Scania bestäms av ett koncernavtal och är 14% av de semesterlönegrundande tilläggen (i första hand OB- och

 övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecifikationen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemestern betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.

 

Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”

Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknikavtalet IF Metall är lägsta semesterlönen i år 1586:-/dag. Om man arbetar deltid beräknas balkongtillägget i proportion till den kortare arbetstiden.
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt kontaktombud 

Thursday, June 20, 2024 2:18:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har fyllnadsvalt Noah Eriksson QMBP till kontaktombud.
 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Tjäna Coop-poäng med Folksam 

Thursday, June 20, 2024 2:15:00 PM Categories: Försäkringar Medlemskap

 

Försäkringskommittén informerar:

Numera kan du som är Coop-medlem tjäna poäng på dina tilläggsförsäkringar hos Folksam.
Detta gäller både nya och befintliga kunder. Läs mer på
www.folksam.se/coop

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ersättning vid olycksfall 

Thursday, June 20, 2024 2:13:00 PM Categories: Försäkringar

 

Försäkringskommittén informerar:

Om man skadar sig på arbetet och får inkomstförlust mm så ska AFA ersätta. Enligt Teknikavtalet IF Metall ( § 11 mom 3) gäller att arbetsgivaren ska ersätta vård- och resekostnader som uppstått i samband med arbetsskada i de fall kostnaderna inte ersätts av någon annan. För att få rätt till ersättning från AFA måste vård- eller resekostnaderna uppgå till en summa om minst 600 kr. Om den anställde inte blir beviljad ersättning från AFA så ska arbetsgivaren stå för de uppkomna vård- och resekostnader. Om den anställde blir beviljad ersättning från AFA så utgår en självrisk (500 kr, år 2021). Kostnaden för självrisken ska då ersättas av arbetsgivaren.
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från vårdgruppen 

Thursday, June 20, 2024 2:12:00 PM Categories: Löner

 

Vårdgruppen är en gemensam grupp mellan företaget och verkstadsklubben, den är till för att spegla verkligheten, dvs när jobb utvecklas/förändras är vår uppgift att kontrollera att arbetet ligger rätt värderat lönemässigt.

 

Under åren har vi värderat ett antal arbeten en del har vi lyckats värdera upp exempelvis hela logistik, en del har legat rätt, en del har förändrats till det bättre men inte renderat i någon ökning, därför är det inte lika med att alla arbeten värderas upp lönemässigt. Vi har även haft ett ärende där vi inte blev överens, vi lyfte detta i en lokal förhandling, men vi kunde inte nå någon överenskommelse, så vi tog kontakt med IF Metall centralt(förbundet) som ej tog upp ärendet med motiveringen att vi har mer att förlora än att vinna i en eventuell central förhandling. Efter att vi hade gått igenom ärendet gick vi på förbundets rekommendation om att återuppta det gemensamma arbetet och fortsätta värderingsarbetet.

 

// Mvh IF Metalls representanter i vårdgruppen: Sippa, Åsa, Jeff
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, June 20, 2024 2:10:00 PM Categories: Ordförande har ordet

Hej på er alla medlemmar hoppas allt är bra, tiden går fort och vi är snart framme vid semestern. Som vanligt har året varit händelserikt med många frågor och förhandlingar, vi förhandlade bl.a. fram ett nytt 1 årigt löneavtal som gav oss 3,9%. Produktionsmässigt har det varit lite ryckigt men det har börjat att stabilisera sig. Jag vill passa på att önska er och era familjer en välbehövlig och skön semester, med mycket sol och bad.

 

// Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fira 1 Maj med oss! 

Tuesday, April 23, 2024 10:50:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden LO Medlemskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årets löneförhandling är klar! 

Monday, April 15, 2024 11:20:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Årets centrala löneökning är på 3,1%. Dessutom ökar även avsättningen med 0,2% till deltidspension enligt det centrala avtalet. Utöver det kommer Scania  betala ut 0,8% mer än värdet i det centrala avtalet för året 2024.

Löneökningen är acceptabel, men vi är besvikna och frustrerade.

Vi möts av en begränsad förståelse för våra högst rimliga krav. Läs mer i det senaste MSS-bladet genom att klicka på bilden nedan:

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lönerörelse 2024 

Wednesday, March 20, 2024 7:45:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Just nu är parterna långt ifrån varandra!

 

Vi möts av en begränsad förståelse för våra väl grundade krav om löner i nivå med konkurrenter och andra inom Teknikavtalets avtalsområde.

Trots färsk kommunikation om rekordåret 2023 fortsätter företaget att tala om mörka moln och en osäker framtid.

Att företaget ställer lönsamhet och framtida investeringar mot våra krav om löner som är i nivå med liknande branscher är besvärande.

Vi ställer inte upp på att det är med hjälp av lägre löner som vi skall göra Scania lönsamt och framgångsrikt.

Vi tror inte att det är så vi skall skapa utrymme för nödvändiga investeringar i framtiden.

Vi tror i stället att väl betalda och motiverade medarbetare är rätt strategi.

 

Läs mer i MSS-bladet här.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsrörelsen smyger igång 

Thursday, March 14, 2024 9:14:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Den 12/3 startade årets löneförhandl

ing! Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige (MSS) träffade företaget för första gången i en formell förhandling av den lokala lönerevisionen 2024.

Det första tillfället handlar om att se över företagets ekonomi, utveckling och våra, de lokala parternas, utgångspunkter. Nuvarande avtal löper ut den 31/3-2024.

Läs mer i MSS-bladet här.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 1 of 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt