• RSS
  • Subscribe

Archives

Studieinformation 

Friday, January 13, 2023 6:57:00 AM Categories: Medlemskap Studier

 

Studieinformation

Studiekommittén informerar här om vilka studier du kan gå.

 

Medlemmar som INTE är förtroendevalda:

Medlem i facket 3dagar - veta mer om din roll som medlem och arbetstagare vilka rättigheter och skyldigheter som uppkommer samt hur du, just DU kan påverka. Medlem i facket har flera möjligheter: engelska, arabiska och teckentolk.
Medlemsutbildning steg 2 3dagar – Måste gått medlem i facket innan. Ge dig själv en ”röst” och kunna ha ett bra samtal med kamrater på arbetsplatsen och värna om det demokratiska samtalet.
Kollektivavtalsdag – lär dig mer om vad ett kollektivavtal är.
Arbetsmiljödag – lär dig med om hur du kan påverka din arbetsmiljö. Våra rättigheter och skyldigheter.
Försäkringsdag – Vad ingår i kollektivavtalet och medlemsavgiften och hur tar du reda på allt.
Facklig introduktion 1dag – Vad är facket och hur funkar den svenska modellen. Finns på flera språk.

Nytt för i år är Jämställdhetsutbildning 2dagar - lär dig att se ojämställdheten i samhället och på arbetsplatsen

Är du 30år eller yngre kan du också gå OM-utbildningarna. Dagar där ni är yngre deltagare och mer inriktat.

 

Medlemmar som ÄR förtroendevalda:

Grundkurs Agera 10dagar
Kollektivavtal 3dagar (måste gått Agera först)                                                                             
Lagar i arbetslivet 6dagar (måste gått Agera och kollektivavtalet först)

 

Klicka här för att anmäla dig.
-Eller prata med någon i studiekommittén.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Sifferstickan 

Friday, January 13, 2023 6:50:00 AM Categories: Centrala avtal Försäkringar Medlemskap

 

"Sifferstickan" innehåller aktuella ersättningsbelopp gällande social-, och avtalsförsäkringar samt en kort information om de försäkringar som ingår i medlemskapet i IF Metall eller som kan kompletteras.

Det finns även telefonnummer till Folksam utifrån enklast språk samt möjlighet att se om företag har kollektivavtal med IF Metall men också möjlighet att kolla upp företag i andra branscher. Det finns länk till en sida att söka på. Kan vara bra när nära och kära jobbar och du vill kolla upp så även dom får exempelvis en schyst pension och om dom skadar sig på jobbet att det finns försäkringar.

Sifferstickan har nu uppdaterats med aktuella siffror för 2023.
Senare under året kommer det finnas en pappersvariant.


Sifferstickan finns som en behändig Android-app som går att hämta här.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Friday, January 13, 2023 6:49:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar god fortsättning på det nya året och välkomna tillbaka, jag hoppas att ni har haft en bra jul med några dagars ledighet. Nu har vi ett nytt år med nya utmaningar, bland annat ska det förhandlas fram ett nytt centralt avtal som ska vara klart till sista mars. För den nya avtalsperioden börjar 1 april, när det centrala avtalet är färdigt kommer vi förhandlare inom IF Metalls koncernfack på Scania att förhandla vidare för att komma överens om en lokal överenskommelse.

 

Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nolltolerans mot sexuella trakasserier 

Tuesday, November 22, 2022 8:18:00 AM Categories: Arbetsmiljö Verkstadsklubben

 

Med anledning av ärendet med sexuella trakasserier i Södertälje vill Verkstadsklubben tydliggöra vår ståndpunkt:
Inga former av trakasserier eller kränkande särbehandlingar accepteras oavsett om det gäller sexuella trakasserier eller mobbing i någon form!

 

Trakasserier grundade på kön är ett allvarligt hot mot arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. Trakasserierna är en fråga för organisationen, inte en privat fråga för den som drabbas. Observera att det är den trakasserade som avgör vilka handlingar eller beteenden som är kränkande.

 

Blir du utsatt för trakasserier eller ser någon annan bli trakasserad bör du agera enligt nedanstående riktlinjer:

  1. Säg ifrån! Konfrontera personen direkt! Lämna inget utrymme för missförstånd.
  2. Anmäl trakasserierna till din chef eller till HR. Du kan även ta kontakt med ett skyddsombud eller annan förtroendevald. Det viktigaste är att anmälan sker för att trakasserierna snabbt ska kunna upphöra.
  3. Skriv ner det som hänt så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade. Anteckna klockslag, datum, eventuella vittnen, vad den som trakasserade dig sa och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade.

 

Verkstadsklubben har en beredskapsplan för hur man ska agera om ett ärende med sexuella trakasserier uppstår. Vi arbetar även förebyggande genom att utbilda förtroendevalda i ämnet och genom information i olika forum. Sedan några år tillbaka har vi dessutom en jämställdhetskommitté som ska stärka upp jämställdhetsarbetet.

 

Klubbens jämställdhetsansvariga
Mikael ”Sippa” Johansson (Klubbordförande)
Fredrick Carlsson (Huvudskyddsombud)

Jämställdhetskommittén
Karen Victor (Klubbstyrelsen)
Fredrik Jonasson (Klubbstyrelsen)
Anders Svensson (OLO)
Fredrik Sjöbäck (MB)
Saga Lundberg (MC)
Anna Steisjö Hammarberg (MB)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsrådet ställde sig bakom avtalskraven 

Tuesday, November 22, 2022 8:17:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

På tisdagen den 15 november 2022 tog IF Metalls avtalsråd beslut om att ställa sig bakom avtalskraven i Facken inom industrins avtalsplattform samt förslaget till LO-samordning.

 

IF Metalls förbundsstyrelse kommer nu att meddela Facken inom industrin att förbundet står bakom kraven i avtalsplattformen, som innehåller löneökningar på 4,4 procent, fortsatta avsättningar till deltidspension och en låglönesatsning.

 

Följ avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2023

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Deltidspension 

Tuesday, November 22, 2022 8:13:00 AM Categories: Centrala avtal Medlemskap

 

IF Metall har förhandlat fram en premie till dig för att du ska kunna gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. Du har rätt till att gå i deltidspension om du arbetar på en arbetsplats där man i riksavtalet har träffat överenskommelse om delpension, tex Teknikavtalet.

 

Vad är deltidspensionssystemet?
Systemet ger dig rätt att gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. För att ha råd överförs en premie till en speciell pensionsförsäkring som du kan nyttja när du önskar gå i delpension.

 

Jag går snart i pension, vad händer med mina avsatta pengar?
Om du väljer att inte gå i deltidspension utan arbetar heltid tills du går i pension kommer avsättningen att fungera som en vanlig pensionsförsäkring.

 

Vilken lön beräknas avtalspensionen på?
All lön räknas med i underlaget på samma sätt som avtalspension SAF-LO. Det innebär exempelvis att ob, övertid osv. räknas med.

 

Hur ansöker jag om deltidspension?
Du ska ansöka skriftligt hos arbetsgivaren sex kalendermånader innan du vill att deltidspensionen ska börja gälla.

 

Deltidspension skiljer sig från vanligt deltidsarbete i vissa avseenden:

  • Om du ångrar din deltidspension har du ingen företrädesrätt eller garanti att gå upp i arbetstid.
  • Lön betalas ut i förhållande till den nya arbetstiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på hur statlig ålders- och avtalspension kommer att påverkas. Se mer information från Pensionsmyndigheten och www.minpension.se.
  • Semester- och kompensationsledighet utgår i proportion till den minskade arbetstiden. För deltidsarbete gäller principen om nettosemester.
  • Sjuklön, sjukpenning och övriga ersättningar påverkas i förhållande till din minskade arbetstid.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utskiftningsförfrågan 2022 

Tuesday, November 22, 2022 8:11:00 AM Categories: SRB

 

Om du vill ta ut dina resultatbonusandelar, som tilldelades år 2019 (intjänad år 2018) eller tidigare, så behöver du registrera ditt svar på webbtjänsten www.pri.se, under ”Vinstandelsstiftelse”.

 

Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten kommer en svarblankett skickas till dig per post under vecka 46.

 

Sista datum för begäran av utbetalning är 2022-12-31.

 

Om du väljer att ta ut andelar kommer utbetalning ske i slutet av mars 2023 till värde som fastställs i stiftelsens bokslut per 31 december 2022.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Detta händer i avtalsrörelsen under hösten 

Thursday, October 13, 2022 7:36:00 AM Categories: Centrala avtal

 

Under våren 2022 kunde alla medlemmar lämna motioner om kollektivavtalen. Under april och maj var det avtalskonferenser över hela landet och i mitten av maj avtalsråd. Nu går förberedelserna för avtalsrörelsen in i en ny fas när motioner ska behandlas och krav prioriteras.

 

Augusti–september
Slutlig behandling av utlåtanden
Motionser och utlåtanden går vidare till förbundsstyrelseberedningen och förbundsstyrelsen och delges sedan avtalsrådet
 

Oktober–november
Ekonomiska rapporter och bedömningar tas fram
LO:s representantskapsmöte
LO-samordning
FI-plattform
 

December
Delegationsarbete och fastställande av branschspecifika krav
Växla avtalskrav vecka 51

 

(Klicka på bilden för att läsa mer)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Thursday, October 13, 2022 7:35:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsemötet 7 oktober valdes nedanstående till nya uppdrag.
Volker Kletsch, kontaktombud för SIM.
Felix Wilmert, ledamot i SIMs gruppstyrelse.
Tobias Engström, ersättare i MBs gruppstyrelse.
Oliver Lundström, skyddsombud på MBC.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ventilation - en het fråga 

Thursday, October 13, 2022 7:34:00 AM Categories: Skydd

 

Frågan kring varmt i fabriken har varit en het fråga under sommarmånaderna och frågan om vad som görs för att förbättra klimatet har lyfts från många håll. Test på att öka luftflödet  i ventilationen har utförts, dock medförde det höga ljudnivåer i fabriken. Rutin för att öppna portar nattetid  för att kyla ner lokalerna finns sedan tidigare och i dagsläget har vi vattenpauser under arbetsdagen vid extra varma dagar som en kortsiktig åtgärd.  

Scania IM  kommer att starta en förstudie kring ventilationen på MC samt komma med rekommendationer på åtgärder för att förbättra klimatet inför nästkommande sommar. När förstudien är klar, kan vi börja se över de åtgärder som behöver vidtas för att ett bättre klimat på vår arbetsplats ska kunna uppnås.

 

/Johan Marklund  Lokalt  huvudskyddsombud MC

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 1 of 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>


Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt