Rapport från vårdgruppen

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, June 20, 2024 2:12:00 PM Categories: Löner

 

Vårdgruppen är en gemensam grupp mellan företaget och verkstadsklubben, den är till för att spegla verkligheten, dvs när jobb utvecklas/förändras är vår uppgift att kontrollera att arbetet ligger rätt värderat lönemässigt.

 

Under åren har vi värderat ett antal arbeten en del har vi lyckats värdera upp exempelvis hela logistik, en del har legat rätt, en del har förändrats till det bättre men inte renderat i någon ökning, därför är det inte lika med att alla arbeten värderas upp lönemässigt. Vi har även haft ett ärende där vi inte blev överens, vi lyfte detta i en lokal förhandling, men vi kunde inte nå någon överenskommelse, så vi tog kontakt med IF Metall centralt(förbundet) som ej tog upp ärendet med motiveringen att vi har mer att förlora än att vinna i en eventuell central förhandling. Efter att vi hade gått igenom ärendet gick vi på förbundets rekommendation om att återuppta det gemensamma arbetet och fortsätta värderingsarbetet.

 

// Mvh IF Metalls representanter i vårdgruppen: Sippa, Åsa, Jeff
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt