Semesterfakta

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, June 20, 2024 2:19:00 PM Categories: Centrala avtal Lokala avtal Löner Medlemskap

 

Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 15 juli till 11 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2023 till 31 mars 2024. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas det från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen. -Det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg.

 Semestertillägget är 0,8% per dag av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ett ”rörligt tillägg” som för anställda på Scania bestäms av ett koncernavtal och är 14% av de semesterlönegrundande tilläggen (i första hand OB- och

 övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecifikationen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemestern betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.

 

Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”

Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknikavtalet IF Metall är lägsta semesterlönen i år 1586:-/dag. Om man arbetar deltid beräknas balkongtillägget i proportion till den kortare arbetstiden.
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt